IOAN HUSARpreședinte al societății și redactor-șef  (0265 26.62.33)

LENUȚA BOARIU și VASILE ORZA - vicepreședinți

ANA MEGHIEŞAN - publicitate (tel/fax: 0265-26.03.17) [email protected]

IOAN CISMAȘ, VASILE ORZA, LETIȚIA BOTA, TARFIN TODEA - secretariatul de redacție (0265 - 26.73.82) [email protected]

EMILIA BODAN, GELU MOLDOVAN, ANTONELA DUMITRACHE - tehnoredactare computerizată

IOAN CISMAŞ  (șef de secție), ILEANA SANDU, LUCREŢIA POP, VIOREL CONȚIU  - social-politic (0265-26.78.08) [email protected]  - redacția

VASILE BOTA, LETIȚIA BOTA - economic (0265-26.73.82)

MARIANA CRISTESCU - cultura 

SORIN CRĂCIUN sport (0724-86.15.96) [email protected]  

MONICA ROȘCA - operator calculator

PETRUȚA DOMNICI-ACHIM, RAMONA ŞANDORcorectură

Corespondenți: MIRCEA GHEBOREAN - Luduș, ILIE SANDRU - Harghita, FLORIN BENGEAN – Reghin