Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice„ - co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investitii pentru viitorul dumneavoastra„

ANUNT DE PRESA

S.C. FINANCIAL CONSULTING S.R.L.
din Targu-Mures anunta inceperea proiectului
"Modernizarea TIC la firma SC Financial Consulting SRL�
Municipiul Targu-Mures, 26.07.2014

SC FINANCIAL CONSULT SRL, cu sediul in municipiul Targu-Mures,
str. Marton Aron nr. 3, ap. 3, 540058, judetul Mures, deruleaza, incepand
cu data de 27.06.2014, proiectul "Modernizarea TIC la firma SC Financial
Consulting SRL�, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare
Regionala, in baza contractului de finantare nr.2TIC 3.1.1/102/6/27.06.2014,
incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de
Management a Programului Operational Sectorial "Cresterea
Competitivitatii Economice� (POS CCE) prin Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.

Valoarea totala a proiectului este de 20.154,75 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 14.601,44 lei.

Proiectul se va implementa in localitatea Targu-Mures, pe o durata de 3 luni.
Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei
prin utilizarea de TIC performante.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: Suciu Adriana Tatiana

Functie: Manager Proiect

Tel.; 0265-26.35.54, Fax: 0265-26.35.54., e-amil: suciu.adriana@yahoo.com

Lasă un comentariu