STAREA ECONOMICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ


Categorie: Editorial
|
04-08-2020
Nr: 145 (7.854)
|
Autor: IOAN HUSAR
|

Industria

Direcția Județeană de Statistică ne informează că: “Industria județului Mureș, în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, a înregistrat o evoluție nefavorabilă în raport cu aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, în această perioadă, indicele producției industriale a fost de 96,2%, înregistrând o scădere de 3,8% față de perioada corespunzătoare a anului anterior”. Ca urmare, cifra de afaceri din industrie realizată de agenții economici din județ, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, în cele cinci luni trecute din acest an, comparativ cu perioada similară din 2019, a scăzut cu 2,9%. Dacă avem în vedere banii împrumutați de Guvern de la bănci care au fost cheltuiți pentru tratarea bolnavilor de coronavirus și pentru procurarea de echipamente și aparatele necesare tratării virusului, care de cinci luni a îmbolnăvit zeci de mii de oameni, număr care este mai mare decât cel înregistrat la nivel mondial și al UE, la 1.000 de locuitori.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt caracterizați de veniturile totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activitățile principale, cât și din activitățile secundare ale întreprinderilor cuprinse în eșantion. Cifra de afaceri nu include TVA și veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

Comerțul

Exportul de mărfuri realizate de agenții economici din județul Mureș, în perioada celor cinci luni trecute din acest an, este de 272.103 mii de euro, iar importurile au fost de 486.971 mii de euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 7,5% (+18.954 mii de euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 38,5% (+135.408 mii de euro). Deficitul comercial, în aceeași perioadă, a fost de -214.868 mii de euro, iar în 2019 de -98.414 mii de euro. În cele cinci luni trecute din 2020, ponderile mai importante în structura exporturilor s-au înregistrat la mașini, aparate și echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul și imaginea (32%), produse ale industriei chimice și ale industriei conexe (20,6%), materiale textile și articole din acestea (9,1%), mobilier și produse diverse (8,6%) etc.

Turismul

În perioada celor cinci luni din 2020, județul Mureș a fost vizitat de 80.848 de turiști, cu 61,5% mai puțini decât în anul trecut, care au folosit 157.598 nopți de cazare, o scădere de 59,6% față de perioada similară din anul trecut. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 28,5% pe totalul structuri de cazare turistică, în scădere cu 5,1% față de 2019. După țara de origine a turiștilor străini, cei mai mulți au fost din Republica Moldova (1.532 persoane), Ungaria (1.088 persoane), Germania (710 persoane), Italia (555 persoane). Pandemia de COVID-19 i-a determinat pe mulți turiști să nu mai viziteze județul nostru.

Starea socială

Datele operative ale mișcării naturale a populației scot în evidență o evoluție ușor nefavorabilă a fenomenelor demografice la nivelul județului Mureș, în perioada celor cinci luni trecute din 2020, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Numărul născuților vii a scăzut cu 184, față de 2.255 câți s-au născut în cinci luni din 2019. În același interval de timp, numărul decedaților a scăzut cu 3.217. Tendința sporului natural al populației, în cinci luni din acest an, a fost negativă cu un minus de 1.037 persoane. Mortalitatea infantilă și ea a fost negativă, cu un minus de 20 de copii decedați, la vârsta de sub un an.

Forța de muncă și salariul

Numărul salariaților la sfârșitul luni mai 2020 a fost de 139.961 de persoane, nivel mai scăzut cu 2.296 decât la sfârșitul lunii mai 2019. Câștigul salarial nominal mediu brut, în luna mai 2020, a fost de 4.938 de lei, iar cel net de 3.015 lei, mai mare cu 209 lei decât în aceeași perioadă din anul trecut. Indicele câștigului real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, a crescut cu 5,1% în luna mai 2020 comparativ cu perioada similară din anul anterior.

La sfârșitul lunii mai 2020, numărul șomerilor înregistrat a fost de 5.535 de persoane, cu 474 de persoane mai puține decât în luna cores-punzătoare a anului trecut. Rata șomajului a fost de 2,4%, cu 0,2% mai mică decât în mai 2019. Mai multe femei au rămas fără loc de muncă.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat în trimestrul întâi din 2020 a fost de 130.836 de persoane, cu 1.012 persoane mai puține decât în perioada corespunzătoare a anului precedent, iar pensia medie lunară era de 1.293 de lei, cu un plus de 175 de lei comparativ cu trimestrul întâi din 2019.

Alți indicatori urmăriți de Direcția Județeană de Statistică Mureș, director executiv ec. Ioan Matei, se referă și la înmatriculările, la Oficiul Județean al Registrului Comerțului, de noi societăți comerciale. În cele cinci luni scurse din acest an s-au înregistrat 13 noi societăți comerciale cu participare străină la capitalul social, care au subscris 124,6 mii de lei, echivalentul a 27.592,7 dolari americani, sau 25.827, 6 euro.

Bilanțul semestrului I din acest an va fi tot cu minus la partea economică-industrială, ca și la exporturile de produse. Principala cauză este epidemia de COVID-19, care a lovit puternic în economia mondială și cea românească, mai ales în schimbul de mărfuri, provocând și o criză financiar-economică fără precedent.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval