“SĂ PĂSTRĂM APELE CURATE”


Categorie: Editorial
|
26-01-2021
Nr: 16 (7.973)
|
Autor: IOAN HUSAR
|

Administrația Bazinală de Apă Mureș are drept scop formarea și educarea tinerilor în spiritul respectului pentru natură și asumarea responsabilităților de către aceștia în ce privește gestionarea rațională a resurselor naturale cu o mare importanță în viața noastră - apa.

Educația pentru mediu contribuie la dobândirea de cunoștințe, dar mai ales la formarea unor motivații, atitudini și deprinderi pentru gestionarea eficientă a resurselor naturale și la menținerea calității mediului.

Astfel, elevii pot deveni responsabili și implicați în ceea ce înseamnă propriul lor viitor și pot afla și înțelege motivele pentru care nu trebuie să risipim resursele care au cel mai mare impact asupra noastră.

Scopul proiectului ,,Să păstrăm apele curate!” este formarea unor deprinderi și atitudini elevilor, în spiritul respectului pentru mediu, precum și realizarea unor acțiuni specifice în comunitatea în care trăiesc. Este o modalitate de a trage un semnal de alarmă, pentru adulți, asupra faptului că dacă nu luăm măsuri azi, mâine poate fi prea târziu. De asemenea, este o metodă de a stimula tinerii înșiși să creeze o legătură cu natura și să acționeze acum pentru găsirea și aplicarea de soluții durabile în relaționarea cu aceasta. Proiectul “Să păstrăm apele curate!” reprezintă:

- un mijloc de a promova educația pentru mediu în școli prin acțiuni interactive care vor pune în contact elevi, specialiști, reprezentanți ai societății civile;

- un eveniment ce oferă elevilor un context generos pentru a lua parte la activități cu caracter practic, relevante pentru tema propusă, interactive și provocatoare, care îi vor ajuta să înțeleagă și să învețe despre gestionarea eficientă a resurselor naturale;

- implicarea atât a școlii, cât și a comunității locale, ambele părți având ocazia de a învăța mai multe despre managementul resurselor naturale;

- un eveniment public care transmite un mesaj fără echivoc asupra nevoii implicării tuturor oamenilor în activitatea de protejare a mediului, a apei și a vieții.

Rezultate așteptate:

- stimularea elevilor să practice activități în aer liber;

- încurajarea dezvoltării unei legături afective cu natura; stimularea spiritului de observație și a atenției față de natură;

- dezvoltarea gândirii critice pentru identificarea problemelor de mediu;

- cunoașterea de către elevi a problemelor de mediu din comunitatea locală, precum și identificarea habitatelor naturale, a ariilor protejate specifice zonei; dezvoltarea spiritului de voluntar și a reflexelor de cetățean activ, la elevi, în domeniul protecției mediului;

- dezvoltarea gândirii orientate către soluții, capacitatea de a dezvolta soluții concrete pentru rezolvarea acestora;

- dezvoltarea viziunii și a gândirii sistemice, pentru a putea adopta un stil de viață durabil și o abordare sustenabilă asupra relației om-natură în toate activitățile umane.

Modalități de activități: expoziții de picturi/desene/afișe (postere) cu tema apa. ,,Fii un artist al Mureșului”, sub această deviză încurajăm nu numai elevii, ci și profesorii să abordeze natura dintr-o perspectivă diferită de a contribui la o mai mare conștientizare a importanței și respectului pentru râul Mureș și afluenții acestuia, pentru apă în general. Aceste activități sunt organizate și desfășurate pentru elevi, ei fiind iubitori de natură și de activități în aer liber, și ele au contribuit, în același timp, la dezvoltarea implicării civice și a voluntariatului la elevi. Și tu poți fi următorul artist al Mureșului.

Este important să aflăm care este rolul și impactul naturii în viața noastră și să o tratăm cu respect și considerație. Calitatea vieții noastre depinde de cum gestionăm relația pe care o avem cu natura, de cât ne implicăm în protejarea ei și de felul în care folosim resursele naturale în fiecare zi. Apa este prezentă în viața noastră prin efectele pe care le are asupra sănătății și calității vieții. Elevii de astăzi sunt prezentul României și vor creea viitorul, ei trebuie să fie informați și învățați să respecte natura.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval