PENTRU O VIAȚĂ CUCERNICĂ


Categorie: Editorial
|
31-08-2019
Nr: 165 (7.626)
|
Autor: VASILE BOTA
|

Călător într-o lume încercată de ipocrizie, violență, sete neastâmpărată după putere, minciună și alergătură neostenită după plăcerile deșarte, dacă vrei să-ți odihnești sufletul la un ceas de rugăciune, de vorbă cu Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții Părinți, merită să te oprești la o poară a cerului - Mănăstirea Frăsinei, din județul Vâlcea.

Mureșenii pot ajunge aici cu autoturismul sau cu un autobuz pe ruta Târgu-Mureș - Râmnicu Vâlcea, prin Târnăvei - Mediaș - Sibiu - Valea Oltului - Călimănești, până în comuna Muiereasca, situată înainte de Râmnicu Vâlcea, pe partea dreaptă. Pe la intrarea în comună se urcă pe un drum asfaltat de munte, la un moment dat există un indicator la intrarea într-o mănăstire de maici, prin care se interzice accesul femeilor în Mănăstirea Frăsinei, aflată la o distanță de trei kilometri. De la acest indicator, au voie să intre numai bărbații, printr-o poruncă lăsată în scris de vrednicul de pomenire, Preasfințitul Calinic, femeile neavând acces la această mănăstire de monahi, după rânduiala muntelui Athos.

La intrarea în mănăstire, la Cancelarie, îl veți întâlni pe părintele Agatanghel, originar din Târgu-Mureș, șeful Cancelariei, bucuros de oaspeți mureșeni. Creștinii care doresc să participe la slujbă, pot fi cazați aici, iar femeile la mănăstirea de maici. Părintele Ioachim, fost duhovnic la Mănăstirea Râmeți, duhovnicul mănăstirii, asigură asistență duhovnicească pentru tot omul încercat de griji și nevoi.

Cei care doresc cu adevărat să li se împlinească rugăciunile, merită să cunoască, să-și însușească “Scurte rugăciuni pentru viață cucernică”, rânduite în această mănăstire: “Crede, într-un singur Dumnezeu, Preamărit și închinat în Treime: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.

Mai înainte de toate, de Dumnezeu teme-te și pe Dânsul slăvește-L cu toată inima ta, ca și EI să te slăvească pe tine împreună cu sfinții Lui.

Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte ți se vor adăuga ție.

Fii credincios lui Dumnezeu și Bisericii Sale Ortodoxe și, ca fiu al ei, păzește-i poruncile. Precum în timpul lui Noe au scăpat de potop numai cei ce se aflau în corabie, așa și acum nu te poți mântui în afara Bisericii Ortodoxe.

Scopul vieții este mântuirea sufletească, căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și va pierde sufletul său.

Scurta rugăciune de mai jos este cel mai prețios dar al lui Dumnezeu dat omului: “Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul”! Spune frate cu buzele și cu inima neîncetat aceste cuvinte mântuitoare, deoarece luminează mintea, liniștesc inima, ard păcatele, biciuiesc și izgonesc pe draci. Cu numele lui Iisus, biciuiește vrăjmașii, căci nu este armă mai puternică în cer și pe pământ.

Duminica și sărbătorile, Iasă lucrul și du-te la biserică spre a înălța lui Dumnezeu rugăciuni de laudă, de cerere și de mulțumire, păzindu-te să nu necinstești aceste zile prin fapte netrebnice.

Acasă să nu te lenevești, ci în fața icoanei, cu candela aprinsă, roagă-te lui Dumnezeu cu smerenie și credință, dimineața și seara, înainte și după masă, la începutul și la sfârșitul lucrului.

Orice lucru să-l începi cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să-l termini mulțumind Lui.

Sfintei Cruci a lui Hristos închină-te cu smerenie și sărut-o cu credință și dragoste, pentru că pe ea răstignindu-se Domnul a săvârșit mântuirea a toată lumea.

Icoanei Mântuitorului Hristos, icoanei Preacuratei Lui Maici și icoanelor sfinților Lui, dă-le cinstea cuvenită cu tot respectul și, privind la dânsele, înalță-te cu mintea și cu simțirile către aceia pe care ele îi închipuiesc.

Respectă nunta ca o legătură sfântă și în căsnicie du o viață cinstită, curată, plină de iubire și credincioșie. Ferește-te de avort, prin care poți ucide un suflet care prin a sa trăire (viață) ți-ar putea mântui tot neamul.

Crește copiii în dragoste de Dumnezeu și-i pregătește pe ei pentru a moșteni fericirea cea veșnică, că vei răspunde de ei la înfricoșata Judecată. Iubește și cinstește pe părinții tăi, că-ți va fi bine în viață și vei trăi ani mulți pe pământ.

Ține cele 4 posturi din an și zilele de miercuri și vineri, cu excepția celor de harți prevăzute în calendar.

Dimineața, pe nemâncate, ia Sf. Anafură, aghiasmă și unge-te cu ulei sfințit, prin care primim binecuvântarea lui Dumnezeu și harul Presfântului Duh.

Cel puțin o dată pe an să faci sfeștanie în casă și în fiecare lună stropește cu aghiasmă casa și gospodăria.

Când ești bolnav, cheamă preoții Bisericii pentru Sfântul Maslu. Străduiește-te să ai un pomelnic permanent cu vii și morți, la cel puțin o biserică sau mănăstire. Rugăciunile înălțate la cer pentru cei ce au adormit în credință, sunt folositoare, deși ei nu sunt cu tine, sunt vii înaintea lui Dumnezeu.

Fugi de lux, desfrânare, băutură, lene, mama tuturor relelor. La lucru străin nu întinde mâna. Ferește-te de citirea cărților eretice și de a purta discuții cu sectanții. Vorbele rele strică obiceiurile bune.

Să te împotrivești cu toată tăria marilor păcate ce bântuie lumea: necredința, vrăjitoria, desfrânarea, avortul, sinuciderea treptată prin droguri, tutun, alcool, cafea și să te străduiești să-ți sfințești viața. Nimănui nu-i dori răul, iar binele ce ți s-a făcut nu-l uita. Fii cu toată lumea în pace.

Zilnic, împodobește-ți sufletul cu fapte bune creștinești: smerenie, bunătate, blândețe, milostenie, dragoste... ce apropie pe om de chipul și asemănarea cu Dumnezeu, adică nemuritor cu sufletul și plin de dragoste față de aproapele. Milostenia n-a sărăcit niciodată pe nimeni, dar beția și desfrânarea da.

Arătând lui Dumnezeu căința pentru păcatele tale, mărturisește-le înaintea preotului duhovnic și cu binecuvântarea lui, măcar în cele patru posturi din an, să te învrednicești de marea fericire a te împărtăși cu Preacuratul, Preasfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos, spre iertarea păcatelor și fericirea veșnică, împlinește canonul dat de duhovnic la spovedanie.

Osebește din masa ta o părticică pentru sufletul tău, spre păstrare săracilor și dă-o de pomană, și o vei primi înapoi când te vei înfățișa la judecata Domnului.

Dumnezeu a făgăduit iertare păcătoșilor care se pocăiesc, dar nu în ziua de mâine.

Crede că Domnul nostru Iisus Hristos care s-a înălțat la cer va veni să judece viii și morții și va răsplăti fiecăruia după credința și faptele sale, după care va începe pentru unii o viață fericită și veșnică, iar pentru alții chinuri veșnice.”

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval