DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DR. GOGA LUCIAN DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR MUREȘ: APLICAREA ÎNTOCMAI A LEGII NU TREBUIE SĂ SUFOCE AGENȚII ECONOMICI


Categorie: Economic
|
14-01-2020
Nr: 7 (7.716)
|
Autor: PFA CORNEL GROZA
|

Reporter:- Domnule director, într-un comunicat recent (7 ianuarie 2020) al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, referitor la actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane (PPA), județul Mureș este amintit cu doar trei cazuri, la mistreți. Cum de-ați reușit o astfel de performanță, mai mult decât notabilă?

Dr. Goga Lucian: - Mai întâi, o precizare. Cazurile de care vorbiți sunt doar cazuri și nu focare ale Pestei Porcine; referitor la aceste cazuri, două sunt pe Fondul de vânătoare 52 Archita și unul la Sovata; din fericire, ele nu s-au extins asupra efectivelor de porc domestic din ferme sau gospodăriile populației.

Reporter: - Este, probabil, genul de “fericire” pe care, cum se spune, și-o face omul, cu mâna lui ...

Dr. Goga Lucian :Da, se poate spune și așa, dacă vă referiți la măsurile tehnico-administrative adoptate de DSVSA Mureș...

Reporter: Cred că rezultatele acestor măsuri sunt cu atât mai lăudabile cu cât doar ce am trecut perioada de sărbători, cunoscută prin sacrificarea multor animale și transportul unor cantități mari de carne... spicuiți, vă rog, câteva dintre aceste măsuri și acțiuni preventive.

Dr. Goga Lucian: - Având în vedere necesitatea prevenirii apariției unor focare de PPA în județ, serviciul de control oficial sănătate și bunăstare animală (SCOSBA) și CSVSAO, din cadrul DSVSA Mureș, au intensificat controalele oficiale și au aplicat măsuri privind monitorizarea circulației pe teritoriul județului Mureș a porcilor vii destinați sacrificării (de la ferme/exploatații la abator), precum și a cărnii și produselor din carne de porc sau care conțin carne de porc. Controalele oficiale au avut un caracter nediscriminatoriu, s-au desfășurat în trafic, cu sprijinul Inspectoratului de Politie Județean, verificând-se mijloacele de transport porcine vii, privind documentele însoțitoare (certificate sanitare veterinare, informații privind lanțul alimentar, formulare de mișcare, avize inter-județene etc.), igiena mijloacelor de transport, respectarea legislației cu privire la PPA (Directiva 2002/60.). DSVSA Mureș și Circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor Oficiale (CSVSAO) au asigurat permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, am afișat programul de lucru, stabilit, pentru perioada 28.11.2019 -23.12.2019 și 27.12.2019 - 07.01.2020, persoana responsabilă și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare, programul de lucru și locațiile în care se putea efectua examenul pentru identificarea Trichinella spp., din carnea de porc.

Populația trebuie să înțeleagă că, în sărbători sau nu, în afara zonelor afectate, porcii se pot mișca doar însoțiți de documente sanitar veterinare, pentru care se pot adresa unui medic veterinar de liberă practică. Colegii mei știu foarte bine dacă pot, sau nu, elibera respectivele certificate, pentru deplasare în și din alte județe, sau pe teritoriul județului nostru. Vreau să precizez că situația efectivelor de animale pe raza județului este foarte bună și aceasta duce la existența multor centre de prelucrare și procesare carne, lapte etc., desigur aceasta presupune un mai mare volum de muncă din partea noastră.

Reporter: - Cu siguranță, toate aceste măsuri presupun existența și funcționarea corectă a unei serioase baze logistice...

Dr. Goga Lucian: Încă de acum zece ani am construit un sediu modern, în care colegii mei pot să-și desfășoare activitatea, în condiții excelente; am reușit dotarea și înzestrarea cu personal înalt calificat a laboratoarelor noastre care dispun de 67 de metode acreditate de cercetare; avem și un parc auto corespunzător, care ne permite deplasarea eficientă, acolo unde este nevoie de noi.

Toate acestea mă fac să privesc anul 2020 cu un optimism rezervat, căci această pestă africană este un agent perfid și ne solicită la maxim. O dorință a mea este ca și în acest an Pesta Porcină Africană să nu ne intre din mediul silvatic în gospodăriile populației.

Reporter: - Care este situația cu siguranța alimentelor de proveniență non-animală, pe teritoriul județului nostru?

Dr. Goga Lucian: - Controalele efectuate la nivel județean au vizat și aspecte privind condițiile de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților care au în domeniu de activitate alimentele de origine non-animală; astfel de controale se referă la întreținerea și igiena spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate, precum și cele de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, respectarea cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor.

În urma controalelor efectuate am constatat, de-a lungul timpului, o serie de neconformități, dintre care pot să menționez:

- desfășurarea unor activități de prelucrare, depozitare și comercializare a alimentelor în unități neînregistrate și/sau neautorizate sanitar veterinar;

- neîntreținerea, în condiții corespunzătoare de igienă, a spațiilor de producție, ambalare, depozitare și comercializare;

- neasigurarea sau neînregistrarea temperaturilor în spațiile de producție și depozitare;

- lipsa sau nerespectarea unor programe de autocontrol;

- manipularea în condiții de igienă necorespunzătoare a unor materii prime și produse alimentare;

- nerespectarea normelor de igienă personală (lipsa echipamentului de protecție);

- etichetarea necorespunzătoare sau lipsa trasabilității unor materii prime sau produse alimentare.

Reporter: Din păcate, la noi, la români, activitatea aceasta de control nu este prea bine văzută, iar cei destinați cu efectuarea ei nu sunt întotdeauna apreciați de cetățeni. Care este situația personalului DSVSA Mureș, din acest punct de vedere?

Dr. Goga Lucian: Eu le-am spus dintotdeauna colegilor, aplicați legea fără șovăire, dar nu în așa manieră încât să sufocați agenții economici și cetățenii. În definitiv, chiar și noi trăim de pe urma activității lor. Un rol important au aici acțiunile de prevenire, de instruire. Până la urmă oamenii înțeleg că și o măsură aparent drastică poate fi în interesul lor, cu condiția să nu sărim calul, cum se spune. Subliniez, aplicăm legea întocmai, dar cum spuneam mai devreme, controalele oficiale nu au un caracter discriminatoriu și nu urmăresc prejudicierea agenților economici, cu care preferăm să colaborăm.

Reporter:- În încheiere, dacă mai aveți ceva de adăugat...

Dr. Goga Lucian: Pentru că suntem la început de an, un călduros “La mulți ani” tuturor cititorilor dumneavoastră!

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval