Pagina 1 din 181

INSTALAREA UNUI NOU PREOT DE SĂRBĂTOAREA FLORIILOR, LA PAROHIA ORTODOXĂ LUNCA, PROTOPOPIATUL REGHIN

24-04-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Duminică, 21 aprilie 2019, cu prilejul sfintei sărbători a Intrării Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim sau a Floriilor, a fost o adevărată sărbătoare pentru Parohia ortodoxă Lunca, protopopiatul Reghin. În această sfântă și binecuvântată zi, când creștinii ortodocși au cinstit cu pioșenie acest măreț și sfânt praznic împărătesc, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul

CU HRISTOS SPRE... IERUSALIM!

24-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

* “O, cât sunt de minunate semnele bucuriei, ce se arată astăzi Ierusalimului, la intrarea Domnului Hristos. Toată cetatea iasă întru întâmpinarea Lui. Norodul (poporul) și mulțimea cu rânduială i se închină cu cucernicie și toată vârsta îl cinstește cu laude. Unii aștern hainele lor pre pământ ca să treacă și alții cu frunzele copacilor îi împodobesc calea. Alții merg înainte cu stâlpări și alții îi urmau cu ramuri. Alții îl slăvesc ca pre un Fiu a lui David”.

LUMINA ÎNVIERII LUI HRISTOS! PREA SIMPLU PENTRU CA SĂ FIE ATÂT DE COMPLICAT!

23-04-2019 | de: Pr dr. EMANUEL SORIN BUGNER

Lumina lumii, Iisus Hristos este Sfântul prin excelență, sfințenia fiind elementul esențial al naturii Sale. Cu toate că atributul de ,,sfânt” e propriu în sens absolut

PATIMILE LUI HRISTOS!

23-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

* “Iisus Hristos, lăsându-i pe apostoli, a ieșit afară din cetate, la Betania, și noaptea a rămas acolo. A doua zi dimineața, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit.

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE

23-04-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit cu multă evlavie în fiecare an, în pragul primăverii, în ziua de 23 aprilie, a fost tribun în armata lui Dioclețian. 

DUMINICA FLORIILOR - PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC ȘI SĂRBĂTOARE SFÂNTĂ

20-04-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Sfântul Ioan Gură de Aur numește duminica “ziua pâinii”, după obiceiul de a frânge în această zi pâinea, adică a serba Sfânta Euharistie. Această zi, mulți dintre Sfinții Părinți o numesc și “Împărăteasa zilelor”, subliniind prin aceasta caracterul ei de zi sfântă și venerată.

FLUTURELE, ÎNVIEREA ȘI... PLATON

20-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

Platon a scris o carte frumoasă despre nemurirea sufletului. Cartea se numește Phaedon. Această carte a citit-o un oarecare păgân Cleombrotus și s-a însuflețit de credința în nemurirea sufletului atât de mult, încât s-a aruncat în valurile mării ca să se înece, zicând: “Știu de acum că sufletul este nemuritor și nu am nicio teamă de moarte!”. 

ÎNGRIJORAREA, VIERMELE ȘI... ASCULTAREA

18-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

Pentru noi, creștinii, principala preocupare ar trebui să fie căutarea Împărăției lui Dumnezeu prin împlinirea statornică a poruncilor Sale (cf. Matei 6, 33), și apoi, cu siguranță, și toate celelalte ale vieții se vor adăuga nouă. 

IN MEMORIAM - MITROPOLITUL ANASTASIE CRIMCA - 390 DE ANI DE LA MOARTEA SA

18-04-2019 | de: FLORIN BENGEAN

În prima jumătate a secolului al XVII-lea cel mai de seamă mitropolit al Moldovei a fost Anastasie Crimca. Era fiul lui Ioan Crimca din Suceava și al soției sale Cristina, având din botez numele Ilie. În tinerețe fusese ostaș. Pentru vitejiile sale în luptele cu cazacii, domnitorul Petru Șchiopul (1582-1591) i-a dăruit satul Dragomirești, lângă Suceava.

HRISTOS ȘI FECIOARA MARIA

17-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

• Noi, creștinii, suntem „călători pe pământ" (Evrei 11, 13), dar în această călătorie spre cealaltă lume ne decidem destinul nostru veșnic. De aceea, nu trebuie să trecem nepăsători pe lângă lipsurile și necazurile semenilor care, cu glas sau fără glas, solicită sprijinul nostru.