PE URMELE STRĂMOȘILOR... TRACO-GETO- DACI!


Categorie: spiritual
|
16-07-2019
Nr: 133 (7.594)
|
Autor: PĂRINTELE ILIE
|

* “În timpul organizărilor statale sub cei doi regi Burebista și Decebal, «preoții» au jucat un rol important și uneori definitoriu. Regele Comosicus, avea și funcția de «mare preot» și avea sub el toată conducerea religioasă. Preoții Deceneu și Vezina, au ocupat funcții de vicerege în aparatul de conducere, dar cel mai important este faptul că au fost sfătuitori drepți și cinstiți ai celor doi regi, care se bazau, în toată conducerea statală, pe înțelepciunea și loialitatea lor. «Preoții traco-geto-daci» sunt amintiți în izvoarele literare sub denumirile de: «kapnobatai» (cei din nori, trăitori asceți sus la munte), «polistai» (întemeietori de orașe), și «ktistai»“ (întemeietori de neam).

* * *

* “«Civilizația» s-a născut acolo unde trăiește astăzi «poporul român», răspândindu-se spre Răsărit, cât și spre Apus, acum circa 13-15000 de ani”.

Wiliam Schiler - arheolog american, “Unde s-a născut civilizația”.

* * *

* “Nevinovată nenorocire” de a fi produs o “școală ardeleană” destul de numeroasă de români noi, care fără a-și sprijini zisele cu faptele, socot că-și trag respectul lumii asupra-și și când strigă că se trag din romani, că sunt romani și prin urmare cel dintâi popor din lume.

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), Ministru de interne, externe, plenipotențiar, avocat, publicist.

* * *

* “Nu ne putem mira îndeajuns care e pricina că voi, ungurii, ne-ați apăsat pe noi într-atâta și ne-ați aruncat după cap și jugul iobăgiei, când noi suntem și am fost întotdeauna mai mulți decât ungurii și, ce e mai mult, suntem și mai de mult decât voi în această țară, căci suntem rămășițele încă a vechilor daci”.

“Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae”

* * *

* “Dacă vom avea a grăi oblu, limba românească e muma celei latinești. Petru Maior (1761-1821), reprezentant al Școlii Ardelene, lingvist, filolog.

“Noi nu suntem latini sau, mai corect spus, latinii sunt noi” (Petre Morar).

P.S. “După 1400 de ani, domnitorul Moldovei, Ștefan Cel Mare și Sfânt, avea mare sfătuitor pe Sfântul Daniil Sihastru. Domnitorul, niciodată nu mergea la război fără să se spovedească sau să se sfătuiască cu preotul duhovnic Daniil, în situații cheie a statului moldav. În România de azi, după 30 de ani, încă nu s-a găsit o formațiune politică puternică și cinstită care să conducă poporul și să fie ascultată. Puneți în conducerea țării «preoți» care să răspundă de Biserică, «medici» care să răspundă de sănătate; «dascăli luminați» care să se ocupe de învățământ; «scriitori și poeți patrioți» nepătați, care să conducă cultura; «agricultori destoinici» care să se ocupe de agricultură; «meseriași deștepți și loiali» care să conducă industria” etc.

Domnilor istorici ai României! Aveți mult de lucru pentru a ne da o «istorie sfântă și dreaptă». Dacă noi, tot inventăm istorii peste istorii, ungurii în toate ziarele lor spun lumii, că aici, noi nu avem istorie, că noi, românii, suntem «străini ocupanți» și de aici atâtea neplăceri și neprevăzute stări de fapt. Reiese clar faptul că strămoșii noștri nu sunt romanii, că nu ne tragem de la Râm, că ... datorită unor «școli» noi suntem atât de deștepți.. încât.. nicio istorie nu putem să avem la ora actuală.. Știți de ce nu suntem din... romani?” Fiindcă aceștia, cu împărații lor cu tot, erau niște imorali, criminali în masă, ocupanți, destrăbălați... pe când «strămoșii noștri, așa cum spunea Teofilact din Symocatta erau drepți, morali și curajoși, aveau mari și luminați preoți care-i conduceau pe un drum al dreptății divino-umane cum au fost Zamolxis, Deceneu, Vezina sau Marele Preot regele Comosicus». Un popor conștient de originea sa, informat corect cu istoria sa devine mai responsabil, mai atent cu patrimoniul său, cu resursele sale și mai atent când vine vorba să își aleagă liderii și să își construiască o imagine pozitivă în fața celorlalte popoare”.

“Pe urmele geto-dacilor” - Valentin Roman

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval