CINSTIRE VEȘNICĂ EROILOR DIN CRĂIEȘTI (REGHIN) CARE AU LUPTAT PE FRONTURILE MARELUI RĂZBOI (1914-1918)


Categorie: Istoric
|
26-05-2020
Nr: 97 (7.806)
|
Autor: Prof. GH. A. MIRCEA - loc. Crăiești Prof. MIRCEA OVIDIU ARTIMON - Lic. Tehnologic “V. Netea” - Deda
|

În decembrie 2018 ne-am străduit să lansăm o modestă lucrare intitulată “Crăiești” -însemnări monografice cu gândul cinstit de a sărbători cum se cuvine pe vrednicii noștri înaintași care și-au adus contribuția la realizarea celui mai măreț act din istoria noastră națională -”Unirea Cea Mare, de la 1 Decembrie 1918”. Dar Actul Unirii nu ar fi putut avea loc fără jertfele de pe câmpurile de luptă ale ostașilor din toate provinciile locuite din veacuri de români.

Pentru a evidenția încă o dată pe vrednicii înaintași ai Crăieștenilor, am folosit remarcabile documente din lucrarea destoinicului muzeogaf dr. Virgil Pană, apărute la Editura “Ardealul” din Tg.-Mureș, în anul 2018. Lucrarea a fost prefațată de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean și are consilier editorial pe directorul Editurii, dr. Eugeniu Nistor.

Ca și însemnările noastre, lucrarea constituie informații prețioase și un firesc omagiu adus românilor mobilizați în armata austro-ungară și mai ales celor care și-au găsit sfârșitul pe câmpurile de luptă din Galiția, Rusia, Italia etc.

Privind pe crăieștenii (de Reghin) care au fost mobilizați și s-au jertfit în “Marele Război” (primul mondial) se impune, credem, câteva constatări și concluzii:

Crăieștiul, (Craifalăul de Câmpie), localitate românească străveche, atestată documentar în anul 1332, cu 543 de suflete românești în 1914, o localitate de mărime mijlocie în comparație cu alte localități din zona de nord-est a Câmpiei transilvane a avut înrolați în anii de război 104 ostași în partea activă și 11 în partea sedentară. Ca și în alte sate românești s-a făcut “o mobilizare la sânge”, de aceea și sacrificiile au fost imense și dureroase.

Dintr-un sat cu o populație românească de 543 de suflete să ai 115 mobilizați ni se pare maximum posibil. Mobilizarea a fost aceeași în toată Transilvania, Banat, Bucovina, Crișana, Maramureș etc.

O primă constatare, pe care actualii fii de țărani ai acestui neam, o privim cu respect și chiar cu mândrie, este aceea că majoritatea celor înrolați erau adevărații țărani, “opincarii” acestui pământ, care prin sudoarea muncii lor dădeau pâinea marelui imperiu.

Din Crăiești, 101 mobilizați au fost “țărani”, nume sfânt de la care vine și cuvântul “Țară”.

Nevoia stridentă de “carne de tun” nu a ținut cont de originea socială a celor mobilizați, astfel că pe front a participat și marele proprietar Ștefan Buzea, persoană cu studii agronomice superioare, având în armată rangul de “stegar”.

În prețioasele documente studiate găsim un erou jurist pe nume Alexandru Moldovan, având gradul de sublocotenent, căzut pe câmpul de bătălie. Unicul pantofar al crăifălenilor, a fost de asemenea mobilizat în război, reușind la sfârșit să se întoarcă nevătămat în localitate.

Nu a fost lipsit de ostilitățile războiului nici primarul de la acea vreme “Porav Gavril” - care ne lasă în memoriile lui amintirea evadării din prizonieratul de la Odessa și toate întâmplările petrecute până la sosirea în satul natal, călare pe un cal, sustras de la stăpânul unde lucra.

Altă persoană importantă din comunitatea crăifăleană a fost “Porav Nicolae”, având titlul de “jude” (funcție atribuită prin alegerea de către săteni), având în armata austro-ungară rangul de “stegar”.

