Pagina 2 din 233

MINTEA, ENIGMA ȘI... GÂNDUL BUN

13-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

*“Mintea omului contemporan s-a întors către făpturi cu o dispoziție idolatrăși luciferică de nereținut. Când mintea omului nu se află în contemplare cu Dumnezeu, se face ori demonică ori animalică. Depinde de ce bagi în moara ei să... macine... adică gândurile venite în minte, bune sau rele”.

OMUL, DUMNEZEU ȘI... CUVÂNTUL

12-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

*“Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca tu să înveți de la un om cum poate omul deveni Dumnezeu. Cea mai mare dintre învățături este să te cunoști pe tine însuți; dacă cineva se cunoaște pe sine, îl va cunoaște și pe Dumnezeu”.

PORUNCILE, ÎMPĂRĂȚIA ȘI... ALUATUL FARISEILOR

11-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia, că nimic nu este acoperit ca să nu se descopere și nimic ascuns să nu se cunoască. De aceea, câte ați pus la întuneric se vor auzi la lumină; și ceea ce ați vorbit la ureche, în odăi, se va vesti de pe acoperișuri. 

PĂCATELE, BINELE ȘI... LĂCOMIA

10-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

• „Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare; curvia, prin darul dumnezeiesc și prin dorința bunurilor viitoare; iubirea de argint, prin compătimirea celor săraci; mânia, prin dragostea față de toți și prin bunătate; întristarea lumească, prin bucuria duhovnicească; trândăvia, prin răbdare, stăruință și mulțumire către Dumnezeu; slava deșartă, prin lucrarea ascunsă a poruncilor și prin rugăciunea neîncetată întru zdrobirea inimii; mândria, prin aceea că nu judecăm și nu disprețuim pe nimeni, cum a făcut fariseul, ci ne socotim pe noi ca pe cei mai de pe urmă dintre toți".

ADEVĂRUL, TRISTEȚEA ȘI... ORBIREA

07-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Dacă nu vezi pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu există. Poate înseamnă că tu ești orb. Orbirea nu e o calitate, este doar absența luminii. În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul se îndepărtează de noi. Învățând să uiți ce este rău, vei suferi mai puțin. Învățând să uiți, vei înainta mai repede spre Dumnezeu, fiindcă nu vei mai fi împovărat cu alte lucruri trecute”.

SOBORUL SFINȚILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL

07-11-2020 | de: VASILE BOTA

Biserica descrie îngerii drept “duhuri slujitoare”, “lumea nevăzută”, “ceruri”, ființe fără de trupuri, slugi credincioase ale lui Dumnezeu

PAPA, DOMNITORUL ȘI... ÎNCHINĂCIUNEA

06-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Vă eliberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de toate îndatoririle și închinăciunile de până acum. O viață avem, români, și o cinste; Deșteptați-vă că am dormit destul!”

VIAȚA, FEMEIA ȘI... MARIAJUL

05-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Cred că mariajul dă un sens vieții și, chiar mai mult, reiterează miracolul vieții prin copii. Pentru un om credincios, să pecetluiești un legământ în fața lui Dumnezeu are un sens particular... Oamenii, ca și multe alte specii apropiate, în mod natural tind spre poligamie. 

BINELE, CREDINCIOSUL ȘI... NEBUNUL

04-11-2020 | de: PĂRINTELE ILIE

* “Nebunul se înspăimântă doar atunci când vede lucind fulgerul și când aude tunetul furtunii, dar omul înțelept se teme de Domnul în fiecare clipă și în fiecare zi. Căci Ziditorul fulgerului și furtunii este mult mai înfricoșat decât fulgerul și furtuna înseși și, mai ales, el este pururea cu tine. De aceea nu este destul să te temi de Domnul numai din când în când, ci trebuie să te temi de domnul cu fiecare răsuflare”.

SFÂNTUL SAVA BRANCOVICI - MITROPOLITUL TRANSILVANIEI - 400 DE ANI DE LA NAȘTEREA SA -

04-11-2020 | de: FLORIN BENGEAN

În 1656, în locul mitropolitului Simion Ștefan, soborul protopopilor români din Transilvania a ales pe protopopul văduv din Ineu