FERMIERUL MURESEAN


Categorie: Economic
|
15-10-2008
Nr: 191
|
Autor: IOAN COTUTIU
|
Publicatie de specialitate, editata de OJCA Mures Actiuni specifice de consultanta agricola _ 2008 Potrivit programului anual de activitate, Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Mures, a reusit ca in primele 9 luni ale anului sa-si realizeze actiunile propuse, printre care amintim: instruire si pregatire profesionala, actiuni de popularizare, consiliere - consultanta, asistenta tehnica de specialitate, editare _ multiplicare, materiale audiovizuale etc, toate acestea cu scopul de a asigura fluxul informational necesar atat producatorilor agricoli, cat si specialistilor din agricultura, pentru accelerarea procesului de reforma prin care trec agricultura si mediul rural muresean in vederea alinierii lor la standardele europene. Din aceasta perspectiva, asa cum era si firesc, o deosebita atentie a fost acordata in continuare formarii profesionale a producatorilor agricoli, ca urmare a identificarii nevoilor de pregatire ale acestora, la nivelul cerintelor Uniunii Europene. In cadrul Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Mures, formarea profesionala s-a realizat prin urmatoarele tipuri de cursuri:

1. Cursuri de calificare a producatorilor agricoli. Tematicile prioritare abordate au fost in urmatoarele domenii: agricol, horticol, zootehnic, mecanizare, agroturism etc. Continutul tematic al pregatirii profesionale a inclus, pe langa modulele de specialitate specifice meseriei respective, si alte module, cum sunt: managementul exploatatiei agricole; marketingul agroalimentar; elemente de contabilitate si gestiune economica; legislatie nationala si UE in domeniu; agricultura ecologica; forme asociative. In perioada 1 ianuarie _ 30 iunie 2008, s-a organizat un numar de 21 cursuri de calificare/465 absolventi din care: agricultor in culturi vegetale si crescator de animale 13 cursuri /acreditate de Directia Muncii /318 absolventi; lucrator in gospodarie agroturistica 4 cursuri acreditate/65 absolventi; 1 curs peisagist/21 absolventi; 1 curs morar/10 absolventi; 2 cursuri mecanic de exploatare in cultura mare/51 absolventi. In luna septembrie au fost deschise alte 8 cursuri acreditate: 2 cursuri lucrator in gospodarie agroturistica; 1 curs lucrator in cultura plantelor; 5 cursuri agricultor in culturi vegetale si crescator de animale, la care sunt inscrisi 165 cursanti, care se vor finaliza la sfarsitul lunii noiembrie 2008.

2. Cursuri de instruire a producatorilor agricoli. Tematica instruirilor a cuprins: elemente tehnologice noi din domeniile vegetal si zootehnic, agroalimentar, etc; noutati legislative in domeniu (subventii M.A.D.R.), legislatie U.E, P.A.C, forme asociative etc; plati directe pe suprafata SAPS; promovarea programelor privind accesarea fondurilor guvernamentale si comunitare; renta viagera agricola; informarea fermierilor in vederea depunerii cererilor de plata pe suprafata si zootehnie PNCD; cota de lapte; managementul exploatatiilor agricole; marketingul produselor agricole; codul bunelor practici agricole; prezentarea de elemente privind siguranta alimentara a populatiei conform standardelor UE; agricultura ecologica; tehnologii agricole - lucrari de sezon. S-au desfasurat 150 intalniri de informare a producatorilor agricoli cu 6500 participanti.

3.Cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale a specialistilor din consultanta agricola. In vederea imbunatatirii pregatirii profesionale, de la OJCA Mures au participat 8 specialisti la cursuri de perfectionare, organizate de Agentia Nationala de Consultanta Agricola Bucuresti in domeniile: elaborare proiecte fonduri structurale imbunatatirea sistemului de consultanta, FEADR, asociere, cooperative agricole, gestionarea documentelor contabile, renta viagera, care s-au sustinut in diferite locatii din tara.

Actiuni de informare: au cuprins actiuni de informare a producatorilor agricoli privind sprijinul financiar guvernamental si comunitar acordat acestora in anul 2008;

- actiuni de informarea a producatorilor agricoli privind plati pe suprafata si normele Uniunii Europene pentru principalele sectoare de productie: lapte, carne, legume, cereale, plante tehnice etc. Numarul de actiuni de informare realizate: 103/ 4200 participanti.

Actiuni de popularizare: Loturi demonstrative: La nivel local specialistii OJCA/CLCA s-au implicat in organizarea unui numar de 21 loturi demonstrative pe o suprafata de 43 ha, cu 181 hibrizi/soiuri la culturile: porumb, floarea soarelui, rapita in localitatile Ungheni, Cuci, Band, Ludus. In toamna 2008 s-a infiintat un lot demonstrativ de rapita de toamna de 2 ha cu 6 hibrizi, la CLCA Ungheni, samanta asigurata de Saaten Union, urmand a se infiinta si loturi de culturi cereale paioase, samanta asigurata de SCDA Turda.

