45 de milioane lei pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie


Categorie: Economic
|
17-02-2017
Nr: 32
|
Autor: LETIŢIA BOTA
|

Prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA), în cadrul Axei prioritare 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.3 - Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene deschide o nouă linie de finanţare. Bugetul alocat este de 45.000.000 lei. Solicitanţi eligibili pentru Cererea de proiecte nr. CP3/2017 - Sprijin pentru acţiuni de îmbunătăţire a accesului la justiţie pot fi Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Public, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreţti, Consiliul de Mediere, Curtea de Arbitraj, asociaţii profesionale cu activitate în domeniul justiţiei, ONG-uri cu activitate în domeniul justiţiei. Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului, cu anexele aferente, pe site-ul programului.

Prin proiectele finanţate în cadrul acestei cereri se doreşte obţinerea unui grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică şi oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia lor.

Cererile de finanţare pot fi depuse până în 30 martie 2017, ora 17.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval