Pagina 2 din 182

NIMENI NU POATE NEGA MIRACOLUL ÎNVIERII LUI IISUS

03-05-2019 | de: MARIA DIANA POPESCU

Bat la ușa inimii noastre Sărbătorile Paștilor, când cu toții rememorăm Patimile, Moartea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în a treia zi după răstignirea Sa 

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

03-05-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

“Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Poruncă nouă vă dau. Să vă iubiți unul pe altul. Precum v-am iubit Eu pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul.

PATIMILE LUI... HRISTOS!

26-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

* Iisus a zis: “Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Și cel ce mă vede pe Mine vede pe cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele Mele, și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea.

† IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI

26-04-2019 | de: Al vostru către Hristos-Domnul rugător, † IRINEU Arhiepiscop al Alba Iuliei

Cinstitului nostru cler, cinului monahal și binecredincioșilor creștini din Eparhia noastră, har și pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!

† CARDINAL LUCIAN PRIN HARUL ȘI MILA BUNULUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT AL ARHIEPARHIEI DE ALBA IULIA ȘI FĂGĂRAȘ, ARHIEPISCOP MAJOR AL BISERICII ROMÂNE UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, ÎN DEPLINĂ COMUNIUNE DE CREDINȚĂ CU SFÂNTUL SCAUN APOSTOLIC AL

26-04-2019 | de: † Cardinal Lucian Arhiepiscop și Mitropolit Arhiepiscop Major

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

PATIMILE LUI... HRISTOS!

25-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

• „Fariseii au ținut sfat ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Și au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și întru adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața omului. 

INSTALAREA UNUI NOU PREOT DE SĂRBĂTOAREA FLORIILOR, LA PAROHIA ORTODOXĂ LUNCA, PROTOPOPIATUL REGHIN

24-04-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Duminică, 21 aprilie 2019, cu prilejul sfintei sărbători a Intrării Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim sau a Floriilor, a fost o adevărată sărbătoare pentru Parohia ortodoxă Lunca, protopopiatul Reghin. În această sfântă și binecuvântată zi, când creștinii ortodocși au cinstit cu pioșenie acest măreț și sfânt praznic împărătesc, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul

CU HRISTOS SPRE... IERUSALIM!

24-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

* “O, cât sunt de minunate semnele bucuriei, ce se arată astăzi Ierusalimului, la intrarea Domnului Hristos. Toată cetatea iasă întru întâmpinarea Lui. Norodul (poporul) și mulțimea cu rânduială i se închină cu cucernicie și toată vârsta îl cinstește cu laude. Unii aștern hainele lor pre pământ ca să treacă și alții cu frunzele copacilor îi împodobesc calea. Alții merg înainte cu stâlpări și alții îi urmau cu ramuri. Alții îl slăvesc ca pre un Fiu a lui David”.

LUMINA ÎNVIERII LUI HRISTOS! PREA SIMPLU PENTRU CA SĂ FIE ATÂT DE COMPLICAT!

23-04-2019 | de: Pr dr. EMANUEL SORIN BUGNER

Lumina lumii, Iisus Hristos este Sfântul prin excelență, sfințenia fiind elementul esențial al naturii Sale. Cu toate că atributul de ,,sfânt” e propriu în sens absolut

PATIMILE LUI HRISTOS!

23-04-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

* “Iisus Hristos, lăsându-i pe apostoli, a ieșit afară din cetate, la Betania, și noaptea a rămas acolo. A doua zi dimineața, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit.