ITM Mures: "ANGAJATORII ISI RISCA AFACEREA, DACA NU APLICA NOUL COD AL MUNCII„


Categorie: Social
|
04-05-2011
Nr: 775
|
Autor: LUCRETIA POP
|
Inspectorul-sef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munca Mures, doamna Eva Man, si juristul Cristian Todea au organizat, luni, 2 mai, o conferinta de presa, cu scopul de a populariza noul Cod al Muncii, de-abia intrat in vigoare. Pe langa modificarile, prezentate deja in ziarul nostru de ieri, specialistii ITM au insistat asupra inaspririi sanctiunilor aplicate pentru contraventiile si infractiunile savarsite de angajatori sau de salariati, precum si asupra altor prevederi.

Evaluarea profesionala si performanta individuala Anterior incheierii contractului individual de munca, persoana selectata pentru angajare trebuie informata cu privire la fisa postului, cu specificarea atributiilor postului, precum si cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului. Totodata, se instituie dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora de catre salariati, cu obligatia ca acestea sa fie aduse la cunostinta angajatului, inainte de inceperea activitatii.

Interzicerea angajarii fara certificat medical Din vechiul Cod al Muncii s-au mentinut prevederile potrivit carora angajarea in munca fara certificat medical atrage nulitatea contractului de munca, insa au fost eliminate dispozitiile care stabileau ca, in situatia in care salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul incheierii contractului individual de munca, contractul astfel incheiat ramanea valabil. Astfel, este interzisa angajarea fara certificat medical.

Cumulul contractelor de munca Salariatul are dreptul sa munceasca la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. A fost eliminata prevederea care stabilea ca salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde isi exercita functia pe care o considera de baza.

Delegarea In vederea flexibilizarii institutiei delegarii, se instituie posibilitatea prelungirii delegarii cu perioade succesive de maxim 60 de zile, numai cu acordul salariatului. Astfel, delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Revizuirea cauzelor de incetare de drept a contractului individual de munca Au fost reformulate anumite cauze de incetare de drept a contractului individual de munca. Astfel, contractul individual de munca inceteaza de drept: la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii; la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica; la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie, in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Concedierea colectiva Se introduce prevederea potrivit careia, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, criteriile avute in vedere potrivit legii sau contractelor colective de munca se aplica pentru departajarea salariatilor, dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta. S-au modificat dispozitiile referitoare la interdictia de a face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pentru angajatorul care a dispus concedieri colective, timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Textul actual prevede ca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba. Prevederile referitoare la procedura concedierii colective nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice si nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca, incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte.

Termenul de preaviz Persoanele concediate beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare. In cazul demisiei, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Contraventii si sanctiuni Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata; Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca - amenda de la 500 lei la 1.000 lei; Lipsa certificatului medical si neconsemnarea evidentei orelor lucrate - amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei; Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei - amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei; Incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei de percepere a unei taxe salariatului temporar, in schimbul demersurilor in vederea recrutarii de catre utilizator - amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei; Neinmanarea unui exemplar din contract salariatului anterior inceperii activitatii - amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

Infractiuni si pedepse Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara. Cu aceeasi pedeapsa, se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii. Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca, la fel ca si primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane. Pe langa aceste pedepse, instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia din urmatoarele pedepse complementare: pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani; interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani; recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii; inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru, in care s-a comis infractiunea, sauretragereatemporaraoridefinitivaauneilicentededesfasurareaactivitatiiprofesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

Controale, efectuate de echipe mixte Inainte de a porni la verificarea aplicarii noilor prevederi, inspectorii ITM Mures au tinut sa faca un apel atat angajatorilor sa intre in legalitate, altfel risca sa isi piarda afacerea, din cauza amenzilor foarte mari pe cale le risca. In viitor, alaturi de inspectorii de munca, la controale vor participa si inspectori din cadrul Politiei Economice si Directiei de Finante, iar, in baza unor protocoale, acestia vor fi protejati de jandarmi.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval