RUSALIILE...!


Categorie: spiritual
|
21-06-2019
Nr: 116 (7.577)
|
Autor: PĂRINTELE ILIE
|

* “Când a sosit ziua Cinzecimii (Rusaliile), apostolii erau adunați împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau uimiți toți și se minunau, zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim fiecare limba noastră în care ne-am născut. Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene și romanii în treacăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Iisus a stat între ei și a strigat zicând: «Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții»“. Amin!

Duminica Rusaliilor - Ioan, cap. 7; Fapte, cap. 2

***                     

* “Duhul Sfânt este Divinul artist, Care vrea să sape în ființa noastră desfigurată de păcat trăsăturile vii ale lui Hristos, întocmai ca și sculptorul care își scoate capodopera, lovitură după lovitură, dintr-un bloc inform de marmură. Este Duh de viață făcător, deoarece creează în noi o nouă făptură spirituală, care poate să se adreseze lui Dumnezeu cu numele de Tată (Rom. 8,5), care poate să gândească nu potrivit omului, ci potrivit lui Dumnezeu, să iubească cum iubește Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt, creștinii pot aduce roadele duhovnicești: iubirea, bucuria, blândețea, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, credința, blândețea, înfrânarea” (Gal. 5, 22-23).

Dr. Irineu Pop (1953-), Arhiepiscop de Alba Iulia, cărturar creștin.

***

* “Prin comuniunea cu Hristos, Duhul Sfânt ne face fii duhovnicești, ne readuce în rai, ne reîntoarce în Împărăția cerurilor și adopțiunea filială, ne dă îndrăzneala de a-L numi pe Dumnezeu Tată și de a ne împărtăși din Harul lui Hristos, ne dă îndreptățirea de a fi numiți fii ai luminii și de a avea parte de viața cea veșnică”

Sf. Vasile cel Mare (330-379), unul dintre cei patru doctori ai Bisericii Răsăritene.

***

* “Vă îndemn, fraților”, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel “să nu fie dezbinări între voi”; ci să fiți cu totul “uniți în același cuget și în aceeași înțelegere”. Căci, frații mei, despre voi, mi-a venit știre că “între voi sunt certuri”; Și spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt a lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! “Oare s-a împărțit Hristos?”.

***

* “Credința” e puntea vie peste prăpastiile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină de enigme și mai cu seamă între om și Dumnezeu”.

Liviu Rebreanu (1855-1944), scriitor

P.S. Duminica Rusaliilor este o zi a păcii și dragostei între creștini. Hristos s-a pogorât în mijlocul ucenicilor Săi spunându-le “pace vouă”. Aceștia, rânduind în timp urmași prin preoții lui Dumnezeu, au transmis lumii întregi de milenii aceste cuvinte dumnezeiești: “pace vouă”.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval