Gradinita Estivala „ august 2014

"Incluziune sociala si imbunatatirea conditiilor de viata a romilor
si a altor grupuri vulnerabile�

Consortiul de implementare:

HEKS Elvetia � agentia de implementare

Fundatia FAER Reghin � agentie coordonatoare locala

Fundatia Crestina Diakonia Cluj-Napoca � implementator regional

Buget total al proiectului: 3�599�788 CHF

Contributii proprii: 599�788 CHF

Contributia Fondului Tematic Elvetian: 3�000�000 CHF

Pe parcursul lunii august 2014, Fundatia FAER Reghin, in parteneriat
cu scolile si gradinitele locale, deruleaza programe social-educative
de tip "Gradinita Estivala�, pentru copiii care provin din comunitatea
roma sau din medii vulnerabile din punct de vedere social. Scopul
acestor programe consta in imbunatatirea accesului la educatie,
eliminarea decalajelor dintre copiii romi si neromi care se inscriu in
clasa 1, prevenirea abandonului scolar, integrare � atat in mediul
educational, cat si in comunitatile din care fac parte.

In cadrul acestui proiect, pe parcursul lunii august 2014, pentru un
numar total de 168 de copii, Fundatia deruleaza programe in:

� Gornesti � 24 beneficiari

� Voivodeni � 48 beneficiari

� Sang. de Mures � 24 beneficiari

� Iernut � 24 beneficiari

� Iernut Cipau � 24 beneficiari

� Ogra � 24 beneficiari

Ca urmare a derularii programului se va obtine:

� o crestere a procentului de copii (romi sau parte a grupurilor
vulnerabile) cu varsta de scolarizare care vor fi inscrisi in clasa 1

� cresterea gradului de constientizare in randul familiilor dezavantajate
cu accent pe familiile rome si implicarea lor in sustinerea
acestora

� cresterea gradului de pregatire prescolara a copiilor proveniti din
comunitatile defavorizate in vederea integrarii scolare

� reducerea ratei de abandon scolar in clasa I in randul beneficiarilor

De asemenea, incepand cu luna octombrie, pe tot parcursul anului
scolar 2014/2015, Fundatia FAER va derula programe de tip "Scoala
dupa Scoala�, in mai multe localitati din judetul Mures. In prealabil,
in luna septembrie, alaturi de cadrele didactice angajate in program,
vor fi organizate campanii de informare in randul comunitatilor
vulnerabile pentru identificarea beneficiarilor si inscrierea
beneficiarilor in program.

Prin intermediul aceluiasi proiect, Fundatia FAER va oferi consultanta
si cursuri de calificare pentru romi si alte persoane care provin din
grupuri vulnerabile, cu scopul de a imbunatati atat integrarea acestora
pe piata muncii, cat si cresterea nivelului lor de trai prin imbunatatirea
veniturilor personale.

Date de contact:

Fundatia pentru promovarea Agriculturii si Economiei Regionale
Reghin, str. Apelor nr. 5, tel. 0265-511.446;

Vlasa Ioan � coordonator proiect, email: i.vlasa@faer.ro;

Strasszer Andreea � asistent coordonator proiect, email:
a.strasszer@faer.ro

Lasă un comentariu