Pagina 2 din 220

20 DE ANI DE LA SFINȚIREA A DOUĂ BISERICI NOI DIN PROTOPOPIATUL REGHIN DE CĂTRE PATRIARHUL TEOCTIST

23-06-2020 | de: FLORIN BENGEAN

S-au împlinit 105 ani de când Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Teoctist Arăpașu vedea lumina zilei, motiv extrem de potrivit 

NEDREPTATEA, POSTUL, BOGATUL ȘI... STATUL

23-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Era odată un om bogat care era nedrept cu Dumnezeu. Nu numai că nu credea, dar și vorbea în batjocură de cele sfinte. Se îmbolnăvi pe neașteptate, iar medicul i-a spus că nu mai are cale de scăpare. Nu a apucat să-și facă testamentul, fapt ce-l face să-și cheme familia și să-i spună: «Dragii mei, eu plec în cealaltă lume. Vă las vouă, cu limbă de moarte, casa asta, moșia și toată averea».

EMOȚIILE, CONȘTIINȚA ȘI... INTELECTUALUL

20-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

Motto: “Criza lumii actuale este în primul rând o criză morală, pentru că oamenii nu știu cine sunt”. * “Eu nu cred în Iisus doar pentru că așa am fost educat de părinți. Sunt un intelectual trecut prin școli, care a căutat să-și explice lumea. 

MARTIRUL, ÎMPĂRATUL ȘI... SUFLETELE CURATE

19-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Când veți curăța sufletele voastre, atunci vor străluci și se vor împărtăși de prezența lui Dumnezeu și de dumnezeiasca și cereasca Sa strălucire. Atunci, sufletele vor fi ca niște oglinzi curate, receptive la lumina dumnezeiască și vor putea primi și ele strălucire”.

CHIURETÂND GENOMUL UMAN (II)

18-06-2020 | de: Pr. Dr. EMANUEL SORIN BUGNER

În cele din urmă, “peretele din mijloc al vrajbei” își merită pe deplin numele. În Creștinism el a fost desființat de Jerfa lui Hristos, în sensul că El, Fiul lui Dumnezeu, a îndumnezeit și eliberat natura umană asumată, de limitele și îngrădirile ei firești, dar și de consecințele lor: vrajba și ura. Ne-a adunat (teologic, asumat) pe toți (indiferent de rasă, gen, religie, limbă, culoare etc.) în Sine, în Persoana Sa divino-umană și ne-a redefinit ca persoane umane.

BIBLIA, NATURA ȘI...DEMOCRAȚIA

18-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

• “Atunci când noi vom uita că noi suntem o națiune supusă lui Dumnezeu, vom deveni o națiune supusă. Fără Dumnezeu, democrația nu va dura și nu poate să dureze”.

MUZICA, ÎNȚELEPCIUNEA ȘI... LIBERUL ARBITRU

17-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Toate sunt ale lui Dumnezeu și de la Dumnezeu sunt dăruite oamenilor, ca ei să-i mulțumească cu frică și cu cutremur. Chiar de ar fi împărat, sau domn, sau boier, sau sărac, sau mișel, cu mulțumire trebuie să laude pe Dumnezeu, de toate ce ne-a dat, pentru că suntem datori să-i plătim lui Dumnezeu ce ne-a dat și dăruit”.

FILOSOFIA, SPIRITUL ȘI... RELIGIA

16-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Noi știm că în religie ne salvăm din temporalitate și că este pentru conștiința noastră acea regiune în care sunt dezlegate toate enigmele lumii, toate contradicțiile ideii (gândirii) ce se adâncește și se descoperă, toate durerile sentimentale amuțesc, regiunea veșnicului adevăr, a veșnicei liniști, a veșnicei păci”.

PATRIA, POPORUL ȘI CERUL

13-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Patria adevărată a strămoșilor mei, adevărata mea patrie e asemenea icoanelor: teandrică, divino-umană. O parte din patria mea este aici, jos, în Carpați, cealaltă parte în cer. Asemenea icoanei și Bisericii, adevărata patrie este în cer; aici, jos, e doar o copie, alcătuită după chipul de sus. 

LĂUDĂROȘII, ÎNGÂMFAȚII ȘI... IUBIREA DE ARGINT

12-06-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

• “În zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia” (Epistola II Timotei - cap. 3, v. 1-5).