Femei românce celebre, evocate la Reghin


Categorie: Cultural
|
14-03-2018
Nr: 49
|
Autor: FLORIN BENGEAN
|

Aducerea aminte, aniversarea, elogierea unor ilustre personalităţi din viaţa societăţii româneşti ne aduce un sincer sentiment de emoţie dar şi o bucurie deplină. Elitele - atât intelectuale, cât şi morale - ne sunt scumpe şi dragi, de aceea se cuvine să le aducem prinos de recunoştinţă. Ele merită să fie cinstite, fiindcă au înfrumuseţat chipul lui Dumnezeu în om. Respectul, preţuirea şi aprecierea pentru cei de dinaintea noastră, pentru toţi cei care, prin faptele lor memorabile fac cinste şi aduc onoare neamului nostru românesc, pretutindeni, dovedesc faptul că noi românii cultivăm cu mare drag floarea recunoştinţei. Dragoste, apreciere, respect, admiraţie, preţuire, acestea trebuie să fie florile care să formeze buchetul recunoştinţei, ce trebuie cu prisosinţă închinat permanent femeii, sufletului său nobil, inteligenţei şi înţelepciunii sale, rolului pe care îl joacă în societate. Numele femeii este sinonim cu iubirea de oameni şi de frumos, cu generozitatea şi înţelegerea între oameni.

De câţiva ani, la Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin, este în derulare un proiect cultural extrem de interesant şi atractiv, coordonat de doamna bibliotecar Alina Buruian, intitulat Femei celebre. Anul acesta, 2018, Anul Centenarului Marii Uniri, a înregistrat cea de-a treia ediţie din seria aceasta de manifestări culturale. Astfel, vineri 9 martie 2018, de la ora 12.00, la sala de activităţi a Bibliotecii Municipale „Petru Maior" din Reghin a avut loc evocarea intitulată Românce care au schimbat lumea. Evenimentul a fost organizat de Primăria şi Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală Reghin, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Lucian Blaga" şi Liceul Tehnologic „Ioan Bojor", ambele fiind instituţii de învăţământ din Reghin. A luat parte un număr mare de elevi, care au fost însoţiţi de dascălii lor. Rolul principal l-au avut elevii din clasa a XI-a C, de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga" din Reghin, îndrumaţi de prof. Raluca Fărcaş, care, în format Power Point, au prezentat materiale extrem de interesante.

Cu acest prilej, au fost evocate următoarele personalităţi feminine: Sarmiza Bilcescu (1867-1935) - avocat; Eliza Leonida Zamfirescu (1887-1973) - inginer; Smaranda Brăescu (1897-1948) - paraşutist; Sofia Ionescu Ogrezeanu (1920-2008) - neurochirurg; Ana Aslan (1897-1988) - medic; Nadia Comăneci (1961- ) - gimnastă. Momentul a fost presărat şi cu un microrecital muzical, ce a cuprins piese dedicate frumuseţii feminine.

A fost o activitate culturală extrem de interesantă, atractivă, dar în acelaşi timp şi folositoare pentru toţi cei prezenţi, fie elevi, fie dascăli, care s-au bucurat de modul în care au fost elogiate şi evocate câteva personalităţi feminine, dar şi pentru faptul că au acumulat cunoştinţe noi. A fost o experienţă utilă, şi totodată reprezintă un model şi pentru alte instituţii de a-şi îndrepta atenţia asupra valorilor umane feminine.

Coordonatorul acestui eveniment cultural de înaltă ţinută a fost doamna bibliotecar Alina Buruian, de la Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin, care, cu diferite ocazii, organizează şi coordonează activităţi cultural-educative de mare interes. De fiecare dată, Alina Buruian dovedeşte maturitate, înţelepciune, profesionalism, dăruire în tot ceea ce face. Cartea vieţii domniei sale este foarte bogată în învăţăminte şi atitudini adânc grăitoare. Din activitatea doamnei Alina Buruian reiese imaginea pilduitoare a unei vieţi de om, trăită în necontenită şi stăruitoare muncă. Alina Buruian scrie, în cartea vieţii sale, pagini de o neîntrecută frumuseţe, scrie cu sufletul ei bun, cu inima caldă, cu faptele sale minunate. Se impune prin seriozitate, talent, înţelepciune, prietenie ş.a. Având alese calităţi sufleteşti şi intelectuale, se identifică întru totul cu munca sa asiduă, luminând, îndemnând, mângâind sufletele tuturor celor care o cunosc, cu vocea sa caldă şi prietenoasă, cu toată conştiinciozitatea, cu demnitate şi cu un înalt simţ al răspunderii. Alina Buruian este un om de inimă, un om învăţat, un bun român şi un bun creştin. Prin tot ceea ce face, înfăptuieşte mereu lucruri de o valoare netrecătoare, şi aceasta se datorează înzestrării, talentelor şi experienţei sale. Pentru zelul şi roadele muncii sale, care se dovedesc a fi pilduitoare, Alina Buruian, un om de muncă şi caracter, transmite sentimentul frumuseţii umane.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval