LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU-MUREȘ, MESE ROTUNDE CU ANTREPRENORI DE SUCCES


Categorie: Cultural
|
23-04-2019
Nr: 77 (7.538)
|
Autor: LETIȚIA BOTA
|

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) cu tema “Studenții de azi, profesioniștii de mâine” se derulează la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, fiind în cel de-al doilea an de implementare.

“În urma unei analize de impact și de nevoi corelate cu obiectivele proiectului ROSE, făcută de Universitatea noastră în rândul studenților cuprinși în cele trei Facultăți, și anume: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Facultatea de Științe și Litere, s-a concluzionat că în Universitate sunt necesare intervenții instrucționale și educaționale pe palierul de programe de studii, cât și la nivelul tehnologiei didactice utilizate în activitățile instructiv-educative, la anul I studii de licență, dar și în rândul studenților vizați în grupul țintă.

Menționăm că întregul studiu s-a realizat în permanentă colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UPM și CCOC. Facultatea de Inginerie a inițiat acest subproiect, având cea mai mare nevoie de aceste intervenții, care țin de grupul țintă depistat.

Rezultatele propuse în cadrul sub-proiectului vizează următoarele aspecte: conștientizarea studenților privind importanța învățării; dezvoltarea competențelor socio-emoționale; utilizarea metodelor de dezvoltare personală (coaching, comunicare, leadership, selfmanagement); consiliere și orientare profesională prin implementarea unor module specifice și a unor programe remediale pentru disciplinele de studiu din anul I, de la programele de studiu de licență. Grupul țintă al Facultății de Inginerie este format din beneficiarii direcți, în care vom cuprinde toți studenții admiși în anul I de studii de licență, cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de bacalaureat și/sau cei cu burse sociale, indiferent de regimul de finanțare al studiilor (buget sau taxă), precum și studenții care fac parte din categoriile defavorizate”, spunea conf. univ. dr. Arina Modrea, director grant.

Printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului se numără și mese rotunde cu antreprenori de succes. La ultimele dintre acestea (ce au avut loc la sfârșitul lunii martie și prima parte a lunii aprilie), invitați au fost Cristina Teodora SORLEA, coach trainer speaker - certificat JOHN MAXWELL TEAM și Constantin ERCEAN, antreprenor - CEO TRUE TRAVEL Târgu-Mureș.

Programul evenimentului a inclus, după sosirea și înregistrarea participanților, prezentarea invitaților - antreprenori de succes. Aceștia au vorbit despre firma pe care o conduc și administrează. Au urmat apoi dezbateri, analize, studii de caz, exemple de bune practici din experiența de fiecare zi. Activitățile au inclus și discuții libere cu grupul țintă și prezentarea oportunităților oferite în domeniu. La final, s-au tras concluziile, în baza dezbaterilor susținute.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval