BATALURILE FOSTEI “BICAPA” TÂRNĂVENI - RISCUL UNUI DEZASTRU ECOLOGIC (XXIV)


Categorie: Istoric
|
17-06-2020
Nr: 111 (7.820)
|
Autor: PETRU LECHINȚAN, Târnăveni
|

Printre cele 1.300 de situri contaminate în România, pe un loc fruntaș se află batalurile deșeurilor solide periculoase, situate foarte aproape de răul Târnava Mică, în arealul municipiului Târnăveni. Deșeuri strâns legate de tehnologia de fabricație a bicromatului de sodiu, bicromatului de potasiu și anhidridei cromice, reziduuri toxice cancerigene cu efecte nocive asupra mediului. Poluanții proveniți din aceste deșeuri sunt eliberați în atmosferă, sursele de apă potabilă sunt impurificate, culturile cresc pe terenuri contaminate, flora și fauna este afectată, iar peștii generează substanțe toxice. Prin natura lor, aceste deșeuri periculoase au cel mai mare impact potențial asupra mediului înconjurător și sănătății populației din această zonă.

Cromul hexavalent existent în aceste deșeuri generează o influență negativă asupra factorilor de mediu și facilitează înmulțirea și diseminarea agenților patogeni și ai vectorilor acestora din cauza conținutului în substanțe toxice: crom, plumb, cadmiu, cărbune. Există posibilitatea ca unele dintre aceste deșeuri, ajunse în râul Târnava Mică și apoi în bazinul hidrografic al Mureșului, să ajungă în Tisa pe teritoriul Ungariei, cu efecte serioase în plan transfrontalier.

Râul Târnava Mică este răul cel mai poluat din județul Mureș și afectează cu substanțe nocive apa râului pe o porțiune de cel puțin 21 km, inclusiv vegetația de pe malurile acestuia întrucât zidurile din bataluri sunt în continuare active și foarte corodate. Nivelul cel mai ridicat de poluare se înregistrează în perioadele ploioase, când cromul hexavalent înfiltrat în pereții batalurilor ies prin subteran și ajung în albia râului. Riscurile unui dezastru ecologic sunt deosebit de mari. La un cutremur cu magnitudine mare, oricând posibil, cu siguranță o parte dintre substanțele periculoase ajung în râu, zidurile de beton și ecranul de protecție cu ușurință pot ceda, catastrofa devenind inevitabilă. Deseori s-a evidențiat că la suprafața rezidurilor depuse în bataluri se prezintă revenari și denivelări pe cota coronamentului, pe unele porțiuni canalul de gardă este colmatat, făcând imposibilă colectarea întregii cantități de apă care inevitabil se deversează în râul Târnava Mică. Iată de ce batalurile fostei fabrici BICAPA fac din Târnăveni al treilea cel mai poluat loc din România, constituind de-a dreptul o bombă ecologică care poate exploda în orice moment. Așa cum se înfățișează acum aceste bataluri nu prezintă niciun fel de siguranță, neprevăzutul putând produce o imensă catastrofă, un adevărat cataclism într-o zonă de rară frumusețe, așa cum este Valea Târnavei Mici.

Regretabil, acțiunea de ecologizare a batalurilor Bicapa a fost dată, practic, uitării. Din păcate, nimeni nu s-a ocupat cu profunzime și amănunte de consecințele acestor reziduri toxice. Doar profesorul Eugen Traista de la Petroșani și-a dedicat activitatea ultimilor ani neutralizării deșeurilor rămase în urma dispariției coloșilor industriali din România, fără niciun ecou asupra măsurilor de neutralizare a cromului hexavalent și valorificarea acestuia cu potențial imens și valoare economică foarte mare.

Reducerea continuă a impactului noxelor asupra mediului și a climatului înconjurător, a sănătății oamenilor, impun cele mai exigente măsuri în domeniu, dar și eforturile pentru alinierea la cele mai riguroase prevederi din legislația națională și europeană. Soluția în cazul batalurilor cu reziduuri periculoase de la Târnăveni trebuie neapărat găsită și urgent rezolvată, de cine? De către statul român deoarece societățile industriale BICAPA și CARBID-FOX, cele care au produs deșeurile, au adus ani la rând bani la bugetul de stat, nicidecum să fie lăsată în sarcina autorităților locale, investițiile fiind foarte mari. Fonduri europene pentru decontaminarea locului, inclusiv valorificarea cromului hexavalent, există, numai că n-are cine să le ia! Autoritățile trag de problemă, mai și uită de ea, amână, luându-l în brațe pe “sfântul așteaptă”, în prezent rezultatul fiind “zero”.

Foto: Fosta Bicapa Târnăveni...

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval