ÎN SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR LOCALE, FINANȚĂRI PENTRU PREVENIREA ȘI ATENUAREA EFECTELOR RISCURILOR NATURALE CAUZATE DE INUNDAȚII...


Categorie: Diverse
|
25-06-2020
Nr: 117 (7.826)
|
Autor: L.O.
|

În situația actuală, în care mai multe zone din țară sunt afectate de inundații, viituri sau alunecări de teren, Compania Națională de Investiții, instituție din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, vine în sprijinul autorităților locale în vederea remedierii efectelor produse de aceste fenomene. Prin subprogramul lucrări în primă urgență, CNI poate finanța în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de inundații, alunecări de teren, prăbușiri de teren lucrări privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de reconstrucție a imobilelor afectate de inundații, proiectarea și execuția lucrărilor care constau în consolidarea sau repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale etc.

Depunerea solicitărilor

Autoritățile locale pot depune solicitări după modelul prezent pe site-ul CNI, www.cni.ro, secțiunea Proiecte/Documente Utile, însoțite de solicitarea beneficiarului pentru realizarea investiției în cadrul subprogramului care să sublinieze necesitatea și oportunitatea investiției; fotografii ale amplasamentului; persoană de contact (nume, prenume, funcție, nr. tel.); Extrasul de carte funciară actualizat; Procesul verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, cf. “Ordin nr.1422/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenome-ne meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă”, informează Serviciul Comunicare și Relații Publice Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval