Comunicat de presa

Titlu proiect: "Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte
in Targu-Mures � LOT II�
Beneficiar: Municipiului Targu-Mures

Programul Operational Regional 2007-2013
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru
Valoarea totala a proiectului: 18.507.343,43 lei
Valoarea finantarii nerambursabile: 10.406.987,13 lei

Proiectul "Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte in Targu-Mures-LOT II�, finantat
prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 �Sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor-poli urbani de crestere, D.M.I. 1.2 �Sprijinirea investitiilor in eficienta
energetica a blocurilor de locuinte, este implementat de catre Municipiul Targu-Mures
si are o valoare totala de 18.507.343,43 lei, din care 10.406.987,13 lei reprezinta finantare
nerambursabila. Programul Operational Regional este implementat la nivel national de
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate
de Management, iar la nivel regional de catre ADR Centru, organism intermediar al
programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect.

Prin proiectul REGIO se urmareste imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de
locuinte din Municipiul Targu-Mures si implicit a conditiilor de viata ale populatiei prin
imbunatatirea conditiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice,
reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa menajera.

Peste 2.200 de locatari din cele peste 1.040 de apartamente cu destinatie locuinta vor
beneficia de un confort termic sporit si de costuri mai reduse la intretinere.
Implementarea proiectului "Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte in TarguMures-LOT II � va conduce si la imbunatatirea aspectului urbanistic in cartiere precum
Tudor Vladimirescu, Libertatii, Budai Nagy Antal, Dambul Pietros, 7 Noiembrie.

Data publicarii: 30 IULIE 2014

Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Piata Victoriei nr. 3, 540026 � Targu-Mures, Romania, Tel. 0040 265 26.83.30, fax 0040 265 26.69.63,
e-mail: primaria@tirgumures.ro, www.tirgumures.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Lasă un comentariu