ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE ROPHARMA S.A.


Categorie: Diverse
|
10-12-2008
Nr: 220
|
Autor: 
|
J08/2886/2007, atribuit la 25.10.2007, Cod unic de inregistrare 1962437, atribuit la 28.11.1992 CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA

Art. 1 DENUMIREA

(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala Ropharma S.A. (in continuare Ropharma sau Societatea).

(2) In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si in orice alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Ropharma se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.

Art.2 FORMA JURIDICA

S.C. Ropharma S.A. este persoana juridica de nationalitate romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art.3 SEDIUL

(1) Sediul Societatii este in Romania, localitatea Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, Judetul Brasov.

(2) Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea sedii secundare pe teritoriul Romaniei, in Comunitatea Europeana si in afara Comunitatii Europene, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(3) Sediul Societatii poate fi mutat in alta localitate din Romania, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.4 DURATA

Societatea se constituie pe o perioada nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

CAPITOLUL II

DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 SCOPUL SOCIETATII

(1) Scopul Societatii il constituie, in principal, comercializarea produselor farmaceutice.

(2) Societatea va efectua orice alte operatiuni si activitati necesare pregatirii si promovarii obiectului de activitate, in acest scop putand efectua orice fel de operatiuni permise de lege.

Art.6 DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

(1) Domeniul principal de activitate al Societatii consta in Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate _ CAEN 477.

(2) Activitatea principala a Societatii consta in:

4773 _ Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate;

(3) In secundar, Societatea deruleaza urmatoarele activitati:

2120 _ Fabricarea produselor farmaceutice;

4618 _ Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 _ Intermedieri in comertul cu produse diverse;

4631 _ Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

4632 _ Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;

4633 _ Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;

4634 _ Comert cu ridicata al bauturilor;

4636 _ Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

4637 _ Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638 _ Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

4639 _ Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;

4644 _ Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarie si produse de intretinere;

4645 _ Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

4646 _ Comert cu ridicata al produselor farmaceutice;

4719 _ Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;

4721 _ Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;

4722 _ Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate;

4723 _ Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;

4724 _ Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;

4725 _ Comert cu amanuntul al bauturii, in magazine specializate;

4726 _ Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;

4729 _ Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;

4741 _ Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;

4774 _ Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate;

4775 _ Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate;

4776 _ Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate;

4791 _ Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;

5210 _ Depozitari;

5221 _ Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5224 _ Manipulari;

6201 _ Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6202 _ Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6203 _ Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6810 _ Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

7021 _ Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

7311 _ Activitati ale agentiilor de publicitate;

7312 _ Servicii de reprezentare media;

7320 _ Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7712 _ Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;

8292 _ Activitati de ambalare;

8299 _ Alte Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

8690 _ Alte Activitati referitoare la sanatatea umana;

8710 _ Activitati ale centrelor de ingrijire medicala;

8720 _ Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale;

8730 _ Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitatea de a se ingriji singure;

9609 _ Alte Activitati de servicii n.c.a.

Obiectul de activitate al Societatii poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art.7 CAPITALUL SOCIAL

(1) Capitalul social subscris si integral varsat este in valoare de 12.652.415,2 RON, din care aport in numerar in valoare de 12.110.405,1 RON si aport in natura in valoare de 542.010,1 RON divizat in 126.524.152 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare. (2) Aportul actionarilor la capitalul social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea la profit si pierderi sunt dupa cum urmeaza:

1. ARROW PHARMACEUTICALS, INC detine un numar de 39.621.894 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 3.962.189,4 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 31,32 %;

2. RIMIA INVESTMENTS LIMITED detine un numar de 33.701.815 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 3.370.181,5 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 26,64 %;

3. ADD PHARMACEUTICAL LIMITED detine un numar de 28.707.458 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 2.870.745,8 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 22,69 %;

4. MIRON MIHAI detine un numar de 7.543.356 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 754.335,6 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 5,96%;

5. BRATESCU GH. MIHAI detine un numar de 1.755.125 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 175.512,5 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 1,39%;

6. CALINOIU ION detine un numar de 823.123 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 82.312,3 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 0,65 %;

7. A.V.A.S. BUCURESTI detine un numar de 419.487 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 41.948,7 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 0,33 %

8. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE detin un numar de 1.301.983 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 130.198,3 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 1,03 %

9. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE detin un numar de 12.649.911 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 1.264.991,1 RON, reprezentand o participare la capitalul social, profit si pierderi de 9,99 %

Art.8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Modificarea capitalului social al Societatii se hotaraste de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu cvorumul si majoritatea prevazute de Lege si de prezentul Act Constitutiv.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi in numerar si/sau in natura in conditiile legii;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ori de Consiliul de Administratie, dupa caz, potrivit legii;

(3) Capitalul social poate fi majorat prin:

a) emisiune de noi actiuni;

b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente;

(4) Capitalul social poate fi majorat prin marirea valorii nominale a actiunilor existente numai cu acordul tuturor actionarilor, exceptand cazurile in care majorarea este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(5) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(6) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni, decat dupa varsarea integrala a capitalului social subscris in emisiunea precedenta.

(7) Cand in cadrul majorarii capitalului social au fost stabilite prime de emisiune, acestea vor trebui achitate integral la data subscrierii.

(8) Adunarea Generala Extraordinara poate delega Consiliului de Administratie majorarea capitalului social in conformitate cu dispozitiile art.236 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si art.114 si 220 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Art.9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Reducerea capitalului social se impune in situatia de pierderi patrimoniale cauzate de afacerile pagubitoare ale societatii comerciale sau determinate de conjuncturi economice nefavorabile precum si de alte cauze independente de vointa actionarilor. Pierderile trebuie sa fie stabilite si evidentiate prin situatiile financiare ale Societatii.

(2) Daca in urma pierderilor, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor Societatii, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, Consiliul de Administratie va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Societatii. Daca Adunarea Generala Extraordinara nu hotaraste dizolvarea Societatii, atunci Societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectarii cerintelor de capital social minim, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al Societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

(3) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

(4) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune;

c) alte procedee prevazute de lege.

(5) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(6) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social va trebui sa arate motivele pentru care se face reducerea capitalului social si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea acesteia.

Art.10 ACTIUNILE

(1) Actiunile Societatii subscrise si platite integral de catre actionari sunt actiuni nominative, dematerializate, de valori egale si care acorda posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile si au un caracter negociabil. (2) Registrul actionarilor este tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Evidenta actionariatului este actualizata de S.C. Depozitarul Central S.A. ca urmare a oricarui tip de transferuri de actiuni.

(3) Exercitarea drepturilor conferite de actiuni se realizeaza potrivit dispozitiilor legale incidente, de catre persoanele care au calitatea de actionar inscrisa in registrul actionarilor.

(4) Actiunile Societatii sunt valori mobiliare, tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, care reprezinta o fractiune din capitalul social al Societatii si care incorporeaza drepturile prevazute de Lege si de prezentul Act Constitutiv.

Art.11 OBLIGATIUNI

Societatea este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legilor in vigoare.

Art. 12 DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

(1) Fiecare actiune subscrisa si integral platita confera actionarului drepturile prevazute de Lege si de prevederile prezentului Act Constitutiv.

(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept a detinatorului la prevederile prezentului Act Constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiile cuvenite actionarului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea Societatii asupra partii cuvenite acestuia prin lichidare.

Art.13 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACTIUNILOR

(1) Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza conform reglementarilor pietei de capital, respectiv a reglementarilor Bursei de Valori Bucuresti.

(2) Orice transfer de actiuni, indiferent de natura juridica a acestuia, se inscrie in registrul actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 ATRIBUTII

(1) Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta organul suprem de conducere care se constituie cu participarea persoanelor fizice si a persoanelor juridice care au calitatea de actionar al Societatii potrivit registrului actionarilor, la data de referinta indicata in convocator.

(2) Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.

(3) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata:

(a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

(b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

(c) sa aleaga si sa revoce cenzorii, daca considera oportuna o astfel de masura;

(d) sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

(e) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs, membrilor Consiliului de Administratie, respectiv auditorului financiar;

(f) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie si sa dea descarcare de gestiune administratorilor;

(g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

(h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii;

(i) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

(j) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

(k) desemneaza persoana imputernicita sa incheie contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;

(l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General si a auditorului financiar, pentru pagubele pricinuite Societatii;

(m) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate directorului General, asigurandu-se ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor in cauza si cu situatia economica a Societatii;

(n) fixeaza limitele oricaror altor avantaje pe care Societatea decide sa le acorde membrilor Consiliului de Administratie sau Directorului General, asigurandu-se ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor in cauza si cu situatia economica a Societatii;

(o) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea Societatii, politica si strategia economico-sociala a acesteia.

(4) Pentru validitatea deliberarilor Adunarilor Generale Ordinare ale Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a adopta o hotarare cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societatii;

(b) mutarea sediului Societatii;

(c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

(d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

(e) majorarea capitalului social;

(f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acesteia;

(g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

(h) dizolvarea si lichidarea Societatii;

(i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

(j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

(k) emisiunea de obligatiuni;

(l) schimbarea sistemului de administrare al Societatii;

(m) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

(n) aprobarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

(o) oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

(7) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt necesare la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 51% din capitalul social, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50% din capitalul social.

(8) Adunarea Generala Extraordinara deleaga administratorilor exercitiul atributiilor prevazute la al.6, lit.b, lit.d si lit.c, cu exceptia cazului in care schimbarea obiectului de activitate priveste domeniul si activitatea principala a Societatii.

(9) Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt luate in cadrul primei convocari cu votul actionarilor reprezentand majoritatea actionarilor prezenti sau reprezentati, dar nu mai putin de un sfert din capitalul social. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt luate in cadrul convocarilor urmatoare, cu votul actionarilor reprezentand majoritatea actionarilor prezenti sau reprezentati, dar nu mai putin de o treime din capitalul social.

(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul Adunarii.

Art.15 CONVOCARE

(1) Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

(2) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor va fi convocata de indata, de catre Consiliul de Administratie, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. In acest caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. In situatia in care Consiliul de Administratie nu convoaca Adunarea Generala, instanta de la sediul Societatii, cu citarea Consiliului de Administratie, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Termenul de intrunire, atat pentru adunarile generale ordinare cat si extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(5) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(6) Convocarea va cuprinde locul, ora si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii Adunarii, precum si data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor care au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale astfel convocate. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(7) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, inaintand o cerere Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea datei de intrunire a adunarii generale a actionarilor, stabilite prin convocatorul initial.

(8) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare.

(9) Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Art.16 ORGANIZARE

(1) Adunarile Generale ale Actionarilor vor fi prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de persoana care ii tine locul in temeiul unei imputerniciri speciale, care va deschide sedinta in ziua si la ora aratate in convocare.

(2) Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

(3) Procesul-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(4) Presedintele Consiliului de Administratie va putea desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor de secretariat ale adunarii generale a actionarilor.

(5) Sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor pot fi inregistrate atat audio, cat si video.

(6) Procesul _ verbal se trece in registrul adunarilor generale.

(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

(8) In instiintarea privind prima convocare a Adunarii Generale a Actionarilor se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare generala, in situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine. A doua Adunare nu se poate insa intruni in chiar ziua fixata pentru cea dintai Adunare.

(9) Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare generala, termenul in care va putea fi convocata a doua adunare generala va putea fi redus de la 30 de zile la 8 zile.

(10) Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta Adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art.17 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

(1) Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala. Dreptul la vot nu poate fi cedat.

(2) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea ori demiterea auditorilor financiari si a cenzorilor, precum si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararile nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.

(5) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale Actului Constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat impotriva.

(6) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale care priveste schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului Societatii in strainatate, schimbarea formei societatii sau fuziunea or divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita acesteia cumpararea actiunilor lor la o valoare medie determinata de catre un expert autorizat independent prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii, costurile de evaluare urmand a fi suportate de catre Societate.

(7) Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala fie personal fie prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, in conformitate cu prevederile legale incidente. Actionarii Societatii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale de catre o singura persoana indreptatita sa exercite dreptul de vot.

(8) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(9) Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(10) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Administrarea Societatii se realizeaza de catre Consiliul de Administratie si Directorii catre care se deleaga atributii de conducere (unul dintre acestia fiind numit Director General), in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza sistemul unitar de administrare.

Art.18 ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(1) Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, numarul administratorilor fiind intotdeauna impar. Administratorii sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de Administratie este condus de catre un Presedinte ales prin vot secret de catre membrii Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii.

(2) Membrii Consiliului de Administratie pot fi alesi prin utilizarea metodei votului cumulativ, in conditiile legii.

(3) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(4) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societatii.

(5) Administratorii pot avea calitatea de actionar al Societatii.

(6) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidari raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor cu privire la organizarea, conducerea si gestionarea activitatii Societatii. Consiliul de Administratie raspunde fata de Societate pentru actele indeplinite de directori sau de catre personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle ce-i revin potrivit legii.

(7) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate, in registrul deciziilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris pe auditorul financiar.

(8) Daca Adunarea Generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si Adunarea Generala a Actionarilor, va proceda la inlocuirea lor.

(9) Persoana numita in functia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

(10) Nu pot fi administratori, directori, auditori interni sau reprezentanti ai Societatii persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute la art.143-art.145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolentei sau pentru cele prevazute de art.2703 _ art.2821 din Legea 31/1990. Daca ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infractiunile mentionate mai sus, acesta este decazut din dreptul de a indeplini functia de administrator.

(11) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati comerciale pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Interdictia nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

(12) Membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii nu vor putea fi, fara autorizarea Consiliului de Administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

(13) Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raporturile cu directorii.

(14) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la operatiunea respectiva. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

(15) Daca Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide daca se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.

(16) Consiliul de Administratie trebuie sa prezinte auditorului financiar si auditorilor interni, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotit de raportul lor si de documentele justificative.

(17) Actiunea in raspundere contra administratorilor, auditorului financiar si directorilor apartine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate in Adunarea Generala respectiva. Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza in ordinea de zi. Adunarea desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.

(18) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care acestia au fost desemnati dintre salariatii Societatii, contractul individual de munca inceteaza de drept de la data numirii. Administratorii vor incheia pe durata mandatului, contracte de administrare.

(19) Raspunderile si obligatiile administratorilor care formeaza Consiliul de Administratie, sunt reglementate de dispozitiile Codului Comercial si ale Codului Civil, referitoare la mandat, de cele speciale prevazute in legea societatilor comerciale, precum si de cele cuprinse in prezentul Actul Constitutiv.

Art.19. VACANTA ADMINISTRATORILOR

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie _ deliberand in prezenta majoritatii din numarul membrilor Consiliului si cu majoritate membrilor prezenti _ procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Daca vacanta mai multor posturi de administrator determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Art.20 SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(1) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 (trei) luni.

(2) Convocarea Consiliului de Administratie va fi facuta de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si va prezida intrunirea. In lipsa Presedintelui, intrunirea Consiliului de Administratie va fi prezidata de catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie mai poate fi convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu 7 zile inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(3) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(4) Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar fie dintre membri Consiliului, fie din afara acestuia.

Art.21 DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile fiind luate cu votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti. Participarea la intrunirile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv: videoconferinta, internet, mijloace care utilizeaza tehnologia VoIP si orice alt mijloc de comunicare care asigura identificarea persoanei si comunicarea in timp real, daca majoritatea membrilor prezenti sunt de acord cu aceasta modalitate.

(2) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia. Votul poate fi transmis si prin posta electronica, inscrisul avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica a administratorului. Aceasta procedura nu poate fi aplicata in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(4) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei.

(5) Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

(6) Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate atat audio, cat si video.

(7) Procesul-verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre toti membrii Consiliului de Administratie prezenti personal sau prin reprezentant la sedinta.

(8) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza hotararea acestuia, care este semnata de presedintele sau, in lipsa acestuia, de Vicepresedintele Consiliului de Administratie si de secretar.

(9) Informatiile privind structura actionariatului Societatii vor fi puse la dispozitia actionarilor si a oricaror altor solicitanti indreptatiti, la cererea si pe cheltuiala acestora, de catre entitatea care detine registrul actionarilor. Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale si registrul obligatiunilor, Consiliul de Administratie, la cerere, poate elibera actionarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum si de pe alte documente prevazute de lege.

(10) Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(11) La data intrarii in vigoare a prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din:

1. MIRON FLORENTINA, cetatean roman, nascuta la data de 01.02.1956 in localitatea Stolniceni Prajesti, jud. Iasi, domiciliata in localitatea Iasi, Str. Romana, 22, jud. Iasi, identificata prin CI seria MX nr.292488 eliberata la data de 27.06.2002 de Politia Targu-Iasi, CNP 256021221182;

2. S.C. CONSULTINVEST PHARM S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in localitatea Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, jud. Brasov, nr. ORC J08/115/203, CIF:15149818. reprezentata prin dl. Bratescu Mihai, cetatean roman, nascut la data de 06.11.1965 in localitatea Stolniceni Prajesti, jud. Iasi, domiciliat in localitatea Brasov, Str. Crisului, nr.1. bl.1, sc. C, et.6, ap.32, jud. Brasov, identificat prin CI seria BV nr.049467 eliberata la data de 29.06.1999 de Politia Mun. Brasov, CNP 1651106224505;

3. RADASANU ALIN-CONSTANTIN, cetatean roman, nascut la data de 10.05.1972, in localitatea Suceava, jud. Suceava, domiciliat in localitatea Iasi, Str. Carpati, nr.16, bl.914, et.4, ap.20, jud. Iasi, identificat prin CI seria MX nr.066572 eliberata la data de 11.06.1999 de Politia Mun. Iasi, CNP1720510335011;

4. S.C. UNITED ROPHARMA S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in localitatea Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, jud. Brasov, nr. ORC J08/539/2001, CIF 13889461, reprezentata prin dl. Ene Danut - Marian, cetatean roman, nascut la data de 11.08.1968 in localitatea Brasov, domiciliat in localitatea Brasov, str. Aleea Minerva, nr.10, sc. A, ap.9, jud. Brasov, identificat prin CI seria BV nr.212681 eliberata la data de 28.05.2002 de Politia Mun. Brasov, CNP 1690811080011;

5. VATAVU CONSTANTIN, cetatean roman, nascut la data de 03.06.1957 in com. Tatarusi, jud. Iasi, domiciliat in localitatea Husi, str. Saca, nr.7, jud. Vaslui, identificat prin CI seria VS nr.036326 eliberata la data de 22.06.2000 de Politia Mun. Husi, CNP 1700315100028;

Art.22 ATRIBUTII

(1) Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii si competente:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei acestora;

d) supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolentei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolentei;

g) conceperea si aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a Societatii, stabilirea strategiei de marketing precum si politica interna si externa de preturi pentru produsele Societatii;

h) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Societatii, precum si Regulamentul de ordine interioara;

i) aproba structura organizatorica, organigrama Societatii cu numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, stabileste indatoririle si responsabilitatile acestora;

j) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate si a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobate anual;

k) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;

l) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate; aproba incheierea contractelor de inchiriere (luare sau dare in chirie), aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate si a obiectului de activitate, in conditiile legii;

m) decide cu privire la imprumuturile bancare curente a creditelor comerciale si a garantiilor, conform competentelor stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si in limitele legii;

n) organizeaza controlul pentru asigurarea integritatii gestiunii Societatii, aproba comisiile de inventariere si de casare a elementelor din patrimoniul Societatii, supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor lista de casari a imobilizarilor corporale ale Societatii, actualizeaza si aproba trecerea pe costuri a cheltuielilor neprevazute;

o) alege si revoca Presedintele si Vicepresedintele Consiliului de Administratie;

p) aproba actele si faptele economice propuse de directorii Societatii, inclusiv scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;

q) propune Adunarii Generale a Actionarilor infiintarea sau desfiintarea de filiale, precum si fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

r) propune aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

s) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor ori de cate ori este nevoie si stabileste ordinea de zi;

t) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.23 COMITETE CONSULTATIVE

(1) Consiliul de Administratie creeaza un comitet de audit format din 2 membri administratori neexecutivi, din care unul trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile ori de audit financiar.

CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art. 24 NUMIRE

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori pentru un mandat de 2 ani, dintre acestia unul fiind numit in functia de Director General.

(2) Directorii pot cumula aceasta functie cu functia de membru al Consiliului de Administratie, fara ca numarul directorilor care cumuleaza cele doua functii sa depaseasca majoritatea membrilor Consiliului de Administratie.

(3) Pe durata indeplinirii mandatului, directorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care acestia sunt desemnati dintre salariatii Societatii, contractul individual de munca se suspenda de la data numirii. In vederea aducerii la indeplinire a competentelor acordate, directorii vor incheia cu Societatea contracte de mandat.

(4) Pentru ca numirea unui director sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(5) Directorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala.

(6) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusiv rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(7) Directorul General are in principal urmatoarele atributii:

a) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor Societatii, carora le sunt incredintate functii de conducere;

b) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul Societatii, in conditiile legii;

c) numeste si, dupa caz, revoca directorii subunitatilor si celelalte persoane din conducerea compartimentelor Societatii, carora nu le-au fost delegate atributii de conducere;

d) asigura conducerea operativa a Societatii impreuna cu directorii;

e) reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;

f) exercita orice atributii ce ii revin din Regulamentul de organizare si functionare si din deciziile Consiliului de Administratie, precum si din prevederile legale.

(8) Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.

(9) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(10) Actiunea in raspundere contra directorilor apartine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate in Adunarea Generala respectiva. Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza in ordinea de zi. Adunarea desemneaza, cu aceeasi majoritate, persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie. Daca actiunea se porneste impotriva unui director, acesta este suspendat de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii.

(11) Directorii carora le-au fost delegate atributii de conducere pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

CAPITOLUL VII

GESTIUNEA SOCIETATII

Art.25 AUDITUL FINANCIAR

(1) Situatiile financiare ale Societatii vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vigoare.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului Act Constitutiv, situatiile financiare sunt auditate de S.C. SOFT CONT S.R.L. cu sediul in Brasov, Strada Castelului, nr.4 inregistrata in registrul comertului sub numarul J08/3504/1994, cod unic de inregistrare 6652356, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, nr. autorizatie 449/12.11.2003, reprezentata legal prin dl. BOTA IOAN, nr. autorizatie 449/12.11.2003.

(3) Auditorul financiar extern are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

(4) Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, numind un auditor care va avea urmatoarele atributii:

a) verificarea conformitatii activitatilor din Societate cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea Societatii in scopul cresterii eficientei activitatii acesteia;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii, pentru cunoasterea realitatii din Societate

d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabalantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.26 EXERCITIUL FINANCIAR

Exercitiul financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Art.27 PERSONALUL SOCIETATII

(1) Angajarea si concedierea personalului, cu exceptia celui din conducere, se fac de catre Directorul General.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului Societatii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare si prin Regulamentul de ordine interioara.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul de munca sau de catre Consiliul de Administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Pentru luarea unor decizii complexe, Directorul General poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmand ca acestia sa fie recompensati material pe baza de conventie civila.

ART.28 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

ART.29 EVIDENTA CONTABILA SI SITUATIILE FINANCIARE

(1) Societatea asigura organizarea si conducerea contabilitatii proprii.

(2) Raspunderea pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute la alineatul precedent revine fie administratorilor, fie persoanei care are obligatia gestionarii Societatii.

(3) In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale

(4) Societatea va intocmi situatiile financiare anuale, repartizarea profitului facandu-se conform legii.

(5) Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prin grija Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei Adunarii Generale. Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societatii.

Art.30 REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(4) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(5) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital social si in limita capitalului social subscris.

Art.31 REGISTRELE SOCIETATII

(1) Societatea tine, prin grija Consiliului de Administratie, respectiv a auditorului intern, registrele prevazute de lege.

(2) Registrul actionarilor este tinut prin grija S.C. Depozitarului Central S.A.

CAPITOLUL IX

ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA,

LICHIDAREA SI LITIGIILE

Art.32 ASOCIEREA

Societatea poate incheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice.

Art.33 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea isi poate modifica forma juridica prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.


Art.34 DIZOLVAREA SOCIETATII

(1) Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea Societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b) declararea nulitatii Societatii;

c) falimentul Societatii;

d) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre actionari, care impiedica functionarea Societatii;

f) in urma pierderilor, daca valoarea activului net (determinata ca diferenta dintre totalul activelor si datoriile Societatii) ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, si daca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, Adunarea Generala a Actionarilor nu procedeaza la reducerea capitalului social cu suma cel putin egala cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societatii pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;

g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal, daca valoarea sa nu este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului;

h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal, pentru o perioada mai mare de 9 luni;

i) alte cauze prevazute de lege sau de Actul Constitutiv.

(2) Dizolvarea Companiei trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art.35 LICHIDAREA SOCIETATII

(1) Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.36 LITIGIILE

Litigiile de orice fel aparute intre Societate si actionarii sai se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art.37 DISPOZITII FINALE

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu toate dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, ale Codului comercial, ale Legii nr.247/2004 privind piata de capital, precum si ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

(2) Prezentul Act Constitutiv a fost elaborat in conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. (�) din data de... Prezentul Act Constitutiv este redactat in 4 (patru) exemplare originale, dintre care un exemplar original se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.
Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval