Pagina 3 din 10

„Mult e dulce şi frumoasă…"

29-07-2016 | de: Cornelia Toșa

În zilele acestea, creionul, radiera şi autoarea au împlinit patru ani. Au învăţat să umble, să caute de ce anume au nevoie, să selecteze. O cunoştinţă de-a mea, stând la semaforul de la fosta cofetărie „Violeta", m-a întrebat despre ce mai scriu!

Accentul

22-07-2016 | de: Cornelia Toșa

Accent, accente, s.n. 1. Pronunțarea mai intensă, pe un ton mai înalt etc. a unei silabe dintr-un cuvânt sau a unui cuvânt dintr-un grup sintactic; Semn grafic pus de obicei deasupra unei vocale pentru a marca această pronunțare sau altă particularitate de pronunțare. 

Alternanţe fonetice

15-07-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Săptămâna aceasta, am citit mai mult din Fonetica experimentală de I.T. Stan, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Norme fonetice (II)

08-07-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Cuvântul normă cu sensul de regulă nu este întotdeauna acceptat şi agreat de toţi vorbitorii. De ce atâtea norme? Mă gândesc şi la replica per-sonajului mam' mare dintr-o schiţă de I. L. Caragiale.

Norme fonetice

01-07-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Din multiplele sensuri ale cuvântului despărţire (DEX, p. 288) am ales pentru a ilustra regulile despărţirii cuvintelor în silabe, sinonimele segmentare, separare, parţial divizare. Termenul folosit în manualele şcolare, în dicţionarele ortografice şi ortoepice este cel de despărţire (a cuvintelor în silabe). 

Structuri fonetice (II)

24-06-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Mi-a plăcut, stimaţi cititori, cum a parafrazat profesorul Gheorghe Coşa, începutul Evangheliei sfântului Ioan din Noul Testament, „La început a fost Cuvântul…" Profesorul ieşean scrie: „La început a fost sunetul şi din sunet, omul şi-a închipuit cuvântul".

Structuri fonetice (1)

17-06-2016 | de: Prof. CORNELIA TOȘA

Dicționarul de neologisme (DN), autori Florin Marcu și Constant Maneca, precizează că elementul prim de compunere savantă tri are semnificația trei, triplu (fr. tri, cf. gr. tri) și se află și în cuvintele: trialism: uniune sub cârmuirea unui suveran a trei state autonome

Segmente fonetice

10-06-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Segment, segmente, s.n.; segmenţi s.m. - 1. Porţiune dintr-o figură limitată cel puţin într-o parte din marginile ei 2. Porţiune delimitată dintr-un întreg; 3(…); 4(…) Autorul Fonologiei limbii române, Emanuel Vasiliu, elev al academicianului Al. Rosetti, foloseşte termenul segment ca porţiune

Sunet și simbol

27-05-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Apelând la o metodă statistică (frecvența consoanelor și a vocalelor în câteva versuri din Al. Macedonski și din Lucian Blaga), am constatat că vocalele care constituie o pătrime din totalul sunetelor

Principiul fonetic în ortografie

20-05-2016 | de: CORNELIA TOŞA

Titlul ales pentru această tabletă include cele două forme de manifestare a comunicării între vorbitorii limbii noastre (în genericul rubricii se află un superlativ absolut: mult - foarte, extraordinar…). Şi nu se exagerează deloc!