Pagina 1 din 143

ULTIMII PAȘI SPRE UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE (7 SEPTEMBRIE 1709 - 24 IANUARIE 1859)

22-01-2020 | de: Ing . prof. PORCILĂ MIHAIL, Cetățean de onoare al satului Grindeni

Pentru început, să ne amintim de anii întunecați ai domniilor fanariote în Principatele Românești, Moldova și Țara Românească. 

TÂRNĂVENIUL - LA TEMELIA INDUSTRIEI CHIMICE ROMÂNEȘTI (VII)

21-01-2020 | de: PETRU LECHINTAN, Târnăveni

Fără îndoială, dezvoltarea industrială a orașului Târnăveni, atestat documentar din anul 1278, a început cu societățile industriale ,,NITROGEN” 

CAȘVA - GURGHIU (II)

17-01-2020 | de: Prof VIOREL GRAMA

Între documentele cu valoare economică, agricolă. Toponimică, statistică, onomastică și juridică sunt cele referitoare la cadastru funciar. 

FILE DE MONOGRAFIE - ORȘOVA - GURGHIU

17-01-2020 | de: Prof VIOREL GRAMA

Orșova. Localitatea este așezată pe cursul mijlociu al pârâului Orșova, afluent pe stânga al râului Gurghiu, conform autorilor I. Gîju și D. Voicu în lucrarea

170 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI NAȚIONAL MIHAI EMINESCU

14-01-2020 | de: Ing. prof. PORCILĂ MIHAIL, Cetățean de onoare al satului Grindeni

În pitoreasca localitate a Ipoteștilor, așezată în apropierea Botoșaniului, se năștea, la 15 ianuarie 1850, al 7-lea copil din cei 11 pe care i-a avut familia 

TÂRNĂVENIUL - LA TEMELIA INDUSTRIEI CHIMICE ROMÂNEȘTI - PLACHETA PRIMULUI ALUMINIU ROMÂNESC FABRICAT ÎN ROMÂNIA, LA UZINELE “NITROGEN”, O ENIGMĂ ÎNVĂLUITĂ ÎN MISTER ȘI ADEVĂRUL ISTORIC - PE SCURT: COMBINATUL CHIMIC TÂRNĂVENI -V-

14-01-2020 | de: PETRU LECHINTAN, Târnăveni

Să afle adevărul, reflecție a realității minților luminate, proprietate a unui întreg set de cunoștințe legate între ele, evitând capcanele caragielene

S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 30 DE ANI (ISTORIA AȘA CUM A FOST)

10-01-2020 | de: IOAN CISMAȘ

Târgu-Mureș, placa turnantă a dramaticelor evenimente Bucuria înlăturării dictatorului, cu tot ceea ce s-a întâmplat

SCRISOAREA LUI ȘTEFAN CEL MARE CĂTRE CÂRMUITORII EUROPEI, DUPĂ VICTORIA DE LA VASLUI

07-01-2020 | de: FLORIN BENGEAN

Subliniem, în mod deosebit, faptul că sufletul și întreaga conștiință a neînfricatului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt se întâlnește într-un document 

DUPĂ 1000 DE ANI

04-01-2020 | de: Ing. prof. PORCILĂ MIHAIL, cetățean de onoare al satului Grindeni

Am văzut care au fost principalele etape parcurse de-a lungul timpului de poporul român, mai cu seamă în primele două decenii 

TÂRNĂVENIUL - LA TEMELIA INDUSTRIEI CHIMICE ROMÂNEȘTI - LA UZINELE “NITROGEN” O ENIGMĂ ÎNVĂLUITĂ ÎN MISTER ȘI ADEVĂRUL ISTORIC (IV)

04-01-2020 | de: PETRU LECHINȚAN, Târnăveni

Cele două mari societăți industriale “Nitrogen” și “Mica” și apoi continuatorul lor, Combinatul Chimic Târnăveni