AMENZI DE 10.000 DE LEI PENTRU AGENȚIILE DE TURISM CARE NU ÎȘI RAPORTEAZĂ, LUNAR, ACTIVITATEA


Categorie: Economic
|
08-02-2019
Nr: 25 (7.486)
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

Începând cu luna ianuarie 2019, agențiile de turism care activează în România și vând pachete de servicii de călătorie sunt obligate să își raporteze lunar activitatea la Ministerul Turismului, în caz contrar, acestea riscând o amendă de 10.000 de lei.

Măsura este prevăzută în Ordinul ministrului Turismului nr. 1.183/2018, care precizează că declarația de activitate trebuie depusă lunar, până la data de 30 a lunii următoare celei de raportare, ceea ce înseamnă că primele declarații se vor depune, pentru luna ianuarie 2019, până pe 28 februarie 2019.

Agențiile de turism vor putea depune declarația de activitate fie on-line, prin intermediul portalului e-guvernare.ro, fie în format tipărit (depusă la registratura ministerului sau transmisă prin poștă) sau în format electronic editabil (atașată pe suport electronic, prin servicii poștale, atașată pe suport electronic, la registratura generală a ministerului sau la adresa [email protected]).

Printre informațiile pe care agențiile de turism le vor raporta se află numărul de pachete de servicii contractate în derulare, valoarea totală a pachetelor contractate, valoarea totală încasată în avans pentru pachete și instrumentele de garantare pentru pachete.

* * *

Pe de altă parte, în Monitorul Oficial al României nr. 76, din 30 ianuarie 2019, au fost publicate procedurile de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie sau serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor, care se aplică începând cu 30 ianuarie 2019.

Astfel, garanțiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, pot fi reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare, contract de fiducie, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite. Acestea pot funcționa distinct sau asociat.

Garanțiile se referă la toate plățile efectuate de călători sau pe seama călătorilor cu privire la pachete, astfel cum sunt definite la art. 3, pct. 12 din O.G. nr. 2/2018.

De reținut că agenția de turism organizatoare garantează plățile efectuate de călători sau în numele călătorilor indiferent dacă pachetele sunt comercializate direct călătorilor sau prin intermediul altor agenții de turism, în baza unui contract de mandat cu reprezentare, conform dispozițiilor art. 2.009 și următoarele din Codul civil.

Procedurile mai conțin reglementări cu privire la polița de asigurare în caz de insolvență, scrisoarea de garanție bancară în caz de insolvență, contractul de fiducie în caz de insolvență, fondul de garantare a pachetelor de călătorie în caz de insolvență, precum și procedurile de despăgubire.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval