ÎN 2018, ECONOMIA JUDEȚULUI MUREȘ A ÎNREGISTRAT O CREȘTERE IMPORTANTĂ!


Categorie: Editorial
|
12-03-2019
Nr: 47 (7.508)
|
Autor: IOAN HUSAR
|

Economia României, în anul 2018, s-a menținut într-un ritm de creștere ce o situează în fruntea țărilor din Uniunea Europeană cu o creștere de aproape 5% la produsul intern brut. Mureșul se află printre județele fruntașe la acest capitol. Datele primite de la domnul Ioan Matei, directorul Direcției Județene de Statistică Mureș, sunt edificatoare în acest sens, fiind susținute de creșteri importante.

În 2018, industria județului Mureș a înregistrat o creștere de 5,9% față de anul 2017. Creșterea producției se regăsește în activități economice cu tradiție și pondere în economia județului. Redăm rezultatele din câteva sectoare principale ale economiei județului, cum sunt: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze naturale, apă caldă și aer condiționat la care s-a înregistrat un plus de 3,5% față de cât s-a realizat în anul 2017; la fabricarea substanțelor și produselor chimice sporul este de 16%; la fabricarea echipamentelor electrice plusul este de 35,7%; industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații creșterea a fost de 17,3%; la fabricarea de mobilă sporul obținut a fost de 3,4%.

Rezultate mai puțin favorabile s-au înregistrat în industria alimentară, cu un minus de 1,8%; în prelucrarea lemnului cu un minus de 11,6%; în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice cu un minus de 3%; în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor cu un minus de 5,1%.

Agenții economici din industria județului, în 2018, au realizat o cifră de afaceri cu 11,7% mai mare decât în anul 2017, atât pentru piața internă, cât și pentru cea externă. Din datele operative furnizate de Direcția județeană de Statistică Mureș, am reținut faptul că de pe terenurile cultivate în 2018, s-au obținut 841.273 tone de cereale, din care 143.709 tone de grâu, 612 tone de secară, 31.294 tone de orz și orzoaică, 14.021 tone de ovăz și 637.821 tone de porumb boabe. La floarea soarelui s-a înregistrat o producție de 24.053 de tone, la rapiță de 16.857 de tone, la soia boabe de 21.457 de tone, la sfeclă de zahăr 161.465 de tone, de tutun de 264 de tone, la cartofi 107.459 de tone, la legume de 118.766 de tone, iar la producția de pepeni verzi și galbeni de 2.787 de tone. De menținut că, la toate culturile s-au înregistrat creșteri importante, mai ales la grâu și porumb, cu excepția cartofilor, unde s-a înregistrat un minus de 1.921 de tone.

În anul trecut, și producția de fructe a fost cu mult mai mare decât în anul 2017. S-au recoltat 98.318 tone de fructe, cu 73.659 de tone mai multe decât în anul anterior. Această creștere se regăsește, în primul rând, în producția de mere care a fost mai mare cu 59.804 de tone decât în 2017. Și la celelalte categorii de fructe s-au obținut producții cu mult mai mari decât în anul precedent, mai ales la pere, unde plusul a fost de 2.755 de tone, și la prune, din care s-au recoltat mai mult cu 9.452 de tone. Producția de struguri a fost superioară comparativ cu cea din 2017, mai exact s-a obținut în total 5.392 tone de struguri, cu 1.127 de tone în plus comparativ cu cea din 2017.

În perioada celor 10 luni din 2018 s-au exportat, din județul Mureș, produse în valoare de 824,1 milioane de euro și s-au importat mărfuri în valoare de 1.086,9 milioane de euro. Comparativ cu aceeași perioadă din 2017, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 7,8% (+59,5 milioane de euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 2% (+21,2 milioane de euro). Deficitul comercial, în perioada celor 10 luni din anul trecut, a înregistrat un minus de 262,8 milioane de euro. S-au exportat mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginile în valoare de 212,9 milioane de euro, produse ale industriei chimice și ale industriei conexe, în valoare de 166,5 milioane de euro, materiale textile și articole din acestea în valoare de 85,7 milioane de euro, produse din lemn, plută și împletituri din nuiele în valoare de 88,8 milioane de euro, mărfuri și produse diverse în valoare de 77,6 milioane de euro etc. Agenții economici din județul nostru au exportat produse în Germania, Ungaria, Austria, Turcia, Olanda, China, Polonia, Serbia etc.

S-au important produse chimice și ale industriei conexe în sumă de 204,3 milioane de euro, mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat și de reprodus sunetul și imaginile în sumă de 171 milioane euro, produse din metale comune și articole din acestea însumând 134,3 milioane de euro etc. Ponderea cea mai mare a importurilor provine din Germania, Ungaria, Federația Rusă, Olanda, Austria, China, Franța și alte țări. Dacă în relația schimbului de mărfuri cu Franța, Serbia, Algeria, SUA soldul balanței comerciale este pozitiv, în schimb, soldul balanței comerciale cu Germania, Federația Rusă, Ungaria, Republica Cehă este negativ.

Anul 2018 a fost pozitiv și în privința turismului. Județul nostru a fost vizat de 568.482 de turiști, cu 24.003 mai mulți decât în 2017, care au consumat 1.056.499 nopți de cazare în hoteluri și pensiuni. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în 2018, a fost de 35,1% pe total structuri de cazare turistică, egal cu cel din anul precedent. După țara de origine a turiștilor străini, pe locul unu se află Ungaria, cu 16.938 de persoane, Germania cu 11.129 de persoane, Italia cu 7.301 persoane, Republica Moldova cu 7.289 de persoane, Polonia cu 5.253 de persoane, Spania cu 4.837 de persoane. Localitățile preferate de turiști au fost Sovata, Sighișoara și Târgu-Mureș.

La sfârșitul anului 2018, în județul nostru erau 138.944 de salariați, cu 5.503 mai mulți decât la finele anului 2017. Câștigul salarial nominal mediu brut a fost de 4.502 lei, cu un plus de 1.349 lei față de anul precedent, iar cel net de 2.695 lei, cu un plus de 438 lei. Indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum a crescut cu 15,6%.

La sfârșitul anului 2018, numărul șomerilor înregistrat a fost de 7.126 persoane, cu 2.188 persoane mai puțini decât la sfârșitul anului 2017. Rata șomajului a înregistrat o scădere de 1%. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost în trimestrul trei 2018 de 132.136 persoane, cu 696 persoane mai puține decât în perioada corespunzătoare a anului 2017, iar pensia medie lunară cifrându-se la 1.118 lei, cu un plus de 102 lei față de același an.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval