E LEGE: FĂRĂ LARMĂ, SCANDAL ȘI MUZICI DATE LA MAXIM, ÎN BLOC!


Categorie: Politic
|
12-07-2019
Nr: 131 (7.592)
|
Autor: ILEANA SANDU
|

La sfârșitul anului trecut a intrat în vigoare noua legislație privind asociațiile de proprietari (Legea nr. 196/ 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari), în baza căruia Ministerul Dezvoltării a întocmit și a publicat, recent, în Monitorul Oficial, “Conținutul -cadru al regulamentului condominiului”. Acesta reprezintă documentul de ordine interioară al asociației de proprietari și conține totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc și asigură ordinea și buna funcționare a condominiului/blocului de locuințe.

“Regulamentul blocului” va fi adoptat, obligatoriu, de către asociațiile de proprietari și va trebui respectat de toți locatarii din bloc: proprietari, chiriași sau persoane care locuiesc pentru o perioadă limitată, în caz contrar, cei afectați putând să se adreseze președintelui blocului și/sau comitetului executiv al asociației de proprietari cu privire la neregulile săvârșite în materie de ordine și bună funcționare a condominiului.

Printre prevederile noului model de regulament se numără și cea potrivit căreia “este interzisă tulburarea, fără drept, a liniștii proprietarilor/ locatarilor din condominiu prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”. Orele de liniște prevăzute în documentul publicat în Monitorul Oficial sunt: 22-8, respectiv 13-14, cu precizarea că adunarea generală a asociației de proprietari poate decide o altă perioadă a zilei privind intervalul de liniște. Articolul 19 prevede:

“(1) Este interzisă tulburarea, fără drept, a liniștii proprietarilor/locatarilor din condominiu prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.

 (2) Este interzisă tulburarea liniștii proprietarilor/locatarilor din condominiu între orele 22.00-08.00, 13.00-14:00, conform Legii nr. 61/ 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în intervalul ------------------5, de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare.

Notă: 5 Adunarea generală a asociației de proprietari poate stabili extinderea sau nu a intervalului orar prevăzut de legislația în vigoare în care este interzisă tulburarea liniștii proprietarilor/locatarilor din condominiu”.

Menționăm că potrivit art. 2 al Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, constituie contravenții:

* tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; amendă - de la 200 la 1.000 de lei;

* tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00-8.00 și 13.00-14.00 de către orice persoană, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora; amenda - de la 500 la 1.500 de lei;

* organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban; amenda - de la 500 la 1.500 de lei.

Conform legii menționate, contravențiile se constată de către primar, împuterniciții acestuia, de către ofițerii sau agenții de poliție și alte autorități competente, iar în cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea faptei, aplică și amenda.

Pentru cei interesați, menționăm că Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, Statutul asociației de proprietari și Regulamentul condominiului, precum și alte normative în materie de legislație privind asociațiile de proprietari sunt postate pe site-ul Primăriei Târgu-Mureș (www.tirgumures.ro) - Serviciul Juridic, Licitații și Asociații de Proprietari.

De asemenea, cotidianul nostru a publicat integral, în edițiile de miercuri, 10 iulie, joi, 11 iulie, și azi, 12 iulie, Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 27 iunie a.c., privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Târgu-Mureș, care se adresează asociațiilor de proprietari, dar și spiritului civic al concitadinilor noștri.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval