NOI CRITERII PENTRU CALCULUL CHIRIILOR ANL


Categorie: Economic
|
19-05-2017
Nr: 95
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

Din 12 mai 2017, odată cu apariția în Monitorul Oficial nr. 354 a H.G. nr. 304/2017 privind actualizarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), chiriile datorate de persoanele cu venituri reduse care beneficiază de locuințe ANL vor fi diminuate și calculate după noi criterii, acestea fiind raportate la venitul realizat pe membru de familie.

Modificările au fost aduse pentru a asigura protecția socială a persoanelor cu venituri mici, prin limitarea cuantumului chiriei, astfel: maximum 10% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe țară; maximum 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul minim brut pe țară, dar nu depășește 100% salariul minim brut pe țară garantat în plată, și maximum 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, dacă venitul brut pe membru de familie depășește 100% din salariul minim brut pe țară, dar nu mai mult de 5.000 lei.

În plus, reducerea chiriilor pentru persoanele care beneficiază de locuințe ANL are loc în condițiile în care cheltuielile de administrare, întreținere și reparații se diminuează de la 1,11% din valoarea de înlocuire a construcției la maximum 0,8%, coeficientul specific rangului localității se extinde între 0,6, specific satelor, și 1, pentru București, iar coeficientul de venit scade la 0,8 pentru chiriașii al căror venit pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie.

Totodată, chiriile se ponderează și cu un coeficient care ține cont de anul de recepție a blocului ANL, care este cuprins între 0,85, pentru imobilele construite până la finalul anului 2004, și crește la 1, pentru cele ridicate începând cu 2016.

Normele metodologice actualizate cuprind, în anexa nr. 16, un model de calcul al chiriei, atât pentru tinerii cu vârsta sub 35 de ani, cât și pentru tinerii cu vârsta peste 35 de ani. Chiria astfel calculată se actualizează anual, în funcție de rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică și de veniturile membrilor de familie ai chiriașilor.

Pentru anul 2017, autoritățile administrației publice locale trebuie să actualizeze chiria în condițiile legii și ale prevederilor contractuale și să comunice ANL, în termen de 60 de zile, o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor, precum și data scadentă a plății chiriei pentru fiecare chiriaș.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval