Pagina 2 din 171

TREZVIA, TRUFIA ȘI.. FERICIREA

18-01-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

Omul caută în această viață fericirea. De cele mai multe ori nu o găsește. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este singurul Care poate potoli setea noastră după fericire; dorul nostru după cer. 

ANTE MORTEM! (II)

17-01-2019 | de: Pr. dr. EMANUEL SORIN BUGNER

Johannes Huber mă ajută să caut un posibil răspuns din punct de vedere științific. El zice că înainte de a exista creierul, sediul biologic al conștiinței, viața persoanei umane ia ființă în momentul conceperii ei la nivel embrionar. Embrionul e viu! 

NATURA, POSTUL ȘI... EMANUEL

17-01-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

Iisus Hristos, Răscumpărătorul nostru dumnezeiesc, nu este o entitate ascunsă, un Mare Anonim care a părăsit lumea oamenilor, lăsând-o pradă valurilor secularizante. “Împăratul veacurilor” (I Timotei 1 ,17), așezător pe tronul slavei eterne, comunică energiile Sale, iar omul se deschide pentru primirea lor, într-un urcuș duhovnicesc. 

MONOGRAFIA PAROHIEI ORTODOXE LOGIG, LANSATĂ ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

16-01-2019 | de: FLORIN BENGEAN

Sub patronajul Parohiei Ortodoxe și a Primăriei comunei Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, duminică, 13 ianuarie a.c., după oficierea Sfintei Liturghii, a avut loc, în Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru din localitatea bucovineană Stupca, azi Ciprian Porumbescu, jud. Suceava

CREDINCIOSUL, PATIMILE ȘI... POCĂINȚA

16-01-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

* Pilda “Fiului risipitor” este una din cele mai frumoase din Sfânta Scriptură. Scena acestei pilde este menită să ne arate că atunci când facem un pas să ne întoarcem la Dumnezeu, după ce am păcătuit, El aleargă să ne întâmpine pe noi, să ne cuprindă în “brațele părintești” ale iubirii Sale îndurătoare. 

ANTE MORTEM!

16-01-2019 | de: Pr. dr. EMANUEL SORIN BUGNER

Dacă privim viața din perspectiva astrofizicianului Stephen Hawking, o putem defini și înțelege ca fiind un sistem determinat, comandat (“an ordered system'') să se apere singur împotriva entropiei și să se reproducă singur 

PATRIARHUL NICODIM MUNTEANU (1864 - 1948)

16-01-2019 | de: Pr. paroh BOGDAN STELIAN RACOȚI, Parohia Ortodoxă Română “Sf. Arhid. Ștefan” - Cristești - Mureș

Anul 2019 a fost declarat, de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca “Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

PATRIOT ȘI CREDINCIOS, EMINESCU ÎNTRE... DUMNEZEU ȘI NEAMUL SĂU

15-01-2019 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

1. „Dumnezeu e un atom, un punct matematic, punctul comun unde se lovesc toate puterile pământului spre a constitui organismul de legi, sistema cosmică".

CULTURA, DUMNEZEU ȘI... OAMENII

15-01-2019 | de: Prof. OLIMPIA MUREȘAN, membru L.S.R. Maramureș, Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

„Oamenii sunt convertiți la Dumnezeu, nu pentru că cineva a putut să le dea explicații strălucite, ci pentru că au văzut în El, lumina, bucuria, profunzimea, seriozitatea și iubirea, care sunt singurele care dezvăluie prezența și puterea lui Dumnezeu în lume. 

NIL ASCETUL

15-01-2019 | de: Pr. paroh BOGDAN STELIAN RACOȚI, Parohia Ortodoxă Română „Sf. Arhid. Ștefan" - Cristești - Mureș

Cel de-al patrulea scriitor al Filocaliei este Nil Ascetul. După biografia istoricului Nichifor Calist din sec. XIV, Nil s-a născut la Constantinopol, într-o familie aleasă.