ASOCIAȚIILE DE PENSIONARI POT DOAR FOLOSI, NU DOBÂNDI, BUNURI MOBILE SAU IMOBILE!


Categorie: Economic
|
31-07-2020
Nr: 143 (7.852)
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

În Monitorul Oficial nr. 658, din 24 iulie 2020, a fost publicată Legea nr. 147/2020, pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, în sensul că “asociațiile și federațiile pensionarilor pot primi în folosință, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile și imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înființate, inclusiv de la autoritățile administrației publice locale”.

Vechea reglementare folosea expresia conform căreia “asociațiile și federațiile pensionarilor pot dobândi”, adică, pot intra în posesia bunurilor mobile sau imobile pe care le folosesc, ceea ce nu era și nu este corect! (L.P.)

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval