PATIMILE LUI... HRISTOS!


Categorie: spiritual
|
26-04-2019
Nr: 80 (7.541)
|
Autor: Preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL
|

* Iisus a zis: “Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.

Și cel ce mă vede pe Mine vede pe cel ce M-a trimis pe Mine.

Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.

Și dacă aude cineva cuvintele Mele, și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea.

Cine Mă nesocotește pe Mine și nu primește cuvintele Mele are judecător care să-l judece; cuvântul pe care L-am spus, acela îl va judeca în ziua cea de apoi.

Pentru că Eu n-am vorbit de Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acela Mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc.

Și știu că porunca Lui este «Viața veșnică». Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa vorbesc”.

***

* “Încă puțină vreme este Lumina cu voi. Umblați cât aveți Lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu știe pe unde merge. Cât aveți Lumină, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii”.

***

* Iisus le-a zis lui Andrei și Filip: “A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri aduce multă roadă.

Cel ce își iubește sufletul îl va pierde, iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică.

Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi urmeze, și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva, Tatăl Meu îl va cinsti”.

Evanghelia după Ioan - cap. 12,

Din “Săptămâna Patimilor”.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval