PROFESOARELE POT RĂMÂNE LA CATEDRĂ PÂNĂ LA 68 DE ANI!


Categorie: Politic
|
12-01-2019
Nr: 7 (7.468)
|
Autor: ILEANA SANDU
|

Potrivit unui Ordin publicat miercuri în Monitorul Oficial, profesoarele pot rămâne la catedră până la vârsta de 68 de ani. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a modificat Metodologia privind mobilitatea personalului didactic, astfel că profesoarele care până la 1 septembrie 2019 împlinesc 65 de ani vor putea să predea încă trei ani, dacă doresc.

Pentru a se menține în activitate titulare peste vârsta de 65 de ani, profesoarele trebuie să depună până pe 31 ianuarie 2019, la secretariatele școlilor, o cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare și o cerere de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de 65 de ani.

Ordinul nr. 5728 care modifică Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020 prevede:

“1. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Personalul didactic titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care, până la 1 septembrie 2019, împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul Foarte Bine și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii”.

Potrivit Eurostat, citat de edupedu.ro, numărul personalului din gimnaziu cu vârsta de peste 65 de ani aflat, conform legii, la pensie, s-a dublat din 2013 până în 2016, iar în anul școlar 2017-2018, 5.428 de norme - din totalul de 217.862 la nivel național - au fost ocupate cu personal didactic calificat pensionat, încadrat în regim de plată cu ora.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval