SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL - MISIONARI CREȘTINI


Categorie: Editorial
|
27-06-2020
Nr: 119 (7.828)
|
Autor: VASILE BOTA
|

Imediat după “revoluție”, România a fost invadată de misionari neoprotestanți. Am participat și eu la o întâlnire cu un pastor american, organizată pe stadionul Electromureș din cartierul Tudor. Acel misionar nu cunoștea istoria neamului românesc, faptul că ne-am născut creștini și primul misionar pe pământul românesc a fost Apostolul Andrei și ne considera păgâni.

Misionari autentici au fost și sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți în Biserica Ortodoxă și Greco-Catolică din România în data de 29 iunie. Predicile și scrierile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, viața lor în Hristos au schimbat orientarea lumii vechi prin propovăduirea Evangheliei, având o permanență într-o nouă creație adusă de Mântuitorul Iisus Hristos prin Biserica sa una, sfântă, apostolească și sobornicească, la toate neamurile.

Misiunea Sfinților Apostoli continuă și astăzi, după 2.000 de ani, și lumina misiunii lor va străluci până la sfârșitul lumii.

Sfântul Apostol Petru se naște în Iudeea, fiul lui Iona, originar din Betsaida, avea un frate, Andrei, cel întâi chemat. Nu făcuse studii, dar cunoștea scrierea și cititul, era inteligent și pasionat de lucruri serioase.

Andrei este primul care recunoaște pe Iisus, pe Mesia, chemând apoi și pe fratele său, căruia Domnul îi schimbă numele în Petru (Piatră) din Chefa. Îl însoțește pe Mântuitor în Galilea, fiind martor al primei sale minuni (Ioan II,1), în Ierusalim și pretutindeni, mărturisind în numele Apostolilor. Credința în meseanitate și divinitatea Domnului Iisus (Matei XVI, 16) Om fiind, suspus slăbiciunii, Petru s-a îndoit de unele fapte copleșitoare, dar se leapădă la cel mai mic interogatoriu.

După Înălțarea Domnului este trimis în misiune în Samaria, apoi cercetează Bisericile din Iudeea și Galileia, în anul 44 este aruncat în închisoare de către Irod Agrippa I, de unde scapă în mod minunat, iar în anul 49 vine la Ierusalim pentru adunarea Apostolilor.

În anul 67 îl găsim la Roma, unde primește cununa de martir. El s-a bucurat între apostoli de o cinstire deosebită, fiind cel mai în vârstă, cu o situație familiară grea.

Sfântul Apostol Pavel, cunoscut mai întâi cu numele iudaic de Saul (cel dorit), s-a născut în orașul Tars, capitala provinciei Cilicia, în timpul lui Irod împărat, din părinți înstăriți. Primește o educație bună de la părinți și o instrucție și o formare religioasă solidă, după tradiția riguroasă a iudaismului. De tânăr a urmat Școala rabinică a învățătorului Gamaliel. Pe lângă cultura elenistă, avea, din familie, și cetățenia romană. Se convertește la creștinism pe drumul Damascului și din prigonitor devine trăitorul și propovăduitorul Evangheliei, omul istoric care a schimbat fața Europei, Asiei și Africii.

Sfântul Apostol Pavel în calitate de misionar, prin cuvântul său de Apostol al neamurilor, a fost fulgerul Dumnezeului, necunoscut lumii grecești, zguduind din temelii zeitățile, spulberând șarlatania și magia, descoperind adevărata credință și neclintita convingere.

Sfântul Apostol Pavel a legat vechile credințe și practici oculte prin cele trei călătorii misionare, ajungând până la strămoșii noștri traco-daci. A scris mult. În Noul Testament sunt reținute 14 epistole.

Sfântul Apostol Pavel este prins în timpul persecuției lui Nero și pedepsit prin tăierea capului, iar Sfântul Apostol Petru este scos la marginea orașului și răstignit cu capul în jos, la dorința sa, la

29 iunie 67.

Ziarul mureșenilor “Cuvântul liber” transmite, pe această cale, cititorilor cu numele de Petru și Pavel, un sincer “La mulți ani, cu sănătate!”

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval