Unii dintre pensionarii agricultori scapa de datoriile catre bugetul de stat

Distribuie pe:

Incepand de luni, 25 iulie 2014, intra in
vigoare Legea nr. 120/2014 pentru scutirea
de la plata a unor debite ale persoanelor
provenite din sistemul de asigurari sociale
al agricultorilor catre bugetul de stat,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
541, din data de 22 iulie a.c.
Concret, este vorba despre pensionarii
proveniti din sistemul asigurarilor sociale
al agricultorilor care au beneficiat de
pensie de invaliditate, iar inainte de anul
2003 au implinit varsta legala de pensionare
si li s-a stabilit pensia pentru limita de
varsta. Legislatia ulterioara stabilirii pensiei
pentru limita de varsta in cazul acestor
persoane a condus la marirea succesiva a
cuantumului drepturilor banesti incasate,
insa Curtea de Conturi a stabilit ca, in cazul
persoanelor aflate anterior pensionarii
pentru limita de varsta in situatii de
invaliditate, majorarea nu trebuia aplicata
la pensie in integralitatea sa, ci doar pentru
partea corespunzatoare stagiului de cotizare
in cadrul fostelor CAP-uri. In consecinta,
o parte din pensie fiind ilegal
majorata, Curtea de Conturi a obligat
casele de pensii sa calculeze debite in
sarcina pensionarilor pe o perioada de trei
ani retroactiv.
In expunerea de motive a noilor reglementari,
se precizeaza ca, la emiterea
deciziei de pensionare, in situatiile in care
inscrisurile demonstrau situatii de fapt altele
decat cele reale, ambele parti, atat beneficiarul,
cat si sistemul public de pensii, prin
functionarii sai, s-au aflat in eroare. Astfel,
efectele pe care le-a produs decizia de
pensionare pana la data constatarii erorii
comune trebuie sa fie considerate legale,
sumele in cauza urmand sa nu se mai
recupereze. Totodata, initiatorii noilor
prevederi motiveaza ca, de-a lungul timpului,
au existat derogari similare de la regula
generala privind recuperarea sumelor
incasate necuvenit cu titlu de prestatii de
asigurari sociale. In plus, paguba nu s-a
produs din vina pensionarilor, ci din interpretarea
deficitara a legislatiei.
Atentie! Nu fac obiectul scutirii de la plata
debitele care au drept cauza culpa debitorului,
materializata in folosirea de catre
acesta a unor documente neconforme
realitatii sau in declararea de catre acesta
a unor date nereale care au avut drept
urmare stabilirea eronata a pensiei.

Lasă un comentariu