DIN ACEASTĂ LUNĂ, PENSIONARII BENEFICIAZĂ DE VENITURI MAI MARI CU 15%!


Categorie: Economic
|
10-09-2019
Nr: 171 (7.632)
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

Noua lege a pensiilor (nr. 127/2019), publicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, își arată deja primele efecte, prin majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie, de la valoarea de 1.100 de lei la o valoare de 1.265 de lei, astfel încât aproape 5 milioane de pensionari de asigurări sociale, dintre care 295.900 de pensionari din agricultură, beneficiază de venituri majorate cu aproximativ 15%.

Tot de la 1 septembrie 2019, pensia minimă garantată sau indemnizația socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, respectiv de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizația pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I, se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

În continuare, noua lege prevede că punctul de pensie va fi majorat la 1.775 lei, de la 1 septembrie 2020, și la 1.875 lei, de la 1 septembrie 2021.

*

Din 2022, se introduce punctul de referință

Din anul 2022, prin noua lege a pensiilor se va aplica o altă formulă de calcul al cuantumului pensiei, respectiv prin punctul de referință, a cărui valoare va fi indexată anual cu 100 la sută din rata inflației și cu 50 la sută din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Astfel, din anul 2022, valoarea punctului de referință a fost stabilită prin lege la 75 de lei, acest indicator reprezentând raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară.

Formula de calcul prevede că pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Pentru fiecare persoană care a fost sau este asigurată, numărul total de puncte realizate se va obține prin însumarea punctajelor anuale pe care le are. Punctajul anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Majorări pentru anii lucrați înainte de 1 aprilie 2001

Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, punctajul lunar se va calcula prin raportarea venitului brut lunar realizat sau a celui asigurat, pentru care s-a plătit contribuția, la câștigul salarial mediu brut din anul respectiv.

Dacă, în același timp, o persoană a avut venituri, pentru care a încheiat și un contract de asigurare facultativă, atunci la determinarea punctajului lunar se vor avea în vedere și acestea. Pentru persoanele care au lucrat în condiții grele de muncă se vor menține procentele de majorare a punctajelor lunare din perioadele respective. Astfel, cei care au muncit în grupa I, înainte de 1 aprilie 2001, și (sau) în condiții speciale, ulterior acestei date, vor beneficia de majorarea cu 50 la sută a punctajului realizat în perioada respectivă. Cei care au desfășurat activitate în grupa a II-a și (sau) în condiții deosebite vor primi o creștere cu 25 la sută a punctajului pentru anii lucrați ca atare.

Acordul global și doctoratul, luate în considerare

Din 2022, bani în plus față de cei rezultați din recalculare vor primi și o parte dintre pensionarii care au obținut venituri, ce, în momentul de față, nu se iau în calcul la stabilirea cuantumului pensiei. Legea prevede să fie valorificate toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții la pensie, inclusiv sporurile, acordul global, al 13-lea salariu, orele suplimentare, primele, premiile și alte bonusuri.

Astfel, celor care nu li s-au luat în considerare și aceste venituri, li se vor acorda 10 la sută din oficiu, care vor putea fi majorate, dacă vor aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare.

Câștiguri vor avea și pensionarii care au masterat și doctorat, acestea fiind perioade necontributive, dar care vor fi asimilate ca stagiu de cotizare.

Mamele cu mulți copii, în avantaj

Potrivit noului act normativ, femeile care au născut și crescut mai mulți copii vor avea un nou avantaj. Dacă au realizat stagiul minim de cotizare (15 ani de vechime în muncă), au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani, femeile beneficiază, la cerere, de reducerea cu 6 ani a vârstei standard de pensionare.

La această reducere, se adaugă câte un an pentru fiecare copil, începând cu cel de-al patrulea. Reducerea se aplică și femeilor care au crescut copii adoptați, cel puțin o perioadă de 13 ani.

Spor la pensie pentru soțul supraviețuitor

Dacă este pensionar, respectiv beneficiază de pensie proprie pentru vechimea în muncă realizată de el, și nu optează pentru cea de urmaș, soțul supraviețuitor (soția supraviețuitoare) va primi un ajutor lunar în plus la pensia proprie.

Pentru a beneficia de ajutor pe lângă pensia proprie, soțul (soția) trebuie să îndeplinească anumite condiții, și anume: să fi realizat stagiul complet de cotizare la pensie, să aibă vârsta standard de pensionare, să nu se fi recăsătorit, iar căsătoria să fi durat cel puțin 10 ani.

Ajutorul lunar se va calcula prin aplicarea procentului de 25 la sută din cuantumul pensiei susținătorului decedat.

 

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval