IERI, 29 IULIE, PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (TITULARIZARE)


Categorie: Cultural
|
30-07-2020
Nr: 142 (7.851)
|
Autor: B.L.
|

Ieri, 29 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. În județul Mureș, proba scrisă a început la ora 9, în șase centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

La concurs s-au înscris 1.032 de candidați. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de 4 (patru) ore.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Domnia sa adăuga și că primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în 4 august, la sediul inspectoratului școlar, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.  Contestațiile se depun la sediul inspectoratului școlar sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august (după afișarea rezultatelor, până la ora 21), respectiv 5 august (până la ora 12). Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă, minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratul școlar, în perioada 12 - 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

La nivel național, pentru susținerea acestei probe s-au înscris 30.113 candidați, dintre care 2.937 de candidați provin din promoția curentă. Examenul s-a desfășurat în 123 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare aplicabile în cazul examenelor naționale privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval