LAZĂR LĂDARIU - redactor șef (0265-26.62.33)

IOAN HUSAR - vicepresedinte ec. al C.A. (tel 0265-26.62.33, tel/fax 0265-26.66.29)

ANA MEGHIEŞAN - publicitate (tel/fax: 0265-26.03.17) [email protected]

VASILE BOTA, VASILE ORZA - secretariatul de redacție (0265 - 26.73.82) [email protected] 

EMILIA BODAN, GELU MOLDOVAN, DINU MOLDOVANtehnoredactare computerizată

IOAN CISMAŞ  (șef de secție), ILEANA SANDU, LUCREŢIA POP, VIOREL CONȚIU  - social-politic (0265-26.78.08) [email protected]  - redacția

VASILE BOTA (șef de secție), LETIȚIA BOTA economic (0265-26.73.82)

MARIANA CRISTESCU (șef de secție), IOANA FLOREA, NICOLAE BĂCIUŢ (0265-26.20.91), pr. Gheorghe NICOLAE ŞINCAN (0744-62.16.14)  - cultura

CLAUDIA BĂRDĂȘANU, MONICA ROȘCA, IOANA DANIELA OLA - operator calculator

DOMNICI ACHIM PETRUȚA, RAMONA ŞANDOR corectură

Corespondenți:

MIRON MANEGA - Bucureşti

MIRCEA GHEBOREAN - Luduș

ILIE SANDRU - Harghita

RĂZVAN DUCAN Târnăveni

VASILE VICTOR LUCA - Sighișoara

SORIN CRACIUN - Mureș (SPORT)