Erorile din procesele-verbale de contravenție atrag nulitatea acestora!


Categorie: Politic
|
17-05-2018
Nr: 92
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

La cererea Avocatului Poporului, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, luni, 14 mai 2018, că insuficienta descriere a faptei de către cel care redactează procesul-verbal de contravenție face ca documentul prin care se aplică sancțiunea să nu fie valabil, astfel încât contravenientul poate să ceară anularea procesului-verbal, în instanță.

„Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu", scrie în Decizia ICCJ nr. 13/2018 privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea unor prevederi din ordonanța privind contravențiile.

Decizia ICCJ este relevantă pentru orice fel de proces-verbal de contravenție, indiferent cine ar fi agentul constatator (un polițist rutier, un inspector de muncă, un inspector fiscal etc.).

Potrivit OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenție trebuie să cuprindă data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate și termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

După publicarea în Monitorul Oficial, decizia ICCJ devine obligatorie pentru instanțele de judecată din toată țara.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval