Drepturile, pentru acest an, ale copiilor cu cerințe educaționale speciale


Categorie: Social
|
19-05-2017
Nr: 95
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

Până la 25 mai 2017 (inclusiv), pe site-ul oficial al Ministerului Educației Naționale, se află în dezbatere publică hotărârea privind modalitatea de acordare a drepturilor, pentru acest an, ale copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), încadrați în învățământul preuniversitar.

În nota de fundamentare, este prezentată modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.

„Beneficiarii acestor drepturi sunt copiii (elevii, tinerii) înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează: copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă; copiii cu CES integrați în clase (grupe) speciale organizate în învățământul de masă; copiii cu CES din învățământul special; copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni, pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați, și copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară și nu se acordă pentru zilele în care au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale și nici în perioada vacanțelor școlare.

Fac excepție de la condiția de acordare a drepturilor copiii cu CES școlarizați la domiciliu sau cei internați în unități sanitare.

Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, cu excepția celor reprezentând alocația zilnică de hrană, se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în perioada aprilie - iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă, în perioada octombrie - noiembrie, pentru al doilea semestru calendaristic", se arată în nota de fundamentare.

Opiniile și sugestiile celor interesați sunt așteptate pe adresa [email protected].

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval