15 MAI, TERMEN-LIMITĂ DE PRIMIRE A CERERILOR UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2019


Categorie: Diverse
|
23-04-2019
Nr: 77 (7.538)
|
Autor: OANA BOTA
|

Conform prevederilor legale în vigoare, Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2019 se va încheia în 15 mai.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) l-a rezervat primirii Cererilor unice de plată în Campania 2019, fermierii sunt rugați să se prezinte la data și ora la care sunt programați, sublinia Ovidiu SĂVÂȘCĂ, director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean MUREȘ. Domnia sa adăuga și că ,,orice modificare sau imposibilitate de a se prezenta la APIA ar trebui anunțată din timp, pentru că și funcționarii APIA au nevoie de refacerea capacității de muncă, respectiv de predictibilitate. De asemenea, am luat legătura cu primăriile în care ritmul de preluare este sub media dorită, tocmai pentru a fluidiza procesul de eliberare a adeverințelor de la Registrul agricol, absolut necesare la preluarea cererilor. Este important să fie preluate cererile în totalitate, dar și la parametri calitativi, pentru ca toate operațiunile ulterioare să fie derulate corespunzător și calendarul plăților să fie respectat întocmai ca și anul trecut. Înainte de a veni la Centrul APIA, recomandăm fermierilor să verifice în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizează, la Primăria unde îl au înregistrat. Dacă fermierii au animale în exploatație, să se asigure că datele aferente acestora sunt actualizate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE). Înainte de a semna, fermierii trebuie să verifice încă o dată Cererea Unică de Plată - sector vegetal și zootehnic!”

Depunerea cererilor

Cererile unice de plată aferente anului 2019 se depun la centrele județene și locale ale APIA. Completarea declarației de suprafață se realizează electronic, folosind aplicația IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea și închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezența funcționarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor digitizate și corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Principiul este aplicabil și fermierilor, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată - declarație sector zootehnic, în prezența funcționarului APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.

Înaintea depunerii cererii unice de plată trebuie să fie încheiate documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului. Actele trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.

În județul Mureș, fermierii care solicită o suprafață mai mare de 50 hectare teren agricol sunt așteptați la Centrul Județean APIA Mureș.

La centrele locale arondate APIA Mureș (Centrul Local Târgu-Mureș, Centrul Local Reghin, Centrul Local Luduș, Centrul Local Sighișoara, Centrul Local Târnaveni) depun cereri fermierii care solicită o suprafață de la 1 hectar până la 50 hectare teren agricol, precum și cererile exclusiv din sectorul zootehnic.

La sediile APIA, solicitanții vor depune o singură cerere, chiar și în situația în care dețin suprafețe de teren în diferite localități sau județe.

Beneficiarii plăților

Așa cum prevede OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii plăților prevăzute la art.1 alin.(2) și la art.33 alin.(2) lit.b) și c) sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare. Aceștia trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă situația o cere.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Excepții

Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafețele arendate/înstrăinate conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, cu modificările și completările ulterioare, nu vor primi și plata pentru terenul arendat/înstrăinat.

Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință, preciza conducerea APIA Mureș.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval