Pagina 2 din 196

ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI - ÎMPĂCAREA OMULUI CU DUMNEZEU, CU NATURA ȘI CU SEMENUL

13-09-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Credința creștină n-a apărut în lume ca o învățătură oarecare. Însăși a doua Persoană a Sfintei Treimi s-a coborât din slava Sa, a luat trupul nostru, a avut aceleași nevoi ca și noi, s-a supus acelorași legi ale firii, cu un cuvânt a fost asemenea nouă, afară de păcat. 

ȘTIINȚA, FILOSOFUL ȘI... DUMNEZEU

13-09-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Nimic nu este la întâmplare și toate se leagă, toate au la bază inteligența unui Creator, care nu ne obligă să-I acceptăm prezența, dar care ne lasă singuri să tragem concluziile din ceea ce vedem în Univers”.

PE URMELE TRACO-GETO-DACILOR!

12-09-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Izvoarele literare, coroborate cu toate descoperirile arheologice, începând cu anul 5500 î.Hr., fără nicio exagerare, vin să confirme că Traco-Geto-Dacii au reprezentat o populație inovatoare, căreia restul Europei îi datorează, în parte, evoluția tehnologică, economică și a organizării sociale din zorii civilizației sale”.

TOLERANȚA PĂCATULUI, MOARTEA SUFLETULUI (III)

11-09-2019 | de: Pr. Dr. EMANUEL SORIN BUGNER

Antropologia secular separă sexualitatea umană de sensul ei ontologic, acela de a ajuta ființa umană la dobândirea sfințeniei. Ea se fundamentează pe studiul utilității naturii omenești decăzute, în vreme ce învățătura creștină pune accentul pe experiența noetică a lui Dumnezeu. 

ADEVĂRUL, SUFLETUL ȘI... ALTERNATIVA

11-09-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Adevărul adevărat e numai în Dumnezeu și în inima neamurilor. În Dumnezeu e absolut; În inima neamului e în măsura în care această inimă se pune de acord 

O FRUMOASĂ ZI DE SĂRBĂTOARE CREȘTINĂ LA FILITELNIC

10-09-2019 | de: Text și foto: VIOREL CONȚIU

Ziua de duminică, 8 septembrie a.c., va rămâne o amintire foarte plăcută în memoria celor care au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în frumoasa Biserică Ortodoxă din Filitelnic, de Praznicul Nașterii Maicii Domnului și Hramul Bisericii Ortodoxe din Filitelnic.

COSMOSUL, VATRA STRĂMOȘEASCĂ ȘI... UNIVERSUL

10-09-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Universul este creat de Dumnezeu. El nu poate fi comparat cu nimic, fiindcă El este însuși Dumnezeu”. Andrei Dorobanțu (1944-), fizician, cercetător, din anul 1969, la Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, realizator de filme documentare și de emisiuni de radio și televiziune. 

UNIVERSUL, MATERIA ȘI... ȘTIINȚA

07-09-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Dumnezeu își actualizează potențialul infinit prin experiența noastră; Dumnezeu trăiește în universul fizic prin noi. Experiența noastră este experiența Sa, pentru că în ultima instanță noi suntem el, adică ființe spirituale nemuritoare, creaturi ale lui Dumnezeu, trăind în lumea materială doar temporal”.

NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - SĂRBĂTOARE A ÎNTREGII CREȘTINĂTĂȚI

07-09-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Auzim în Sfânta și dumnezeiasca Scriptură zicându-se “Prin Sfinții care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru dânșii” (Psalm 15, 3). 

ANONIMUL, LEGEA ȘI... CUNOAȘTEREA

06-09-2019 | de: PĂRINTELE ILIE

* Cine-l cunoaște pe Dumnezeu, niciodată nu-l descrie, cine nu-l cunoaște, acela îl descrie”. Paulo Coelho (1947-) scriitor Brazilian.