Întrucât ne-am gândit că nu avem spațiu pentru ai nominaliza pe toți combatanții din Crăiești de pe câmpul de luptă al Primului Război Mondial, credem că ar merita să menționăm pe cei care au avut grade militare, pe cei decorați și mai ales pe cei care nu și-au mai văzut niciodată pe cei dragi din satul nașterii lor, căzând pe câmpurile de luptă, dispăruți sau morți în alte împrejurări.

Cuprinși de stimă și respect pentru memoria lor îi nominalizăm mai jos:

1. Beica Vasile (n.Sânmărtin) - gradul de sergent, decorat cu Crucea lui Carol - Bronz și Argint II

2. Bejan Dumitru - soldat - decorat - Crucea lui Carol

3. Ștefan Buzea - stegar - decorat - Crucea lui Carol

4. Bucșa Onuț - fruntaș - decorat - Crucea lui Carol

5. Cătinean Teodor - soldat - decorat - Crucea lui Carol

6. Cătinean Vasiliu - soldat - decorat -Bronz Crucea lui Carol

7. Chiorean Artimie - soldat - decorat - Crucea lui Carol

8. Chiorean Gavril - caporal - decorat - Bronz - Crucea lui Carol

9. Chirai Ilie - caporal - decorat - Bronz - Crucea lui Carol

10. Fiscutean Petre - caporal - decorat - Bronz - Crucea lui Carol

11. Morar Teodor - fruntaș - decorat - Bronz - Crucea lui Carol

12. Pop Alexandru - caporal - decorat - Argint - Crucea lui Carol și Bronz - Crucea lui Carol

13. Porav Petru - sergent -decorat - Argint - Crucea lui Carol și Bronz - Crucea lui Carol

14. Sărmășan Ioan - caporal - decorat - Bronz - Crucea lui Carol

15. Vereș Ioan - fruntaș - decorat -Bronz - Crucea lui Carol

16. Vlad Simion (n.Fărăgău) - caporal - decorat - Bronz - Crucea lui Carol

Cei care nu și-au mai văzut părinții, frații, unii dragile soții sau iubiții copii și pe toți cei dragi îi enumerăm cu pioșenie mai jos: Bandi Iosif, Cătinean Petru S. Niculae, Chețan Ioan (n.în Ercea), Chiorean Ioan, Chiorean Vasilică I. Constantin, Chiorean Ioan, Chiorean Vasile, Chiorean Vasile I. Ioan, Chiorean Zaharie, Colțea Teodor, Haneș Nicolae, Alexandru Moldovan, Negru Petru, Negru Vasilică, Otvoș Alexandru, Pop Gavril, Pop Ioan, Pop Vasilică, Ungur Nicolae.

Adăugăm și dispăruții în împrejurări necunoscute - Bucșa Onuț, Porav Ilie.

În izvoarele locale poate că sunt adăugați și invalizii, morți după război și cei căzuți în campania pentru respingerea bolșevicilor lui Bella Kunn în 1919, pentru că numărul total al eroilor ajunge la cifra de 25 de suflete.

Cu lacrimi și durere în suflete pomenim că în urma celor 25 de eroi, a căror nume sunt încrustate pe frumosul Monument din centrul localității, au rămas 16 femei tinere, văduve, și 24 de orfani de război. Un preț prea mare pentru o localitate, relativ, mică.

Dedicăm demersul nostru publicistic, Zilei de Ispas -”Ziua Eroilor neamului românesc”, dar și zilei de 4 iunie - zi sfântă care a stabilit pentru totdeauna granițele ce au făcut dreptate în Europa, prin Tratatul de la Trianon.

Glorie eternă nu numai eroilor din Crăiești, ci din toate localitățile mureșene și ale României sau din afara ei!

Fie-le memoria binecuvântată!

P.S. Mulțumim prietenului nostru col. (rez), jurist, Octavian Chebuț pentru competentă colaborare.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval