Pagina 1 din 201

SECRETUL, PENITENCIARUL, AȘTRII ȘI... ARMONIA

16-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Am convingerea unei Ființe Divine, Creatoare a unei duble armonii: armonia care domină lumea neînsuflețită și pe care o revelează știința mecanicii cerești și știința fenomenelor moleculare, apoi armonia care domină întreaga organizare a lumii vii. N-am fost materialist în nicio etapă a vieții, spiritul meu neputând concepe această dublă armonie, ca și cugetarea omenească, ar putea fi efectele întâmplării”.

POSTUL - HRANĂ SUFLETEASCĂ ȘI... TRUPEASCĂ

15-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

“Postul” - Postirea este o operă prea minunată și prea frumoasă: “Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați, acesta-i începutul postului”. Acțiunea lui însă este “și Eu vă voi odihni pe voi”. Filosofia postului este: “Luați jugul Meu peste voi”, psihologia postului, și “învățați de la Mine”. 

VEȘNICIA, FERICIREA ȘI... RUGĂCIUNEA

14-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Cum trebuie să ne rugăm? Tehnica rugăciunii am învățat-o de la misticii creștini, începând cu Sf. Pavel până la Sf. Benedict, precum și de la mulțimea apostolilor necunoscuți, care de 20 de veacuri au inițiat popoarele Apusului în tainele trăirii vieții religioase. 

ISAIA PUSTNICUL

14-11-2019 | de: Pr. paroh BOGDAN STELIAN RACOȚI, Parohia Ortodoxă Română “Sf. Arhid. Ștefan” - Cristești - Mureș

Isaia Pustnicul este al șaptelea scriitor al primei cărți filocalice. “Autorul celor 27 de capete «Despre păzirea minții» nu este Isaia, care a trăit pe la anul 370 și despre care vorbesc Rufinus și Palladius, cum admite și notița biografică din Filocalia greacă, ci un monah cu același nume din pustia sketică a Egiptului, apoi din pustia de lângă Gaza Palestinei, care s-a împotrivit Sinodului din Calcedon, iscălind «Enoticon-ul» împăratului Zeno la 482, și care a murit la anul 488. 

UNIVERSUL, ARTA ȘI... CURAJUL

13-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

“Nu putem să-l ajungem pe Dumnezeu niciodată, însă curajul de a călători spre El rămâne important”. Constantin Brâncuși (1876-1957), sculptor român, având contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. 

SUFLETUL, CRUCEA ȘI EMINESCU

12-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

• „Mihai Eminescu, deși a fost numai incidental (întâmplător) timp de un an de zile un om al școalei românești, totuși el și-a imprimat și în acest domeniu, ca orice geniu adevărat, pecetea marii și netrecătoarei sale personalități. Eminescu a fost nu numai poet, ci și prozator, ziarist, gânditor filosofic, în materie de drept și cultură. 

IERARHUL ROMÂN PETRU MOVILĂ - MITROPOLIT AL KIEVULUI

12-11-2019 | de: FLORIN BENGEAN

În curgerea veacurilor, din rândurile credincioșilor noștri s-au ridicat slujitori vrednici, care au strălucit pe diferite scaune vlădicești, slujind cu râvnă Biserica și Patria. 

OMUL PITBULL SAU PITBULLUL DIN NOI (II)

09-11-2019 | de: Pr. Dr. EMANUEL SORIN BUGNER

Calitatea deplină de Persoană o are numai Hristos. El este cel ce personalizează natura umană, este Ipostasul ei. Omul devine persoană în virtutea comuniunii sale intime cu Creatorul său, pe măsură ce ajunge la “măsura vârstei plinătății în Hristos” (Efeseni 4,14).

CULTURA, TRADIȚIA ȘI... SPERANȚA

09-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Speranța țării și a bisericii noastre este educația și instrucția bună a tineretului. Când tinerețea este rea, și societatea este rea. Salvarea societății este salvgardarea tineretului, orientarea lui, a educatorilor și a creatorilor de valori spre ideile virtuale culturii umane, creștine. 

NAȚIUNEA, PATRIA ȘI... ISTORIA

08-11-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* Istoria spune că vechii romani, la ocuparea cetății inamice, trimiteau vorbă celor asediați: - “Cetățeni ai cetății asediate, predați-vă! Predați-vă pe voi înșivă, predați orașul vostru, pământurile voastre, grădinile voastre, banii voștri, armele voastre... Pe scurt, predați împăratului roman tot ce aveți”!