STAREA ECONOMIEI JUDEȚULUI MUREȘ PE ȘAPTE LUNI TRECUTE DIN 2019


Categorie: Editorial
|
08-10-2019
Nr: 191 (7.652)
|
Autor: IOAN HUSAR
|

În ultimele șapte luni din acest an, economia județului Mureș a cunoscut regrese față de perioada similară din anul trecut. Și la nivel național și european mersul economiei se află în regres, înregistrându-se, lună de lună, scăderi, mai mici sau mai mari, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, între care Germania, Anglia, Franța, ca și în România. Tot mai mulți analiști anunță o nouă criză economică în Europa, plecând de la evoluția în scădere a economiei, susținându-se că s-a ajuns la perioada de creștere zero, mai exact spus negativă, chiar și în Germania, unde s-a înregistrat o evoluție foarte slabă a producției industriale în ultimii ani. România nu are cum să evite influențele negative externe, cel mult să le reducă pe cât posibil, mai ales dacă avem în vedere că 75% din exporturi merg în țările Uniunii Europene.

Nici în industria județului Mureș treburile nu merg mai bine. Situația primită de la Direcția Județeană de Statistică Mureș, director executiv Ioan Matei, arată că industria din județ, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, a înregistrat o evoluție nefavorabilă în raport cu aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, în primele șapte luni din 2019, indicele producției industriale a fost de 93,7%, înregistrând o scădere de 6,3%, față de perioada similară din anul trecut. În aceeași perioadă, cifra de afaceri din industrie realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, a cunoscut o creștere de 1,4% față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluția veniturilor totale, înregistrate în perioada ianuarie-iulie 2019, provenite atât din activitățile principale, cât și din cele secundare ale societăților cuprinse în eșantionul statistic.

Cifra de afaceri nu include TVA și veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

În perioada celor șapte luni din 2019, comerțul exterior realizat de agenții economici din județul Mureș s-a concretizat în exporturi în valoare de 419.339 mii de euro, și importuri de 579.214 mii de euro. Comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 2,7% (+11.069 mii de euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 11,3% (+58.983 mii de euro). Ca urmare, în aceeași perioadă deficitul comercial a fost pe minus, cu 159.875 mii de euro. În perioada corespunzătoare a anului anterior, soldul balanței de comerț exterior a fost negativ, înregistrându-se un deficit de minus 111.961 mii de euro.

Conform clasificării din Normatorul Combinat - NC, ponderi mai însemnate în structura exporturilor s-au înregistrat la: mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea, produse ale industriei chimice și ale industriei conexe, materiale textile și articole din acestea, mobilier și produse diverse, produse din lemn, plută și împletituri din nuiele, mijloace de transport, în timp ce la importuri predomină produsele industriei chimice și ale industriilor conexe, mașinile aparatele și echipamentele electrice, produse din materiale plastice, cauciuc, animale vii și produse animaliere etc.

Un sector care se dezvoltă în județul nostru, ca și în plan național, din păcate prea încet, este turismul. Lipsa infrastructurii, a autostrăzilor, a șoselelor rapide influențează negativ creșterea numărului de turiști care vizitează țara. Totuși, în perioada celor șapte luni trecute din 2019, județul Mureș a fost vizitat de 334.400 turiști, cu 23.847 mai mulți comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, înregistrându-se o creștere de 7,7%, turiști care s-au cazat în hoteluri, hanuri, pensiuni, totalizând 640.791 nopți, cu 10,8% mai multe decât în perioada similară din anul trecut. Pe total structuri, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 37,8%, în creștere cu 4,9% față de perioada similară din 2018. După țările de origine a turiștilor, cei mai mulți au venit din Ungaria (10.246 persoane), Germania (5.166 persoane), Republica Moldova (3.531 persoane), Italia (3.081 persoane), Spania (2.799 persoane).

La sfârșitul luni iulie 2019, la nivel de județ, numărul salariaților a fost de 142.476 persoane, cu 3.109 mai mulți decât la 31 iulie 2018. Câștigul salarial nominal mediu brut a fost de 4.662 de lei, iar cel net de 2.873 de lei, cu 375 de lei mai mare decât la finele lunii iulie 2018. Indicele salariului real, calculat ca raport între indicele câștigului salariului nominal net și indicele prețurilor de consum, a crescut cu 10,5%, în iulie 2019, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

La sfârșitul lunii iulie 2019, numărul șomerilor înregistrați a fost de 5.917 persoane, cu 1.808 persoane mai puține decât în luna corespunzătoare a anului trecut. Rata șomajului a fost de 2,5%. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost, în trimestrul doi 2019, de 131.455 persoane, pensia medie lunară cifrându-se la 1.119 lei, cu un plus de 102 lei față de trimestrul doi 2018.

În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, s-au înregistrat la Oficiul Județean al Registrului Comerțului 31 de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 124,3 mii de lei, echivalentul a 29.527,5 dolari, respectiv 26.102,5 euro.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval