CONSTRUCȚIILE FĂRĂ AUTORIZAȚIE POT FI INTABULATE!


Categorie: Diverse
|
14-01-2020
Nr: 7 (7.716)
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

În Monitorul Oficial nr. 8 din 8 ianuarie 2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care a intrat în vigoare începând cu data de 11 ianuarie 2020.

Una dintre modificările cele mai importante aduse Legii nr. 50/1991 o reprezintă cea adusă art. 37 alin. (6) legată de posibilitatea intabulării construcțiilor edificate fără autorizație de construire, atunci când este împlinit termenul de prescripție a răspunderii contravenționale, iar sancțiunile prevăzute de lege nu mai pot fi aplicate.

Până acum, construcțiile edificate fără autorizație erau considerate nefinalizate și, pe cale de consecință, nu puteau fi intabulate în cartea funciară: “Lipsa autorizației de construire sau nerespectarea prevederilor  acesteia, precum și lipsa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoașterea pe cale judiciară, în cadrul acțiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcții realizate de către proprietarul terenului, cu materialele proprii”.

Începând cu 6 ianuarie 2020, a fost abrogat și singurul text care reglementa expres instituția autorizației de construire pentru intrarea în legalitate: “În situația în care construcția realizată fără autorizație de construire întrunește condițiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administrației publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizații de construire, în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerința esențială de calitate «rezistență mecanică și stabilitate» privind starea structurii de rezistență în stadiul fizic în care se află construcția, precum și pentru cerința esențială de calitate «securitatea la incendiu», numai după emiterea Acordului de mediu, în condițiile legii”.

Urmare a noilor modificări legislative, dispoziția menținerii lucrărilor în contextul sancționării pentru construirea fără autorizație sau cu încălcarea acesteia, nu mai este condiționată expres decât de încadrarea lucrărilor în prevederile de urbanism, fără a fi specificată expres obligativitatea depunerii vreunui raport de expertiză tehnică, a acordului de mediu și a celorlalte documente pentru emiterea autorizației de construire clasice. 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval