Biblia, Desăvârșirea și... Strămoșii


Categorie: spiritual
|
13-02-2018
Nr: 28
|
Autor: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL
|

FOST-AU UN CUZA, FOST-AU UN ȘTEFAN...DAR FOST-AU ȘI-UN BOGDAN

„Treziți-vă români, treziți-vă români/ Și tu frumoasă țară,/ Treziți-vă, ieșiți, strigați, ieșiți.../ ieșiți din amorțeală, /Că nu mai vrem...nu vrem...nu vrem, /pe-acest pământ să fie, / Ce nu s-a auzit...ce n-a mai fost...ce este.../ în tine, Românie! Ce e acum? Ce e acum în tine, țară, /e un haos total, /Nu e nimic de bine, nu e curaj, nu e virtute, /ci-un haos general./ De s-ar trezi un Ștefan...Domn Stefan, sau un Vodă Bogdan/ pe loc ei ar muri, /La fel ar fi și Cuza...și Cuza, nici el...nici el.../ n-ar vrea a mai trăi! Ei au avut curajul...curajul...curaj.../de-a merge la război, /Noi:...Noi??...cu toții / dăm astăzi înapoi...cu toții, dăm înapoi,/ Curaj

n-avem, n-avem curaj...n-avem tărie, /și n-avem demnitate, / E-un haos general...așa nu se mai poate, e haos chiar în toate...așa nici că se poate. Trezește-te, tu, țară...tu, țară /care ai fost și ești frumoasă/ Și adă-ni-l pe Cuza...sau pe Ștefan Vodă,/ sau pe Bogdan Vodă, mai adă-ni-l acasă, /Să facă ei dreptate, dreptate...să umble.../cu ocaua, să strige la unire, /Să fim cu toții-n cuget...un cuget, un cuget și-o simțire. Astăzi...astăzi...trecut-au anii și.../și multe veacuri, dar.../Ne batem noi cu noi...noi între noi... /ne batem în zadar./ Ieșim, ieșim, strigăm, luptăm, strigăm în stradă/ și nimeni nu mai știe, /Ce se întâmplă-n tine...în tine.../Frumoasă și mândră Românie. Justiția e oarbă?...așa să fie?...așa să fie?!/unde e astăzi Cuza?/ Unde-i ocaua lui cea mică?/De ce...de ce e verde-n codru, frunza?/ Jucăm hora unirii...jucăm hora unirii.../ în mijloc de cetate.../ Și ne urâm...și ne urâm...și ne urâm...soră cu frate, /nu ținem cu dreptate, ci ne urâm de moarte!

Iertare-ți cer...cu plecăciune, mare domn Cuza,/ ție Cuza Vodă, iertare-ți cer/ Și ție Vodă Ștefan... Ștefan Vodă... plecat... / plecat... plecat și tu spre cer, /Iertare-ți zic... iertare... iertare... /și iar... și iar... și iar.../ Gândindu-mă la voi... un Cuza... un mare domn Ștefan, /gândindu-mă la voi... MURIT-AȚI ÎN ZADAR, /De v-ați trezi acuma... totul... totul v-ar fi amar!

Vasile Bele (1970 -), absolvent al Facultății de Litere-română-etnologie- cu masterat în etnoturism cultural; poet și scriitor aparținând nordului transilvan, a publicat numeroase volume de poezii din care amintim: „Poezia nunților pe Fisculaș", „Încercări desculțe", „Toponimia satului Chiuzbaia", numeroase volume în colaborare și cooperare; apariții literare în revistele: „Singur", „Armonii culturale", „Antologiile literar artistice" ale editurii NAPOCA NOVA-; premiat la Festivalul de poezie și folclor „Vasile Lucaciu"- Cicârlău- secțiunea Folclor; în 2013 propus a fi JANDARMUL ANULUI de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Maramureș; 2017-Diplomă de vrednicie -oferită de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului etc.

***

„Cei desăvârșiți după Dumnezeu se socotesc pe ei mai lipsiți de curăție decât orice om și decât orice animal și orice fiară". Ei, atunci „când sunt batjocoriți se bucură; când sunt bârfiți, ei binecuvintează; când sunt prigoniți ei rabdă și se roagă pentru dușmanii lor cu lacrimi și durerea inimii, rugându-se lui Dumnezeu pentru ei" (Filocalia vol. VI, Pag. 68).

Simeon Noul Teologul (949-1022), este unul din cei trei sfinți ai ortodoxiei care poartă titlul de „Cuvântător de Dumnezeu" (ceilalți doi fiind Sf. Apostol și Evanghelist Ioan și Sf. Grigore Teologul). Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face în ziua de 12 martie. A studiat la Constantinopol, fiind pregătit pentru avocatură, dar întâlnirea cu Sfântul Simeon Evlaviosul la Mănăstirea Studion, avea să-i marcheze viața spirituală pentru toată viața. El s-a hrănit cu dragostea pentru frumusețea duhovnicească și a încercat să o dobândească. Postul, privegherea și lepădarea de sine i-au fost scut și pavăză, alături de citirea Sfintei Scripturi și a Sfinților părinți. Viața sa a fost scrisă de ucenicul său, Sf. Nichita Stithatul.

***

„CUNOAȘTEȚI PE GOETHE ȘI SHAKESPEARE?" ÎNTREBĂ CINEVA PE CRUGER. ACESTA RĂSPUNDE: "NU CUNOSC DECÂT ACEASTĂ CARTE, RĂSPUNSE EL, SCOȚÂND O BIBLIE VECHE DIN BUZUNAR. DE 40 DE ANI CITESC NECONTENIT ACEASTĂ CARTE ȘI NU SUNT STĂPÂN NICI PE JUMĂTATE DIN MINUNĂȚIILE EI. CÂND VOI TERMINA-O DE CITIT, O SĂ CITESC PE GOETHE ȘI SHAKESPEARE".

Paul Cruger (1825-1904), Președintele Transvalului (Republica Sud Africană), politician sud african de origine germană. Are 16 copii și este un luptător acerb pentru locurile natale. În anul 1882 este ales „Președintele Transvalului" și moare în exil, în Elveția, în anul 1904.

***

P.S. „ Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeșnic, ca aceia care intră să vadă lumina" (Luca 11, 33).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval