Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice„ -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investitii pentru viitorul dumneavoastra„

Cresterea productivitatii Fundatiei Janovics Jen�
prin modernizarea infrastructurii informationale

TG.-MURES, 24.07.2014

FUNDATIA JANOVICS JEN� ALAP�TV�NY, cu sediul in TARGU-MURES,
str. Predeal nr. 12, deruleaza, incepand cu data de 29.06.2014, proiectul
"Cresterea productivitatii Fundatiei Janovics Jen� prin modernizarea
infrastructurii informationale�, co-finantat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu
Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU in calitate de Organism
intermediar pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea
Competivitatii Economice�.

Valoarea totala a proiectului este de 100.641,50 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 77.104,36 lei.

Proiectul se implementeaza in localitatea TARGU-MURES pe o durata
de 6 luni.

Obiectivul proiectului este conectarea sistemului informatic al
Fundatiei Janovics Jena la internet prin conexiune broadband,
achizitionarea: echipamentelor conexe, licente si semnatura
electronica.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Lengyel Jutka

Functie:Manager financiar

Tel.: 0735-20.63.37, Fax: 0265-26.63.52, e-mail: office@jja.ro

Lasă un comentariu