LUMEA SE SCHIMBĂ! ROMÂNIA CE FACE?


Categorie: Social
|
15-03-2019
Nr: 50 (7.511)
|
Autor: IOAN CISMAȘ
|

Faptul că lumea se schimbă îl știm cu toții, la modul general. Încălzirea globală e peste noi, poluarea, de asemenea, iar mediul natural este pus în pericol. Dar schimbarea nu constituie numai într-atât. Stadiul de dezvoltare la care omenirea a ajuns dă acesteia posibilitatea să devină un actor mult mai important pe scena schimbării. Deși apariția calculatoarelor și a internetului, a roboților, a telefoanelor inteligente era previzibilă, nimeni n-a anticipat fulminanta evoluție a acestora și mai ales implicarea lor în schimbarea mersului societății, în creionarea a noi modele de producție, dar și de organizare a structurilor societății. De asemenea, apariția globalizării pune într-o nouă lumină relațiile economice și politice interstatale. Lumea pare a nu se mai dezvolta după tiparele vechi, după legi și principii care, de sute de ani, guvernează evoluția societății. Marea surpriză este faptul că noile evoluții pun sub semnul întrebării chiar mersul capitalist al omenirii, cu legile sale așa-zise de fier. Noile orientări în dezvoltare par a coborî de pe soclu legea primordială a cererii și ofertei, cât și pe cea a profitului. Chiar și mitul proprietății private, dar și cel ar distribuirii și redistribuirii veniturilor, vor suferi modificări. Intervenția statului în economie, acțiune pe care exegeții capitalismului au criticat-o atât de mult, pe vremea socialismului, își face tot mai mult locul în cele mai dezvoltate economii ale lumii. Dirijismul de la cel mai înalt nivel se pare că ar fi soluția pentru o mai bună orientare și economisire a resurselor. De asemenea, pentru grija și sănătatea planetei este imperios necesară renunțarea la derularea de activități exclusiv pe baza profitului, agenții economici fiind obligați să ia în calculul valoric, într-o măsură mult mai mare, grija pentru sănătatea planetei, factorii de mediu și sociali, cât și investițiile imateriale, ca produse ale inteligenței umane, cum ar fi brand-ul și know-how-ul etc.

La creionarea evoluției viitoare a omenirii, un rol deosebit îl vor avea competițiile dintre marile puteri, devenite acerbe datorită dezvoltării extrem de rapide a științei și tehnologiei, dar și amplorii crizelor, cu efecte devastatoare la nivel mondial. Evoluția Chinei pune foarte serios sub semnul întrebării poziția de lider mondial al Statelor Unite, dar și Lumea Arabă și UE au un cuvânt de spus în această ecuație. Deși, acum nu par verosimile, alianțele dintre Rusia și Statele Unite, dintre Rusia și China, dintre Rusia și Germania nu sunt excluse în viitor, fapt care ar avea implicații neprevăzute, extrem de grave asupra întregii omeniri, și în mod deosebit și asupra țării noastre.

Acest ansamblu de probleme existențiale și încă multe altele sunt abordate cu înalt profesionalism și spirit vizionar, de către reputatul economist prof. univ. dr. Mircea Coșea, în cea mai recentă carte a sa intitulată: “Lumea se schimbă! România ce face?”. O carte de interes general, care cu siguranță ne va pune pe gânduri și ne va face să înțelegem că pentru viitorul planetei și al urmașilor noștri va trebui să ne schimbăm pe noi înșine în abordarea cu mai mult simț de răspundere a problemelor existențiale. În ce privește România, tot domnia sa dă răspuns, prezentând pe larg modul în care evoluțiile din țara noastră răspund acestor cerințe. Din parcurgerea conținutului acestei cărți vom afla în ce măsură România se adaptează la aceste schimbări, dar și cum se implică, prin activitatea liderilor săi, în acest proces evolutiv mondial, a cărui parte suntem în mod obiectiv.

 

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval