Pagina 201 din 222

Smerenia îl umple de har pe om

05-06-2015 | de: Părintele Gheorghe Șincan, paroh la Târgu-Mureș

Într-o carte de spiritualitate intitulată „Patericul egiptean", ni se istorisește că erau doi episcopi aproape unul de altul și erau supărați unul asupra celuilalt. Unul era bogat și puternic, iar celălalt smerit. Și căuta cel puternic să facă rău celuilalt.

Știință și... Religie

04-06-2015 | de: Preot ortodox român, Ilie Bucur Sărmășanul

„A demonstra existența unei cauze primare a vieții, unică, imaterială și înțeleaptă, iată termenul sublim către care merge fiziologia. Această cauză primară este Dumnezeu. Nu «crede in deum» - «cred în Dumnezeu» - trebuie să spună omul de știință, ci: «scio deum esse» - știu că Dumnezeu există".

Împărăţia lumii acesteia

04-06-2015 | de: Părintele Gheorghe Şincan, paroh la Târgu-Mureş

Un bătrân pustinic fu invitat odată la curtea regelui.

- Invidiez un om sfânt ca tine, care se mulţumeşte cu atât de puţin, spuse regele.

- Eu invidiez pe majestatea voastră care se mulţumeşte cu şi mai puţin decât mine, răspunse pustnicul.

- Cum poţi spune asta, când întreaga ţară îmi aparţine, zise împăratul ofensat.

Ştiinţă şi... Religie

04-06-2015 | de: Preot ortodox român, Ilie Bucur Sărmăşanul

„Omul este obligat ca să mănânce pentru a supravieţui. Această dependenţă de alimente este un semn esenţial al inconsistenţei sale însă în acelaşi timp o chemare «a te hrăni din Dumnezeu», căci el singur poate sătura cu adevărat. 

Oameni trişti cu măşti fericite

03-06-2015 | de: Părintele Gheorghe Şincan, paroh la Târgu-Mureş

Mirajul aurului este atât de puternic încât orbeşte pe foarte mulţi. Marea lor majoritate riscă sănătatea, libertatea, sau chiar viaţa pentru a intra în posesia lui. Odată însă ce l-au stăpânit, descoperă că au ajuns robi. O robie de moarte. Un bun exemplu în această privinţă este următoarea întâmplare:

Încărcat cu multe bogăţii, aur şi bani, vasul Britannica urma să ducă totul în America. În călătoria sa, s-a lovit de stâncile de coastă ale Braziliei, urmând să se scufunde. În încercarea de a salva preţioasa încărcătură, marinarii grăbiţi au lovit lăzile care s-au spart şi banii s-au răspândit pe punte. Timpul scurt nu le-a permis decât să dea drumul bărcilor de salvare şi în mare grabă să se urce în acestea. Căpitanul care, conform ordinelor navale, trebuia să coboare ultimul, a aruncat o ultimă privire pe punte să vadă dacă nu mai este vreun călător. Surprins, a văzut un bărbat aşezat pe una din lăzile de valoare înconjurat de bani.

Ştiinţă şi... Religie

03-06-2015 | de: Preot ortodox român, Ilie Bucur Sărmăşanul

 „DRUM CRUCIAL" „Pe scara sufletului meu / M-am întâlnit cu bunul Dumnezeu - eu coboram mâhnit din conştiinţa mea, / Iar El urca surâzător spre ea... 

Oamenii preţuiesc tot mai puţin ceea ce primesc gratuit

02-06-2015 | de: Părintele Gheorghe Şincan, paroh la Târgu-Mureş

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, numită şi Cincizecimea sau Rusaliile, este o sărbătoare mare şi sfântă, în care ne aducem aminte de Pogorârea Duhului Sfânt peste Ucenicii şi Apostolii Mântuitorului Iisus Hristos adunaţi laolaltă, eveniment urmat de Botezul primilor creştini, moment în care se constituie Biserica lui Hristos. Sfântul Vasile cel Mare a numit pe Duhul Sfânt „Arhitectul Bisericii", întrucât El zideşte din interior, din sufletul omului, templul lui Dumnezeu în om, adică realizează sălăşluirea harului Preasfintei Treimi în Biserica lui Hristos, formată din neamuri de limbi diferite, cărora li s-a binevestit în limba lor maternă „focul" iubirii lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Ştiinţă şi... Religie

02-06-2015 | de: Preot ortodox român, Ilie Bucur Sărmăşanul

„Nu mor decât cei ce se nasc şi întrebarea se pune cum e mai bine, să te naşti, dar să mori, sau să nu te naşti deloc, dar nici să nu mori.

Ridica-voi ochii mei la ceruri

30-05-2015 | de: Părintele Gheorghe Şincan, paroh la Târgu-Mureş

Lângă albia unui râu creştea o salcie plângătoare. Pe o ramură a ei, un poznaş fără griji atârnase un ulcior. Pescarii din sat au văzut ulciorul răsfrânt în apă şi au început să răspândească zvonul că la fund e un ulcior cu o comoară. Mulţi s-au scufundat în apă, dar n-au putut găsi comoara, deşi de pe mal o vedeau limpede. Odată, a trecut pe acolo un călător, care i-a întrebat:

- Ce căutaţi acolo?

 

Ştiinţă şi... Religie

30-05-2015 | de: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂŞANUL

„Cine îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu acela trebuie să-l aştepte pe Dumnezeu, acela nu trebuie să aştepte ca Dumnezeu să-l iubească la rândul său."