ERETICUL, TINERII ȘI... BĂTRÂNII


Categorie: spiritual
|
22-09-2020
Nr: 180 (7.889)
|
Autor: PĂRINTELE ILIE
|

* “Bătrânii să fie treji, cinstiți, întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Bătrânele, de asemenea, să aibă în înfățișare sfințită cuviință, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine, ca să înțelepțească pe cele tinere să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii, și să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu.

***

* “Pe tineri îi îndeamnă să fie cumpătați, arată-te pildă de fapte bune, cuvânt sănătos și fără prihană. Slugilor să se supună stăpânilor lor, întru toate, ca să fie bine plăcute, neîntorcându-le vorba, să nu dosească (fure) ceva, ci să le arate toată buna credință, ca să facă de cinste întru toate învățătura Mântuitorului Hristos” (Epistola către Tit - cap. II).

***

*”De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. De întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. Să învețe să poarte de grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie de roadă” (Epistola către Tit - cap. III).

Epistola către TIT, TIT a fost un episcop creștin în sec. I, ucenic și colaborator al Sfântului Apostol Pavel. El din naștere era păgân. În “Faptele Apostolilor” el nu apare dar, în schimb, este menționat adesea în scrisorile Pauline, ca apropiat al lui Pavel, care de fapt l-a și convertit la creștinism, și l-a luat cu el împreună, la așa-zisul Sinod al Apostolilor de la Ierusalim din anul 50, și i-a încredințat sarcini importante. După o veche tradiție, a fost primul Episcop al Cretei. Lui Tit i-a fost adresată epistola lui Pavel către Tit. Aceasta este una din cele trei epistole (alături de cele două epistole către Timotei) și una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel, aflate în Noul Testament. Ea este o colecție de sfaturi adresate lui Tit, organizator și conducător al Bisericii din Creta. Destinatarului epistolei îi sunt indicate condițiile morale pe care trebuie să le îndeplinească episcopii, preoții, bătrânii, tinerii, robii. I se recomandă să se ferească de sofistică și să ia o atitudine potrivită față de eretici.

P.S. “Nimeni nu poate fi stăpânul unei după-amiezi în care ploaia bate în geam, nici al seninătății pe care un copil adormit o împrăștie în jurul său, nici al momentului magic când valurile se sparg în stânci. Nimeni nu poate să dețină ceea ce e mai frumos pe pământ, însă putem să cunoaștem și să iubim. Prin aceste două căi, Dumnezeu li se arată oamenilor. Nu suntem stăpânii soarelui, nici ai după-amiezii, nici ai valurilor și nici măcar ai viziunii lui Dumnezeu, pentru că nu putem să ne posedăm pe noi înșine”.

Paulo Coelho (1947 -), scriitor brazilian. Cărțile lui au fost publicate în 150 de țări și traduse în 67 de limbi.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval