PROIECT: ARHIVELE ANGAJATORILOR AFLAȚI ÎN FALIMENT, OBLIGATE SĂ ELIBEREZE ACTELE DE VECHIME ÎN MUNCĂ!


Categorie: Politic
|
11-09-2019
Nr: 172 (7.633)
|
Autor: LUCREȚIA POP
|

Săptămâna trecută (miercuri, 4 septembrie 2019), Senatul a adoptat, cu 80 de voturi pentru și patru abțineri, un proiect de modificare a Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), în sensul că deținătorul arhivei unui angajator aflat în faliment, în lichidare sau în radiere este obligat să elibereze documentele necesare atestării vechimii în muncă.

Proiectul vizează completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, în sensul introducerii unui nou alineat, 61): “În cazul în care angajatorul se află în faliment, lichidare sau radiere, conform prevederilor legilor în vigoare, deținătorul autorizat al arhivei fostului angajator este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), republicată, cu modificările și completările ulterioare, intervenția legislativă vizând ca deținătorul autorizat al arhivei fostului angajator să fie obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de fostul salariat, în ipoteza în care respectivul angajator se află în faliment, lichidare sau radiere”.

Deocamdată, art. 34 al Legii 53/2003 (Codul Muncii) prevede că: (1) Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților. (2) Registrul general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial. (3) Registrul general de evidență a salariaților se completează, se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția (ocupația) conform specificației clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă.

(4) Registrul general de evidență a salariaților este păstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii. (5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

(6) În cazul încetării activității angajatorului, registrul general de evidență a salariaților se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul sau domiciliul angajatorului, după caz, și (7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

***

Senatul a fost primul for sesizat, urmând ca proiectul să intre în vigoare după adoptarea lui de către Camera Deputaților (for decizional), promulgarea de către președintele țării și publicarea lui în Monitorul Oficial.

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval