Pagina 1 din 220

SFÂNTUL IERARH GHELASIE DE LA RÂMEȚ

03-07-2020 | de: FLORIN BENGEAN

Până în 1978 se știau puține lucruri despre acest sfânt trăitor pe pământ românesc, în străvechea mănăstire de la Râmeț (județul Alba), situată pe valea Geoagiului, într-o poziție geografică de un farmec cu totul aparte. Viețuitorii acestui străvechi locaș de închinare au aflat de la înaintașii lor că aici, la Râmeț, a trăit, cu veacuri în urmă, un monah cu viață îmbunătățită, cu numele Ghelasie. 

BLÂNDEȚEA, CUGETAREA ȘI... BUCURIA

03-07-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Dumnezeu nu ne poruncește și nu dorește să fim triști în inima noastră; mai degrabă, dorește ca, din iubire pentru El, să avem mereu bucurie în suflet. Dorește mai degrabă să se veselească din iubire față de El, întru râsul sufletului. Ascultarea față de Dumnezeu este mormânt al voinței și înviere a smereniei”.

PĂCATUL, SUNETELE ȘI... OMUL LUI DUMNEZEU

02-07-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Omul este al lui Dumnezeu; cu trupul și cu sufletul; să nu uite nimeni acest lucru, că depinde de Dumnezeu în toate clipele vieții și în toate cerințele sufletului și trupului. De aceea, omul, să se îndrepte către Dumnezeu, ori de câte ori sufletul și trupul simt o anumită nevoie... 

FAMILIA, MAMA ȘI... VALOAREA OMULUI

01-07-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Valoarea omului este cea statornicită de Dumnezeu. Valoarea omului este dată de ceea ce spune, de ceea ce face. Valoarea unui om este dată de pruncii pe care îi crește, de modul cum se face iubit între ceilalți prin faptele sale cele bune, prin generozitate. Nici un om generos, care împarte ce are cu ceilalți, care face bucurii cunoscuților sau necunoscuților nu sărăcește. Sărăcesc doar cei care adună pentru ei înșiși, care sunt obsedați de averea de pe pământ”.

POEZIA, VIAȚA ȘI... OMUL MODERN

30-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

• „Dumnezeu e viață. Ce Dumnezeu a legat, omul nu mai poate dezlega. Dumnezeu este plenitudinea ființei, este contrariul neregularității, contrariul slăbiciunii, amețelei, contrariul restrângerii vieții universale într-un singur punct".

IDEEA, CONCEPTUL ȘI... SUBSTANȚA

27-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “... Prin Dumnezeu înțeleg existența absolută, infinită, adică substanța alcătuită dintr-o infinitate de atribute, fiecare dintre ele exprimând o esență eternă și infinită...”

PĂCATELE, CERUL, CONFESIUNEA ȘI... OCHII

26-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Mă rog ca noi să putem avea întotdeauna ochi pentru a vedea și inimi pentru a simți minunea și bucuria preoției marelui și puternicului nostru Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos”.

IUBIREA, PUTEREA ȘI... RĂSPLATA

25-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Nu răsplătiți răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug, să se ferească de rău și să facă bine! Să caute pacea și s-o urmeze. 

VRAJBA, URA ȘI... OMUL CEL NOU

24-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Omul cel nou, adus în lume de către Hristos și pe care fiecare dintre noi, cei care ne numim cu numele Lui cel Sfânt, trebuie să-l realizăm, la rândul nostru, în noi, este omul păcii și al dragostei de oameni, omul înțelegerii celei bune și al fraternității, omul blândeții și al înțelepciunii, omul ascultării și al strădaniilor celor bune, care nu se referă numai la persoana lui, ci la întreaga colectivitate în care trăiește, desființând, în felul acesta, limitele înguste ale îngâmfării șovine și ale diferențelor sociale”.

NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

24-06-2020 | de: FLORIN BENGEAN

Cine poate descrie sau înțelege sentimentele părinților când au bucuria unui urmaș. Cu atât mai mult ne minunăm noi creștinii de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul