Pagina 2 din 10

A ști înseamnă a cunoaște

07-10-2016 | de: Cornelia Toșa

De la cuvântul de bază a ști (a avea cunoștințe de…; a fi informat în legătură cu…; a cunoaște) s-a format, prin derivare, cuvântul știință (a ști + sufixul ință). Prin împrumut din limba franceză, vorbitorii limbii române folosesc cuvântul științific (scientifique).

Regionalismele

30-09-2016 | de: Cornelia Toșa

Am realizat o comparație între termenii din vorbirea populară și cuvintele cu o arie de circulație mai restrânsă, fiind folosite doar în anumite spații geografice. Sintagma spații geografice este înlocuită cu termenul regiune (în felul aceasta, explicăm și denumirea faptelor de limbă care sunt specifice vorbirii dintr-o anumită zonă a țării). 

Cuvinte și construcții populare

23-09-2016 | de: Cornelia Toșa

În masa vocabularului (reprezentând 90% din lexic), un loc important este ocupat de cuvintele și construcțiile populare. Totul este motivat de interdependența dintre națiune (popor) și comunicarea prin limbă (limba, ca fenomen social, definește o națiune).

Clişee internaţionale

16-09-2016 | de: Cornelia Toșa

Simt că neologismele, împrumuturile, calculul lingvistic ne-au cam purtat în zone labirintice, îndepărtându-mă de genericul rubricii. Mă liniştesc la gândul „politic" al intrării în UE, dar mai ales îmi place nespus că vor urma tablete despre termenii populari şi regionalisme.

Calcul lingvistic

09-09-2016 | de: Cornelia Toșa

În studiile de specialitate, se apreciază că între împrumuturi și calculul lingvistic există o relație de tip lexical de interdependență. Prin calc lingvistic înțelegem copierea structurii cuvintelor prin înlocuirea elementelor de formație dintr-o limbă străină, prin elemente ale limbii proprii.

Neologismele

02-09-2016 | de: CORNELIA TOȘA

Utilizarea neologismelor în comunicare creează unele dificultăți, mai ales când sunt în relații paronimice. Atunci e bine să ne controlăm exprimarea pentru a nu înlocui un termen cu altul și pentru a asigura acuratețe, în comunicare.

Componenţa vocabularului

26-08-2016 | de: Cornelia Toșa

Neologism, neologisme s.n. Cuvânt împrumutat de curând din altă limbă sau creat recent într-o limbă prin mijloace interne (din fr. neologisme); neo - este un element de compunere care înseamnă nou, recent şi care serveşte la formarea unor substantive şi a unor adjective.

Vocabularul

19-08-2016 | de: Cornelia Toșa

Categoriile de cuvinte care aparțin masei vocabularului sunt reprezentate de arhaisme, regionalisme, termeni populari, termeni ai limbajului uzual, termeni tehnici, termeni științifici, cuvinte internaționale, elemente de jargon, termeni argotici (tabu-ul vocabularului, unele abrevieri etc.).

Vocabularul

12-08-2016 | de: CORNELIA TOŞA

E firesc să îndreptăm atenția spre marea masă a vocabularului (cele 118.000 de cuvinte, după ce am prezentat caracteristicile fondului principal lexical). Dar afară e vară… vară… unii vara nu dorm, nu au somn…

Vocabularul limbii române

05-08-2016 | de: Cornelia Toșa

Poet, prozator, dramaturg, istoric, filolog şi folclorist, Bogdan Petriceicu Hasdeu, prin lucrarea „Cuvente den betrâni" (Cuvinte din bătrâni), apărută între anii 1878 şi 1881, aduce o contribuţie de seamă nu numai lingvisticii româneşti, dar şi lingvisticii mondiale (Scriitori români, coordonare ştiinţifică Mircea Zaciu).