UN APORT NECESAR


Categorie: Social
|
13-02-2020
Nr: 28 (7.737)
|
Autor: VASILE BOLOȘ, consilier județean PSD
|

Am devenit târgumureșean în urmă cu 50 de ani, având o repartiție guvernamentală obținută la absolvirea Facultății de mecanică a Institutului politehnic din Cluj-Napoca. Profesia mea de bază, aceea de inginer, am practicat-o timp de 6 ani în întreprinderea constructoare de mașini “Imatex” din Târgu-Mureș și apoi în calitate de cadru didactic universitar, pe parcursul a 44 de ani, la actuala Universitate de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Având ca fundal cele evocate mai înainte pot să afirm că am avut prilejul să cunosc îndeaproape uriașul efort de creativitate tehnică depus, precum și nivelul de profesionalism atins, specific domeniului industrial, în județul nostru, în ultima jumătate de secol.

Evoluția sinuoasă a vieții social-economice și politice din ultimii treizeci de ani a determinat schimbări majore în peisajul industrial al țării și implicit și al județului nostru. Aceste schimbări au făcut ca o bună parte din unitățile industriale care au funcționat în județ să sufere puternice transformări sau fie, o parte, să dispară. Părinții și bunicii celor mai mulți din tinerii locuitori actuali ai județului au fost cei care au muncit și au realizat produse industriale de mare complexitate. Acele produse sunt mărturii de netăgăduit ale nivelului ridicat de civilizație tehnică atins de oamenii din arealul mureșean.

Contactele cu un mare număr de oameni din generația tânără mi-au întărit convingerea că o parte semnificativă dintre aceștia cunosc puține lucruri, sau, mai trist, nu au cunoștință de ceea ce s-a realizat în domeniul menționat mai sus. Consider că trecerea timpului va accentua și mai mult acest proces de “uitare”.

Plecând de la considerentele succint expuse mai sus, în calitatea mea de consilier județean, am avansat, în timp, două propuneri unor instituții de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin care încercam să determin să se facă ceva pentru prezervarea “urmelor” civilizației tehnice care a existat și există în cadrul județului.

Prima propunere, făcută în martie 2015, se referă la realizarea unei secții în cadrul Muzeului Județean Mureș, care să păstreze cele mai semnficative produse realizate în decursul timpului de către unitățile industriale ale județului. Ideea a fost îmbrățișată de conducerea muzeului, dar la modul practic nu s-a realizat niciun minim progres. Evident, motivațiile celor care sunt implicați sunt întotdeauna la îndemână, dar cu trecerea timpului procesul de recuperare va fi din ce în ce mai greu.

Cea de-a doua propunere, de dată mai recentă, a fost adresată Bibliotecii Județene Mureș, și are ca obiect realizarea unui fond documentar care să includă: cataloage de produse, prospecte, brevete de invenție, imagini specifice domeniului tehnic, industrial, agricol, sănătate și orice alte documente specifice temei. Instituția menționată a lansat, în anul 2019, proiectul “Tezaur Mureșean în știință și tehnică”, care are ca temă punerea în operă a propunerii făcute. Folosesc acest prilej pentru a adresa un apel tuturor celor care pot contribui, prin donații de astfel de documente la constituirea acestui “tezaur”, să o facă fără rezerve.

Cred că scopul realizării celor două “tezaure”, care să conserve pentru cei care ne vor urma rezultatele străduințelor câtorva generații de mureșeni, este suficient de mobilizator pentru a se putea materializa. Ca întotdeauna, aportul comunității, adus prin diverse mijloace, la realizarea unor proiecte de interes general, este foarte important și de cele mai multe ori decisiv.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval