Pagina 1 din 10

“CUVÂNTUL LIBER” VĂ APARȚINE! INCULTURA, BAT-O VINA!

31-01-2020 | de: VIRGIL ȘUTEU

De mai mulți ani sunt intrigat de folosirea cvasiunanimă a cuvântului “PAȘTE”, pentru a desemna sărbătoarea creștină a Învierii Domnului. La slujbele religioase se folosește expresia “Sfintele Paști”, la fel apare și în calendarul creștin ortodox.

Câmpul lexical: iarna

20-01-2017 | de: Cornelia Toșa

În DEX cuvântul câmp apare în sintagme diferite. În lingvistică, câmpurile lexicale și câmpurile frazeologice cuprind cuvinte care se bazează pe o relație de apropiere de sens. Câmpul lexical al lexemul copac este rădăcină, trunchi, creangă, ramură, frunză.

Eminesciană

13-01-2017 | de: Cornelia Toșa

Într-o însemnare făcută pe marginea unui manuscris, Mihai Eminescu mărturisea „Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor, cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amar."

Anacolutul

25-11-2016 | de: Cornelia Toșa

Anacolut, anacoluturi s.n. Discontinuitate sau ruptură logico-sintactică în interiorul unei propoziții sau al unei fraze (din fr. anacoluthe, lat. anacolutum). În DEX (p. 37) se acceptă și pluralul anacolute. E situația în care neutrele au forme multiple de plural.

Pleonasmul

18-11-2016 | de: Cornelia Toșa

Pleonasmul, pleonasme s.n. Eroare de exprimare constând în folosirea alăturată a unor cuvinte, construcții, propoziții etc., cu aceleași înțeles. (Din fr. pleonasme). Ex. caligrafie frumoasă (cuvântul caligrafie având etimologie neogreacă

Tautologia

11-11-2016 | de: Cornelia Toșa

Gramatica Academiei include tautologia în tipurile de repetiții. Se reia același cuvânt, cu același înțeles, dar cu funcție sintactică diferită. Termenul este de origine greacă: tauto = „la fel, același" și logos - cuvânt. Ex. Dealu-i deal și valea-i vale

Livezi de cuvinte

04-11-2016 | de: Cornelia Toșa

De mai bine de două luni, printre mere roșii și neatinse, m-am gândit, stimați cititori, la lexic, adică la componența vocabularului. Și, desigur imaginar, am feliat mărul roșu, fără să-l ating, fără nicio intenție de gustare

Elemente de jargon și termeni argotici

28-10-2016 | de: CORNELIA TOȘA

La „periferia" lexicului se află elementele de jargon și termenii argotici. Fiind exemple de „așa nu!", multe manuale școlare nu includ astfel de cuvinte. Dar ele există în orice limbă.

Termeni tehnici

21-10-2016 | de: Cornelia Toșa

Tehno - element de compunere care înseamnă „în legătură cu tehnica", servind la formarea unor substantive (tehnocrat, tehnocratism, tehnocrație, tehnografie, tehnologie, tehnologism); a unor adjective (tehnocratic - privitor la tehnocrație: ministru tehnocrat; tehnologic - care se referă la știința metodelor 

Termenii ştiinţifici

14-10-2016 | de: Cornelia Toşa

Denumind obiecte, procese, precum şi unele însuşiri specifice unor ştiinţe (istorie, matematică, lingvistică, geografie…) termenii ştiinţifici se caracterizează prin precizie, fiind de cele mai multe