Targuri, expozitii, concursuri, festivaluri: Pana la sfarsitul lunii septembrie au fost organizate 9 expozitii agrozootehnice zonale: expo ovine Maiad, expo cabaline Hodosa, expo taurine Deda, Breaza, Ghindari, Bahnea, Sarmasu, Band, Gornesti - 950 animale expuse si la care au participat peste 2635 persoane, actiuni care continua si in luna octombrie. Concursul de arat, organizat in luna august la Vargata, a intrunit un numar de 280 participanti.

Seminarii, simpozioane. In sistemul OJCA, judetean si local, au fost organizate un numar de 6 simpozioane in special legate de problematica managementului fermei, inputuri pentru ferma etc. Au fost editate, multiplicatesi distribuite: 1100 cataloage pentru expozitii, care contin informatii utile referitoare la sistemul cotelor de lapte, bunele conditii agricole si de mediu, schema unica de plata pe unitatea de suprafata, tehnologii de crestere a animalelor, documente necesare infiintarii formelor asociative etc.; s-au editat 1500 pliante: fonduri structurale, produse traditionale, grupuri de producatori, aspecte din activitatea OJCA.

Demonstratii practice, vizite si schimburi de experienta: Au fost organizate: demonstratie de arat la Miercurea Nirajului,demonstratie de muls mecanic ovine, la Maiad, demonstratie de semanat in miriste "no

tillage", actiuni la care au participat peste 480 persoane. La aceste actiuni, cei prezenti invata "pe viu" ce trebuie facut in exploatatia agricola proprie pentru ca lucrarile agricole din domeniul vegetal si zootehnic, sa fie executate la standarde tehnice dupa tehnologii moderne. Ziare, reviste si materiale informative: Prin intermediul ziarului de specialitate propriu FERMIERUL MURESEAN, bilunar, editat de OJCA Mures, in limba romana si limba maghiara, prin articolele de specialitate publicate s-au realizat actiuni de diseminare a informatiilor la nivel judetean si local, distributia avand loc prin intermediul ziarelor Cuvantul liber si N�p�ys�g. Realizarea de filme, materiale audio-vizuale si emisiuni radio-TV. Emisiuni radio: 8 emisiuni la nivel regional - Radio Romania Actualitati _ radio Targu-Mures, emisiuni TV: participari la 8 emisiuni la nivel local: TVR1-Targu-Mures; Antena 1, Prima TV, StiiTv.

Acordarea de consultanta si asistenta tehnica de specialitate: Din inregistrarile activitatilor zilnice ale specialistilor din reteaua OJCA/CLCA rezulta un numar 10.338 de actiuni de asistenta tehnica si consultanta, distributia pe domenii de activitate a beneficiarilor de asistenta tehnica de specialitate fiind _ in domeniul productiei vegetale _ culturi de camp, productiei legumicole; productiei pomicole; domeniul viticol; domeniul cresterii animalelor; domeniul mecanizarii si imbunatatirilor funciare; domeniul economiei agrare si industriei alimentare; legislatie; prezentare programe de finantare europene si nationale pentru agricultura si dezvoltare rurala. Pe langa aceste activitati de baza, consultantii au participat la actiuni privind Cota de Lapte, Registrul Fermelor, Renta Viagera Agricola, plati directe si subventii. Acordarea de asistenta tehnica in vederea accesarii fondurilor europene de catre fermieri a constituit, de asemenea, unul din obiectivele de cea mai mare importanta pe care OJCA Mures, si le-a stabilit pentru primele 9 luni a anului curent si, pentru concretizarea carora a actionat in permanenta. In urma amplelor campanii de informare sustinute in intreg judetul prin implicarea specialistilor de la centrele locale de consultanta agricola au fost identificati potentiali beneficiari ai fondurilor structurale, care vizeaza in principal proiecte legate de modernizarea exploatatiilor agricole _ achizitii de masini si utilaje agricole. La sediul OJCA, o echipa de specialisti au elaborat 5 proiecte pentru fonduri structurale pe masura 121 _ FEADR, pentru achizitia de utilaje agricole, in valoare totala de peste 500.000 euro. In perioada 1.03-1.05.2008 un numar de 6 consultanti au fost implicati in actiunea de sprijin fermieri pentru completarea cererilor de plati pe suprafata, iar cereri pentru care s-a acordat consultanta au fost 5500. Participarea in cadrul Proiectului Phare de Infratire Institutionala "Sprijin pentru instituirea unei Retele de Informatii Contabile Agricole (RICA)", 2 specialisti au completat, validat si transmis 12 dosare complete pentru exploatatii agricole fara evidenta contabila din judetul Mures catre serviciul RICA din MADR, actiune care continua si in ultima parte a anului 2008. Pe ansamblu, se poate spune ca activitatea desfasurata de specialistii din reteaua de consultanta agricola din judetul Mures, se caracterizeaza printr-o puternica si pe deplin responsabila implicare in rezolvarea rapida si eficienta a problemelor care vizeaza conectarea realitatilor agriculturii muresene la cerintele mereu crescande ale Uniunii Europene.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval