EXAMENUL NATIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT


Categorie: Cultural
|
31-07-2020
Nr: 143 (7.852)
|
Autor: OANA BOTA
|

Zilele trecute au fost publicate rezultatele înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020. La nivel național, conform datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 69,17%, iar 101 candidați au obținut nota 10.

În județul Mureș, rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), înainte de contestații, este de 59,25%, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă pentru a fi declarat promovat. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Conform calendarului aprobat, rezultatele finale se vor afișa la centrele de examen și pe site în 4 august 2020. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

 

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

În județul Mureș, la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată zilele trecute, în cele șase centre de examen s-au prezentat 942 de candidați, din cei 1.032 înscriși. Doi dintre candidați s-au retras din motive medicale, 47 din motive personale, iar trei candidați au fost eliminați din examen. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Domnia sa adăuga și că în județul nostru sunt 112 posturi titularizabile cu viabilitate 4 ani.

Primele rezultate vor fi afișate în 4 august, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în 4 august (după afișarea rezultatelor, până la ora 21) și 5 august (până la ora 12). Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în 11 august.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12-14 august, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval